Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosedyre for helhetlig oppfølgning av rusavhengige med AD/HD problematikk Monica Johansson og Øyvind Nordhus – Sykehuset Østfold – Avdeling for rusbehandling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosedyre for helhetlig oppfølgning av rusavhengige med AD/HD problematikk Monica Johansson og Øyvind Nordhus – Sykehuset Østfold – Avdeling for rusbehandling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosedyre for helhetlig oppfølgning av rusavhengige med AD/HD problematikk Monica Johansson og Øyvind Nordhus – Sykehuset Østfold – Avdeling for rusbehandling Kompetansesenter for dobbeltdiagnose rus og psykiatri har bistått med prosjektmidler

2 Nevropsykolog - Monica Johansson 2 ADHD hos voksne Symptom: uoppmerksomhet og/eller hyperaktivitet/impulsivitet Starter før 7 års alder (foreløpig) Betydningsfull funksjonsnedsettelse hjemme og i skole/arbeid vedvarende symptomer som voksen

3 Nevropsykolog - Monica Johansson 3 Symptomkomplekset hos voksne Nøler, drar ut, forsinker, glemsom Lav frustrasjonsterskel Problemer med å slappe av, indre uro Problemer med å vente på tur, forstyrrer og trenger seg på, svarer før spørsmålet er stilt, handler uten å tenke seg om Planleggings- og organiseringsproblemer Konsentrasjons- og utholdenhetsproblemer Hyperaktivitet Impulsivitet

4 Nevropsykolog - Monica Johansson 4 Symptomkomplekset hos voksne 2 Lav stemningsleie, opplevelse av å mislykkes Utilstrekkelig sosial evne Lav selvfølelse Humørproblemer Begrenset selvkritikk, begrenset evne til innlevelsesevne Problemer med å utvikle sin personlighet

5 Nevropsykolog - Monica Johansson 5 Prevalens og komorbiditet 3-7% som barn Vedvarer i voksen alder hos 30-60%  USA: 4,4% NL:1,0-2,5% Komorbide tilstand hos voksne med ADHD  80% har minst 1  50% har minst 2 Humørsvingninger, depresjon, bipolar lidelse Angsttilstand Personlighetsforstyrrelser Rusavhengighet  (Livstid; 9-30% droger 17-45% alkohol)

6 Nevropsykolog - Monica Johansson 6 Sterk vitenskaplig støtte ADHD påvirker misbruksforløpet på negativ måte. Personer med ADHD: –Debuterer tidligere med rus –Har et mer alvorlig rusmisbruk –Bruker lengre tid i behandling Behandling med CS kan minske risikoen for fremtidig misbruk (Ref. Bla Metaundersøkelse av T.Wilens (Attention- deficit/hyperactive disorder and the Substance-use disorder) Publisert i Primary psychiatry, Clinical Focus 2004 11(7);63-70)

7 Nevropsykolog - Monica Johansson 7 Bakgrunn til prosjektet Et ønske om å sette fokus på å utvikle den oppfølgning rusavhengige med AD/HD-problematikk får i Østfold

8 Nevropsykolog - Monica Johansson 8 Prosjektet starter En ledelsesgruppe dannes bestående av prosjektlederne og Østfoldklinikkens psykiater En tidslinje utarbeides for hovedmål og 6 delmål Det inngåes en muntlig avtale med arbeidsgiver om prosjektdeltagelse, prosjekttid, vikarbruk ved fravær etc.

9 Nevropsykolog - Monica Johansson 9 Hovedmål Å lage en prosedyremanual som skulle kunne følge pasienten gjennom et vanligvis svingende sykdomsforløp; fra oppfanging, diagnostisering, medisinering og oppfølgning, til involvering av eksterne samarbeidspartnere gjennom bruk av individuell plan

10 Nevropsykolog - Monica Johansson 10

11 Nevropsykolog - Monica Johansson 11 Delmål 1 - resultat Kompetanseheving av personalet på AD/HD- problematikk Arbeidsgruppe med utvalgt personell fra hver enkelt enhet på klinikken Utarbeidelse av et informasjonshefte – med internundervisning Fikk integrert kompetanse inn i den daglige driften, knyttet opp mot ulike fagområder, som f eks familiearbeid, fysisk trening, medisin m.m.

12 Nevropsykolog - Monica Johansson 12 Delmål 2 - resultat Adaptere og utvikle kartleggings- og observasjonsmetoder for å identifisere ADHD Vekket spm om; saksgang, samarbeidsrutiner, og hvordan møte forventninger fra pasienter, pårørende og henvisere samt; Fagetiske dilemmaer rundt ansvar for den informasjon vi faktisk samler inn rundt pasientene ASRS; WURS; Observasjonsskjema for kartlegging av ADHD symptomer (Bergens klinikkene) en diagnoseveiledere ble lagd

13 Nevropsykolog - Monica Johansson 13 ABC i å stille ADHD-diagnose OppgaveAnsvarligBegyntAvsluttet Innsamling av opplysninger fra min utviklingshistorie (f eks. fra foreldre, barnhage, skole, PPT, Barn og ungdomspsykiatri) Intervju med noen som kjente meg godt som barn Spørreskjema til noen som kjente meg godt som barn (f eks WURS) Systematiserte observasjoner for kartlegging av symptombildet, slik det er nå Spørreskjemaer for kartlegging av symptombildet, slik det er nå (f eks: ASRS) Medisinsk undersøkelse (bl a hjerte, EEG, MR, lunger, blodtrykk) Ev. nevropsykologisk undersøkelse Ev andre spørreskjemaer eller undersøkelser for å utelukke andre tilstander, eller bekrefte andre samtidige tilstander Endelig avkreftning/bekreftning av diagnose XXXXXX

