Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosedyre for helhetlig oppfølgning av rusavhengige med AD/HD problematikk Monica Johansson og Øyvind Nordhus – Sykehuset Østfold – Avdeling for rusbehandling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosedyre for helhetlig oppfølgning av rusavhengige med AD/HD problematikk Monica Johansson og Øyvind Nordhus – Sykehuset Østfold – Avdeling for rusbehandling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosedyre for helhetlig oppfølgning av rusavhengige med AD/HD problematikk
Monica Johansson og Øyvind Nordhus – Sykehuset Østfold – Avdeling for rusbehandling Kompetansesenter for dobbeltdiagnose rus og psykiatri har bistått med prosjektmidler

2 Nevropsykolog - Monica Johansson
ADHD hos voksne Symptom: uoppmerksomhet og/eller hyperaktivitet/impulsivitet Starter før 7 års alder (foreløpig) Betydningsfull funksjonsnedsettelse hjemme og i skole/arbeid vedvarende symptomer som voksen Nevropsykolog - Monica Johansson

3 Symptomkomplekset hos voksne
Nøler, drar ut, forsinker, glemsom Lav frustrasjonsterskel Problemer med å slappe av, indre uro Problemer med å vente på tur, forstyrrer og trenger seg på, svarer før spørsmålet er stilt, handler uten å tenke seg om Planleggings- og organiseringsproblemer Konsentrasjons- og utholdenhetsproblemer Hyperaktivitet Impulsivitet Nevropsykolog - Monica Johansson

4 Symptomkomplekset hos voksne 2
Lav stemningsleie, opplevelse av å mislykkes Utilstrekkelig sosial evne Lav selvfølelse Humørproblemer Begrenset selvkritikk, begrenset evne til innlevelsesevne Problemer med å utvikle sin personlighet Nevropsykolog - Monica Johansson

5 Prevalens og komorbiditet
3-7% som barn Vedvarer i voksen alder hos 30-60% USA: 4,4% NL:1,0-2,5% Komorbide tilstand hos voksne med ADHD 80% har minst 1 50% har minst 2 Humørsvingninger, depresjon, bipolar lidelse Angsttilstand Personlighetsforstyrrelser Rusavhengighet (Livstid; 9-30% droger % alkohol) Nevropsykolog - Monica Johansson

6 Sterk vitenskaplig støtte
ADHD påvirker misbruksforløpet på negativ måte. Personer med ADHD: Debuterer tidligere med rus Har et mer alvorlig rusmisbruk Bruker lengre tid i behandling Behandling med CS kan minske risikoen for fremtidig misbruk (Ref. Bla Metaundersøkelse av T.Wilens (Attention-deficit/hyperactive disorder and the Substance-use disorder) Publisert i Primary psychiatry, Clinical Focus (7);63-70) Nevropsykolog - Monica Johansson

7 Bakgrunn til prosjektet
Et ønske om å sette fokus på å utvikle den oppfølgning rusavhengige med AD/HD-problematikk får i Østfold Nevropsykolog - Monica Johansson

8 Nevropsykolog - Monica Johansson
Prosjektet starter En ledelsesgruppe dannes bestående av prosjektlederne og Østfoldklinikkens psykiater En tidslinje utarbeides for hovedmål og 6 delmål Det inngåes en muntlig avtale med arbeidsgiver om prosjektdeltagelse, prosjekttid, vikarbruk ved fravær etc. Nevropsykolog - Monica Johansson

9 Nevropsykolog - Monica Johansson
Hovedmål Å lage en prosedyremanual som skulle kunne følge pasienten gjennom et vanligvis svingende sykdomsforløp; fra oppfanging, diagnostisering, medisinering og oppfølgning, til involvering av eksterne samarbeidspartnere gjennom bruk av individuell plan Nevropsykolog - Monica Johansson

10 Nevropsykolog - Monica Johansson

11 Nevropsykolog - Monica Johansson
Delmål 1 - resultat Kompetanseheving av personalet på AD/HD-problematikk Arbeidsgruppe med utvalgt personell fra hver enkelt enhet på klinikken Utarbeidelse av et informasjonshefte – med internundervisning Fikk integrert kompetanse inn i den daglige driften, knyttet opp mot ulike fagområder, som f eks familiearbeid, fysisk trening, medisin m.m. Nevropsykolog - Monica Johansson

12 Nevropsykolog - Monica Johansson
Delmål 2 - resultat Adaptere og utvikle kartleggings- og observasjonsmetoder for å identifisere ADHD Vekket spm om; saksgang, samarbeidsrutiner, og hvordan møte forventninger fra pasienter, pårørende og henvisere samt; Fagetiske dilemmaer rundt ansvar for den informasjon vi faktisk samler inn rundt pasientene ASRS; WURS; Observasjonsskjema for kartlegging av ADHD symptomer (Bergens klinikkene) en diagnoseveiledere ble lagd Nevropsykolog - Monica Johansson

13 ABC i å stille ADHD-diagnose
Oppgave Ansvarlig Begynt Avsluttet Innsamling av opplysninger fra min utviklingshistorie (f eks. fra foreldre, barnhage, skole, PPT, Barn og ungdomspsykiatri) Intervju med noen som kjente meg godt som barn Spørreskjema til noen som kjente meg godt som barn (f eks WURS) Systematiserte observasjoner for kartlegging av symptombildet, slik det er nå Spørreskjemaer for kartlegging av symptombildet, slik det er nå (f eks: ASRS) Medisinsk undersøkelse (bl a hjerte, EEG, MR, lunger, blodtrykk) Ev. nevropsykologisk undersøkelse Ev andre spørreskjemaer eller undersøkelser for å utelukke andre tilstander, eller bekrefte andre samtidige tilstander Endelig avkreftning/bekreftning av diagnose XXXXXX Nevropsykolog - Monica Johansson

