Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva gjør du med fremtiden ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva gjør du med fremtiden ?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva gjør du med fremtiden ?
Gjør du som du bestandig har gjort, så vil du få det du bestandig har fått... ...og med dramatiske endringer og stadig endrede rammevilkår er det muligens ikke på noen måte tilstrekkelig !? Ihvertfall ikke hvis man vil vinne !

2 ...og i tillegg gjøre det tildels rimelig annerledes...
Fremtiden ? Det er svært sannsynlig (eller helt sikkert) at dere i fremtiden vil bli bedt om å gjøre ”noe annet” enn det dere bestandig har gjort ...og i tillegg gjøre det tildels rimelig annerledes...

3 Dere blir bedt om å bryte mange tilvante og etablerte mønstre
Fremtiden ? Dere blir bedt om å bryte mange tilvante og etablerte mønstre

4 Fasiten stemmer ikke lenger !
Fremtiden ? Fasiten stemmer ikke lenger !

5 Strategiske utfordringer
Endringer er ikke bare å gjøre det vi gjorde i går – litt bedre ! Endringer er å gjøre det vi BØR gjøre – før vi MÅ gjøre det ! (….og da kan det være for sent!)

6 … er du ikke forberedt så går det deg ille…
Den som lever – får se! Den som ser – får leve! … er du ikke forberedt så går det deg ille… …gjelder til og med Bilforlaget TT Hvorfor er vi den herskende rase? Vår evne til kalkulasjon – beregne inn i framtid Hvis så - så

7 ”Survival of the fittest!”

8 Uforutsigbarhet ? …og, det ligger ganske utfordrende perspektiver i Darwins livsforståelse. alt er under endring og alt er underlagt utviklingens tilfeldighet. ”Menneskets egenart slik vi kjenner den i dag, er på lengre sikt slett ikke garantert”.

9 Vi føler oss i stadig økende grad på ”bærtur” !
Uforutsigbarhet ? Vi føler oss i stadig økende grad på ”bærtur” ! TT Bilforlaget

10 Bestem deg for å påvirke
Hvordan påvirke !? Bestem deg for å påvirke

11 Påvirke !? Sjåfør eller Passasjer?

12 Påvirke !? Som sjåfør påvirker man ikke bare bestemmelsessted, men også hastigheten ! Livet er kort, men ved å oppnå større hastighet blir det relativt sett lengre Soichiro Honda

13 Målene må være klinkende klare – heller enn nødvendigvis helt riktige.
…DERFOR, BESTEM DERE FOR HVA DERE SKAL BLI BEST PÅ – OG SØRG FOR Å SKAFFE DERE FORSPRANG ! Selv om du er like bra som i går – vil du i kundens øyne være dårligere - da kundene (og leserne) krever stadig mer av oss... Hvis dere virkelig vil bli bedre – eller best – må dere gjøre målrettede, gjerne sprangvise og målbare forbedringer. Målene må være klinkende klare – heller enn nødvendigvis helt riktige. … og forbedringer som ikke kan måles – er ikke reelle forbedringer – og har knapt nok akademisk interesse og definitivt ingen faktisk verdi. …og bare kundene (og leserne) samt de økonomiske resultatene over tid gir oss det endelige svaret på om vi har lykkes.

14 ...OG DET HOLDER IKKE Å VÆRE GOD.. DU MÅ VÆRE BEST FOR Å VINNE !
BEST PÅ BIL Anna Synnøve Bye er ”verdensberømt i Trøndelag” for å ha ivaretatt farens ansvar for at Rissa/Fosen har arbeidsplasser/livsvilkår (vi er en stor familie) å tilby sine innbyggere. Fosen Mekaniske Verksteder har trosset dårlige tider og med fokus på egne styrker nok en gang sikret sysselsetting for sine ansatte ut 2006.

15 ...og apropos det å bli best i en stadig tøffere konkurranse - noen ord om prestasjonskultur (...eller god gammeldags vinnerkultur)...

