Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Kompetanseutvikling i bruk og evaluering av kartleggingsverktøy for pasienter med samtidig rus og psykiatriproblematikk”. Erfaringskonferanse Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Kompetanseutvikling i bruk og evaluering av kartleggingsverktøy for pasienter med samtidig rus og psykiatriproblematikk”. Erfaringskonferanse Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Kompetanseutvikling i bruk og evaluering av kartleggingsverktøy for pasienter med samtidig rus og psykiatriproblematikk”. Erfaringskonferanse Oslo 26. september 2007

2 Avdeling for rusrelatert psykiatri og avhengighet
Lars Lien, prosjektleder Prosjektet presenteres av: Priscilla Martinez, doktorgradsstipendiat og Bjørg Sørensen, prosjektkoordinator

3 Avdeling for rusrelatert psykiatri og avhengighet
- har ansvar for tverrfaglig spesialisert behandling i henhold til spesialisthelsetjenesteloven og rusreformen. Består av 11 ulike enheter i Hedmark og Oppland (Sanderud i Stange, Hov i Søndre Land og Sørlihaugen i Vestre Toten)

4 Utredningsenheten, Sanderud
6 døgnplasser 17 stillingshjemler Et utredningsopphold varer i ca. 6 uker Pasientene er i hovedsak henvist fra DPS/ poliklinikkene. Primært utredes pasienter som av ulike årsaker er vanskelige å utrede poliklinisk.

5 ”Utføre kvalitativ god utredning av
Utredningsenhetens primæroppgave: ”Utføre kvalitativ god utredning av psykiske lidelser og rusmisbruk for å kunne anbefale videre tiltak.”

6 Uke 1 og 2 GAF Nasjonal klientkartleggingsskjema
Bli kjent – info om plan/fremdrift Basisobservasjoner Konstituerende behandlermøte Utvidet klientkartleggingsskjema, SCL-90 og MCMI-II Innhente tidligere dokumentasjon Innkalling til Ansvarsgruppe

7 Nettverkskartlegging
Uke 3 og 4 Miljøobservasjoner ADL - ferdigheter CIDI - intervju Anamnese Nettverkskartlegging SCID-II WAIS-III Behandlermøte

8 Uke 5 og 6 ADHD - utredning Re-tester SCL-90-R, MCMI-II og GAF
Nasjonalt Klientkartleggingsskjema Avsluttende behandlermøte Vurderinger Videre planer/tiltak Tilbakemelding Samarbeid med ansvarsgruppe

9

10 Prosjektets målsetting/problemstilling:
Er kartleggingsinstrumentene i bruk ved Utredningsenheten relevante og tilstrekkelige for diagnostisering av psykiske lidelser og rusmiddelproblematikk, og for anbefalinger om videre tiltak? 2) Hvilken betydning har klinisk skjønn og erfaringskunnskap ved bruk av kartleggingsverktøy og diagnostisering innenfor ”dd-feltet”?

11 DELMÅL: Gi en beskrivelse av betydningen av bruk av kartleggingsverktøyet i forhold til klinisk skjønn og erfaringsbasert kunnskap innenfor ”dd-feltet”. Gi en begrunnet anbefaling av relevante kartleggingsinstrumenter for ulike formål innen feltet. Systematisere kliniske erfaringer vedrørende bruken av ulike kartleggingsverktøy, Finne ut om CIDI er et nyttig og relevant klinisk instrument, eller om det egner seg best til epidemiologiske studier. Validere og kalibrere bruken av CIDI, MCMI, etc blant pasienter med ”dd-problematikk”. Undersøke hvordan og i hvilken grad anbefalingene blir fulgt opp etter utredningsoppholdet.

12 Datainnsamling Systematisere journalinformasjon fra 200 pasienter som har vært/er innlagt ved Utredningsenheten i årene 2003 – (Pasientene blir avidentifisert via kodeliste.) Kodebok i analyseprogrammet SPSS - Systematisere opplysninger fra kartleggingsinstrumentene og journalopplysninger til et enhetlig sammenlignbart grunnlag.

13 Forts. En beskrivelse av utredningsprosessen fra A-Å utarbeides ved Utredningsenheten i samarbeid med enhetens psykolog. Systematisering av kliniske erfaringer vedrørende bruk av CIDI og andre kartleggingsverktøy kan skje via innsamling av de erfaringer Utredningsenheten og andre kliniske miljøer har, ved hjelp av spørreskjema laget til dette formålet. Opprettelse av biobank

14 FORMIDLING / ARTIKLER Det skrives nasjonale og internasjonale artikler. Doktorgradsavhandling. Undersøkelse av reliabiliteten av personlighetsskalaene i MCMI II og hvilke konsekvenser dette eventuelt har for klinisk bruk av instrumentet ved ”dd-problematikk”. Artikkel skrives som spesialistoppgave av to psykologer ansatt ved Utredningsenheten. Formidle resultatene på nasjonale og internasjonale konferanser. Om det viser seg hensiktsmessig etter prosjektet ønsker vi å arrangere et erfaringsseminar om bruken av CIDI.

15 Arbeidsoppgaver: Skriving av protokoll
Utforme informasjonsbrev og samtykkeerklæring Søknad til REK Søknad om godkjenning Personvernombudet Uus Konsesjon Datatilsynet – kobling til Dødsårsaksregisteret Innhenting av samtykker Lage kodebok i SPSS Opprettelse av biobank Innsamling og registrering av data Analyse Utarbeidelse av spørreskjema til etterundersøkelsen Publikasjoner (Grønn skrift er påbegynte, men ikke ferdige. Rød skrift identifiserer ikke påbegynte arbeidsoppgaver)


Laste ned ppt "”Kompetanseutvikling i bruk og evaluering av kartleggingsverktøy for pasienter med samtidig rus og psykiatriproblematikk”. Erfaringskonferanse Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google