Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GVD – Kartlegging av Nødvann og Øvrig Beredskap for vannforsyningen April 2012 ? ? ? Vannverk og ”Reservevannverk”:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GVD – Kartlegging av Nødvann og Øvrig Beredskap for vannforsyningen April 2012 ? ? ? Vannverk og ”Reservevannverk”:"— Utskrift av presentasjonen:

1 GVD – Kartlegging av Nødvann og Øvrig Beredskap for vannforsyningen April 2012 ? ? ? Vannverk og ”Reservevannverk”:

2 Vannverk i GVD-kommunene (2010):

3

4 Se www.godtvann.nowww.godtvann.no

5 Vi sendte ut spørreskjema til hver kommune, hvor vi ba om følgende informasjon: Statuskartlegging Sikkerhet og Beredskap i GVD-kommunene (apr. 2012): Vannforsyningen generelt mht. sårbarhet: Reserveforsyning, Høydebassenger, omfang av kokevarsler og nødforsyning, omfang av pumpestasjoner uten høydebasseng. Sikkerhets- og beredskapsplanlegging: Hva har kommunen av ROS-analyser, beredskapsplaner/- tiltaksplaner, gjennomførte beredskapsøvelser, beredskapsutstyr, sjekk- og kontakstlister. Nødvannforsyning: Innsatsplaner, Vanntanker/Kanner, Opplegg for sårbare abonnenter. Øvrig beredskap: Nødstrømsaggregater, brannslanger, annet utstyr.

6 Hovedkonklusjoner:

7 Hovedinntrykket er at de aller fleste kommuner bør forbedre sitt opplegg for sikkerhet- og beredskap, og spesielt mht. nødvann. En vesentlig del av denne innsatsen bør skje gjennom et samordnet opplegg. Hovedkonklusjoner, forts.:


Laste ned ppt "GVD – Kartlegging av Nødvann og Øvrig Beredskap for vannforsyningen April 2012 ? ? ? Vannverk og ”Reservevannverk”:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google