16 kontinuerlig BLI BEDRE !
Vinnerkultur Kultur: holdninger og atferd som gjennomsyrer miljøet (slik er det hos oss i Bilforlaget !) ensartede måter å opptre på (slik gjør vi det – slik oppfører vi oss i Bilforlaget !) Vinnerkultur: Et miljø som stimulerer hver enkelt medarbeider til å vinne over seg selv – og hele bedriften til å bryte nye barrierer uavhengig av andres resultater kontinuerlig BLI BEDRE !

17 Vinnerkultur næringsliv – kultur – idrett
De beste har mange felles kjennetegn: 1) Nøyaktighet i detaljer 2) Offensive holdninger 3) Løsningsorientering 4) Visjoner og målsetting Kreativitet Tilgjengelighet Selvtillit Informasjon og kommunikasjon Lojalitet Organisasjonstilhørighet Helhetlig menneskesyn Gjøre hverandre gode

18 ...og det dreier seg om å bygge vinnerlaget !

19 Inni er vi like, men det er utenpå !
Betyr lagets sammensetning noe for mulighetene til å vinne? Hvordan sammensveise Bilforlaget – og få til å bli 5 eller mer……… ? Entusiastisk Vennlig Energisk Inni er vi like, men det er utenpå ! Grundig

20 Balanserte team – gjør jobben bedre ! Kreativt Sosialt Problemløsende
Strategisk Problemløsende Individuelle ferdigheter – komplementære egenskaper

21 Sosialt Kreativt Problemløsende Strategisk Relasjonsorientert Dristig
Forsiktig Dristig Strategisk Problemløsende Saksorientert

22 Sammenheng profil/teamrolle
Grundig Energisk Entusiastisk Vennlig Som ”Type” Tillatte svak-heter Styrke / Go’fot Spiss-kompe-tanse Team-rolle

23 Sammenheng profil/teamrolle
Grundig Energisk Entusiastisk Vennlig Som ”Type” ”Observerende” Tillatte svak-heter Lar seg lett påvirke Er ubesluttsom Fordeler ”apekatter” Styrke / Go’fot Observerer Ser sammenhenger Demper konflikter God møteleder Spiss-kompe-tanse Samspill Skaper en god tone Prosess Trekker alle med Team-rolle Lagspiller Koordi-nator

24 Sammenheng profil/teamrolle
”Sprudlende” Opptatt av egne ideer Overser detaljer Overoptimistisk Inspirerer Ser løsninger Er kreativ Har kontakter Foredling Kombinerer andres ideer Fornyelse Gir kreative innspill Ressurs-samler Oppfinner Profil Grundig Energisk Entusiastisk Vennlig Som ”Type” ”Observerende” Tillatte svak-heter Lar seg lett påvirke Er ubesluttsom Fordeler ”apekatter” Styrke / Go’fot Observerer Ser sammenhenger Demper konflikter God møteleder Spiss-kompe-tanse Samspill Skaper en god tone Prosess Trekker alle med Team-rolle Lagspiller Koordi-nator

25 Sammenheng profil/teamrolle
”Sprudlende” Opptatt av egne ideer Overser detaljer Overoptimistisk Inspirerer Ser løsninger Er kreativ Har kontakter Foredling Kombinerer andres ideer Fornyelse Gir kreative innspill Ressurs-samler Oppfinner Profil Grundig Energisk Entusiastisk Vennlig ”Handlende” Som ”Type” ”Observerende” Lite fleksibel Provoserende Sårende Tillatte svak-heter Lar seg lett påvirke Er ubesluttsom Fordeler ”apekatter” Ser målet Setter ut i praksis Utfordrer Er disiplinert Styrke / Go’fot Observerer Ser sammenhenger Demper konflikter God møteleder Resultat Øver innflytelse Framdrift Får jobben gjort Spiss-kompe-tanse Samspill Skaper en god tone Prosess Trekker alle med Iverksetter Pådriver Team-rolle Lagspiller Koordi-nator