14 Nevropsykolog - Monica Johansson
Delmål 3 - resultat Utvikle og adaptere psykoedukative tiltak tilpasset pasienter med ADHD og rusproblematikk Det ble vektlagt individuelt tilrettelagt tilbud, med utgangspunkt i informasjonsheftet og metoder delt i: Pedagogiske metoder Praktiske metoder Nevropsykolog - Monica Johansson

15 Nevropsykolog - Monica Johansson
Delmål 4 - resultat Utvikle metoder for oppfølging under medisinering for pasienter som på grunn av sitt rusproblem ikke greier å følge opp andre tilrettelagte tiltak Utviklet prinsipper og oppfølgningstiltak Informasjon om medisiner – pasienten velger Vurdering av medikamenteffekt etter 4 kriterier; Kontrollskjema for symptomatferd Miljøobservasjoner Egenrapportert velvære Komparentopplysninger Rutiner/regler for utlevering av CS poliklinisk Ansvarsgruppe, DPS, fastlege, 1. linjen Nevropsykolog - Monica Johansson

16 Nevropsykolog - Monica Johansson
Hovedmål - hva skjedde? Helhetlig løp - prosedyremanual Opplevelse av mangler i en helhetlig tiltakskjede for målgruppen Uklarheter på spesialisthelsetjenestenivå (rus og psykisk helsevern) ifht hvem som har ansvaret i ulike ledd Ulik forståelse og praksis for hvem pasient som bør ha tjenester når Ulik praksis ifht hva som bør inngå i diagnostisering, behandlingstiltak og sosialiseringstiltak Nevropsykolog - Monica Johansson

17 Nevropsykolog - Monica Johansson
Tiltak Gjensidig drøfting innen spesialisthelsetjenesten på tema er nødvendig. Etter henstillelse til divisjonsdirektør om konsensuskonferanse for å rydde opp i forholdene, ble det besluttet at sykehuset ska utarbeide en behandlingslinje for voksne med ADHD. Nevropsykolog - Monica Johansson

18 Nevropsykolog - Monica Johansson
Konklusjon Flere delmål oppnådd. Hovedmålet for prosjektet er ikke nådd, men intensjonen til at prosjektet ble startet, som var: et ønske om å sette fokus på å utvikle den oppfølgning rusavhengige med AD/HD-problematikk får i Østfold, får sees som oppnådd Svært nyttig ved å ha satt søkelys på et manglende samarbeid innen spesialisthelsetjenesten På Østfoldklinikken har kompetansen økt, behandling og planlagt oppfølgning blitt bedre tilrettelagt og tjenestene er blitt mer forutsigbare Nevropsykolog - Monica Johansson

19 Nevropsykolog - Monica Johansson

20 Nevropsykolog - Monica Johansson
Referanser Castaneda et al Alcohol and drug abuse:Long-acting stimulants for the treatment of attention-deficit disorder in cocain-dependants adults. Psychiatric Services 51, Carroll & Rounsaville History and significance og childhood attention deficit disorder in treatment-seeking cocain abusers. Comprehensive Psychiatry 34, 75-82 Horner et al Prevalence and implication of attention-deficit hyperactivity disorder among adolescents in treatment for substance abuse. American Academy of Child and Adolescents Psychiatry 13, Kessler et al Am J Psychiatry Apr; 163(4):716-23 Kooij et al Psychol Med; Nevropsykolog - Monica Johansson

21 Nevropsykolog - Monica Johansson
Referenser forts. 2 Levin et al Prevalence og adult attention-deficit hyperactivity disorder among cocain abusers seeking treatment. Drugs and Alcohol Dependence 52; Levin et al Bupropion treatment for cocaine abuse and adult attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of Addiction Disorder 21, 1-16. Levin et al Drug Alcohol Depend. Aug 21 Milberger et al Associations between ADHD and psychoactive substance use disorders. Findings from a longitudinal study og highrisk siblings of ADHD children. Am J Addict 6, Riggs et al An open trial of permoline in drug-dependent delinquents with attention-deficit hyperactivity disorder. Journal of American Academy of Child and Adolecent Psychiatry 35, Nevropsykolog - Monica Johansson

22 Nevropsykolog - Monica Johansson
Referanser forts. 3 Riggs et al An open trial of bupropion for ADHD in adolescents with substance use disorders and conduct disorders. Journal of American Academy of Child and Adolecent Psychiatry 37, Schubiner et al Exp Clin Psychopharmacol 2002; 10: Wilens et al Harv Rev Psychiatry 3: Wilens et a J Nerv Dis, 185:475-82 Wilens, Attention-deficit/hyperactive disorder and the Substance-use disorder. Primary psychiatry, Clinical Focus 11(7); (Metaundersøkelse) Nevropsykolog - Monica Johansson


Laste ned ppt "Prosedyre for helhetlig oppfølgning av rusavhengige med AD/HD problematikk Monica Johansson og Øyvind Nordhus – Sykehuset Østfold – Avdeling for rusbehandling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google