Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rekruttering til Byggenæringen april 2004. BNLs måldokument for utdanningspolitikk Rekrutteringsbehovet er; –6600 elever i videregående skoles byggorienterte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rekruttering til Byggenæringen april 2004. BNLs måldokument for utdanningspolitikk Rekrutteringsbehovet er; –6600 elever i videregående skoles byggorienterte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rekruttering til Byggenæringen april 2004

2 BNLs måldokument for utdanningspolitikk Rekrutteringsbehovet er; –6600 elever i videregående skoles byggorienterte studieretninger –300 studenter i Teknisk fagskole –500 studenter i ingeniørhøgskolene –400 studenter i sivilingeniørstudiet ( inkludert landbrukshøgskolenstrefag) Antallet kvinnelige søkere til studieplassene bør prosentuelt øke sterkere enn økningen i mannlige søkere for å oppnå en bedre fordeling mellom kjønnene i næringen. Byggenæringens rekrutteringsarbeid tar sikte på at denne utdanningskapasiteten skal fylles med utdanningssøkere som er motiverte for arbeid i næringen og kvalifiserte til å fullføre utdanningen.

3 Rekrutteringsutviklingen I midtre del av 90 tallet var tilgangen på nyutdannede til byggenæringen lav og i gjennomsnitt ca 2700 i året. Fra 1994 frem til 2003 er det en samlet ekstra tilgang på ca.14000 nyutdannede. I 2004 og 2005 skal ytterligere 5000 ekstra elever ut i lære i våre bedrifter.

4 Lærlinger i NHOs Landsforeninger – 2002 Korrigert for organisasjonsendringene 1.1.2003

5 Aldersfordeling Figuren er basert på antallet med gitt alder for ingeniører og sivilingeniører ansatt i offentlig og privat virksomhet i byggenæringen. Toppen av ingeniørene er rundt 55 år. I begynnelsen av 70-årene var toppen på 30-40 år. Gapet mellom etterspørsel og tilgang øker fordi det ble utdannet få bygningsingeniører i 90- årene og etterkrigskullet pensjonerer seg rundt 2010- 15.

6 Førstesøkere - 2003 - 2004 Grunnkurs byggfag + 8 % Tekniske byggfag+ 7 % Trearbeidsfag- 9 % Ingeniørhøgskolene + 6 % NTNU bygg og miljø + 4 % Kilde KUF - Samordna inntak

7 Antallet søkere til grunnkurs.

8 Utvikling 1994 - 2004

9 Førstevalg ingeniørhøgskolene

10 Førstevalg NTNU bygg og miljø


Laste ned ppt "Rekruttering til Byggenæringen april 2004. BNLs måldokument for utdanningspolitikk Rekrutteringsbehovet er; –6600 elever i videregående skoles byggorienterte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google