26 Sammenheng profil/teamrolle
”Sprudlende” Opptatt av egne ideer Overser detaljer Overoptimistisk Inspirerer Ser løsninger Er kreativ Har kontakter Foredling Kombinerer andres ideer Fornyelse Gir kreative innspill Ressurs-samler Oppfinner ”Grublende” Overdreven kritisk Petimeter Pessimistisk Ivaretar kvalitet Ser valgmuligheter Er samvittighetsfull Er nøyaktig Kvalitet Ser viktige detaljer Vurdering Vurderer alterna-tiver Ferdig-stiller Analytiker Profil Grundig Energisk Entusiastisk Vennlig ”Handlende” Som ”Type” ”Observerende” Lite fleksibel Provoserende Sårende Tillatte svak-heter Lar seg lett påvirke Er ubesluttsom Fordeler ”apekatter” Ser målet Setter ut i praksis Utfordrer Er disiplinert Styrke / Go’fot Observerer Ser sammenhenger Demper konflikter God møteleder Resultat Øver innflytelse Framdrift Får jobben gjort Spiss-kompe-tanse Samspill Skaper en god tone Prosess Trekker alle med Iverksetter Pådriver Team-rolle Lagspiller Koordi-nator

27 Sammenheng profil/teamrolle
”Sprudlende” Opptatt av egne ideer Overser detaljer Overoptimistisk Inspirerer Ser løsninger Er kreativ Har kontakter Foredling Kombinerer andres ideer Fornyelse Gir kreative innspill Ressurs-samler Oppfinner ”Grublende” Overdreven kritisk Petimeter Pessimistisk Ivaretar kvalitet Ser valgmuligheter Er samvittighetsfull Er nøyaktig Kvalitet Ser viktige detaljer Vurdering Vurderer alterna-tiver Ferdig-stiller Analytiker Profil Grundig Energisk Entusiastisk Vennlig ”Handlende” Som ”Type” ”Observerende” Lite fleksibel Provoserende Sårende Tillatte svak-heter Lar seg lett påvirke Er ubesluttsom Fordeler ”apekatter” Ser målet Setter ut i praksis Utfordrer Er disiplinert Styrke / Go’fot Observerer Ser sammenhenger Demper konflikter God møteleder Resultat Øver innflytelse Framdrift Får jobben gjort Spiss-kompe-tanse Samspill Skaper en god tone Prosess Trekker alle med Iverksetter Pådriver Team-rolle Lagspiller Koordi-nator

28 Sammenheng profil/teamsammensetning
Sosialt (vennlig) Kreativt (entusiast) Problem-løsende (energisk) Strategisk (grundig) Teamets funksjon Har et langsiktig prosessfokus Oppgave: ivareta trivsel Har et kortsiktig prosessfokus Oppgave: skape nye muligheter Har et kortsiktig produktfokus Oppgave: skape nye løsninger Har et langsiktig produktfokus Oppgave: sikre kvalitet Teamets styrker Aksepterende Dempende Lun humor Situasjonens herre Tenker fritt Praktisk Lever i nuet Iderikt Friskt pust Initiativrikt Flink agitator Besluttsomt Skarpt blikk Praktiskt Stor selvtillit Gjennom-førings kraft Grundig Reflekterende Strukturert Disiplinert Kan begrense seg Teamets svakheter Tregt Likegyldig Bekvemmelig Flyter med strømmen Overfladisk Mange baller i luften Alt skal være gøy Hardt Lite grundig Nyttestyrt Innrømmer ikke feil Opptatt med seg selv Sårbart Uforsonlig Kritisk

29 Åpen Vennlig Forbildet ”Observerende” Entusiastisk Kunstneren “Sprudlende” Forsiktig Dristig Grundig Vokteren ”Grublende” Energisk Drivkraften ”Handlende” Lukket

30 ………. ikke engang Trygve Tuverud !
Bilforlaget er et lag – