Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Reformer og tiltak som berører spillereglene i det norske arbeidslivet Statsråd Dagfinn Høybråten NHOs årskonferanse 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Reformer og tiltak som berører spillereglene i det norske arbeidslivet Statsråd Dagfinn Høybråten NHOs årskonferanse 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Reformer og tiltak som berører spillereglene i det norske arbeidslivet Statsråd Dagfinn Høybråten NHOs årskonferanse 2005

2 2 Noen sentrale reformer og tiltak Ny arbeids- og velferdsforvaltning Pensjonsreformen Ny arbeidsmiljølov Avtalen om et inkluderende arbeidsliv

3 3 Overordnede hensyn Arbeidstakernes helse, velferd og sikkerhet. Senke tersklene inn i arbeidslivet Flest mulig skal kunne delta så lenge de ønsker og er i stand til det - inkluderende arbeidsliv Kreativt og konkurransedyktig næringsliv

4 4 Et arbeidsliv med plass for alle Odelstingsproposisjon nr. 49 (2004-2005) Ny lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (arbeidsmiljøloven)

5 5 HMS ARBEIDET - økt lokalt engasjement Tydeligere krav til systematisk HMS - arbeid Tydeligere lokalt ansvar Økt fokus på psykiske, organisatoriske og sosiale faktorer i arbeidsmiljøet Styrket medvirkning i omstillingsprosesser

6 6 Utvidet adgang til midlertidig ansettelse Lavere terskel inn i arbeidsmarkedet Enklere for nyetablering og kortvarige arbeidsoppdrag Fast ansettelse skal være hovedregelen Maksimumsperiode for lengden på midlertidige ansettelser

7 7 Fleksibel arbeidstid - innenfor ansvarlige rammer Større muligheter til å tilpasse arbeidstiden Men strammer inn rammene for svært lange arbeidsdager over lengre sammenhengende perioder Forslaget fra lovutvalgets flertall om å åpne for ekstra arbeid uten overtidsvilkår og betaling følges ikke opp

8 8 Avtalen om inkluderende arbeidsliv Reduksjon i sykefraværet Økt fokus på delmål 2 og 3 Konseptet om et inkluderende arbeidsliv er godt forankret i arbeidsliv Regjeringen vil fortsette samarbeidet med partene i arbeidslivet om et inkluderende arbeidsliv

9 Reformer og tiltak som berører spillereglene i det norske arbeidslivet Statsråd Dagfinn Høybråten NHOs årskonferanse 2005


Laste ned ppt "Reformer og tiltak som berører spillereglene i det norske arbeidslivet Statsråd Dagfinn Høybråten NHOs årskonferanse 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google