14 Nevropsykolog - Monica Johansson 14 Delmål 3 - resultat Utvikle og adaptere psykoedukative tiltak tilpasset pasienter med ADHD og rusproblematikk Det ble vektlagt individuelt tilrettelagt tilbud, med utgangspunkt i informasjonsheftet og metoder delt i:  Pedagogiske metoder  Praktiske metoder

15 Nevropsykolog - Monica Johansson 15 Delmål 4 - resultat Utvikle metoder for oppfølging under medisinering for pasienter som på grunn av sitt rusproblem ikke greier å følge opp andre tilrettelagte tiltak Utviklet prinsipper og oppfølgningstiltak Informasjon om medisiner – pasienten velger Vurdering av medikamenteffekt etter 4 kriterier; –Kontrollskjema for symptomatferd –Miljøobservasjoner –Egenrapportert velvære –Komparentopplysninger Rutiner/regler for utlevering av CS poliklinisk Ansvarsgruppe, DPS, fastlege, 1. linjen

16 Nevropsykolog - Monica Johansson 16 Hovedmål - hva skjedde? Helhetlig løp - prosedyremanual Opplevelse av mangler i en helhetlig tiltakskjede for målgruppen Uklarheter på spesialisthelsetjenestenivå (rus og psykisk helsevern) ifht hvem som har ansvaret i ulike ledd Ulik forståelse og praksis for hvem pasient som bør ha tjenester når Ulik praksis ifht hva som bør inngå i diagnostisering, behandlingstiltak og sosialiseringstiltak

17 Nevropsykolog - Monica Johansson 17 Tiltak Gjensidig drøfting innen spesialisthelsetjenesten på tema er nødvendig. Etter henstillelse til divisjonsdirektør om konsensuskonferanse for å rydde opp i forholdene, ble det besluttet at sykehuset ska utarbeide en behandlingslinje for voksne med ADHD.

18 Nevropsykolog - Monica Johansson 18 Konklusjon Flere delmål oppnådd. Hovedmålet for prosjektet er ikke nådd, men intensjonen til at prosjektet ble startet, som var: et ønske om å sette fokus på å utvikle den oppfølgning rusavhengige med AD/HD-problematikk får i Østfold, får sees som oppnådd Svært nyttig ved å ha satt søkelys på et manglende samarbeid innen spesialisthelsetjenesten På Østfoldklinikken har kompetansen økt, behandling og planlagt oppfølgning blitt bedre tilrettelagt og tjenestene er blitt mer forutsigbare

19 Nevropsykolog - Monica Johansson 19

20 Nevropsykolog - Monica Johansson 20 Referanser Castaneda et al 2000. Alcohol and drug abuse:Long-acting stimulants for the treatment of attention-deficit disorder in cocain-dependants adults. Psychiatric Services 51, 169-171. Carroll & Rounsaville 1993. History and significance og childhood attention deficit disorder in treatment-seeking cocain abusers. Comprehensive Psychiatry 34, 75-82 Horner et al 1997. Prevalence and implication of attention-deficit hyperactivity disorder among adolescents in treatment for substance abuse. American Academy of Child and Adolescents Psychiatry 13, 180-92 Kessler et al 2006. Am J Psychiatry Apr; 163(4):716-23 Kooij et al 2005. Psychol Med; 35-817-27

21 Nevropsykolog - Monica Johansson 21 Referenser forts. 2 Levin et al 1998. Prevalence og adult attention-deficit hyperactivity disorder among cocain abusers seeking treatment. Drugs and Alcohol Dependence 52; 15-25. Levin et al 2002. Bupropion treatment for cocaine abuse and adult attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of Addiction Disorder 21, 1-16. Levin et al 2006. Drug Alcohol Depend. Aug 21 Milberger et al 1997. Associations between ADHD and psychoactive substance use disorders. Findings from a longitudinal study og highrisk siblings of ADHD children. Am J Addict 6, 318-29 Riggs et al 1996. An open trial of permoline in drug-dependent delinquents with attention-deficit hyperactivity disorder. Journal of American Academy of Child and Adolecent Psychiatry 35, 1018-1024.

22 Nevropsykolog - Monica Johansson 22 Referanser forts. 3 Riggs et al 1998. An open trial of bupropion for ADHD in adolescents with substance use disorders and conduct disorders. Journal of American Academy of Child and Adolecent Psychiatry 37, 1271-78. Schubiner et al 2002. Exp Clin Psychopharmacol 2002; 10: 286- 94 Wilens et al 1995. Harv Rev Psychiatry 3:160-162 Wilens et a 1997. J Nerv Dis, 185:475-82 Wilens, 2004. Attention-deficit/hyperactive disorder and the Substance-use disorder. Primary psychiatry, Clinical Focus 11(7);63-70. (Metaundersøkelse)


Laste ned ppt "Prosedyre for helhetlig oppfølgning av rusavhengige med AD/HD problematikk Monica Johansson og Øyvind Nordhus – Sykehuset Østfold – Avdeling for rusbehandling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google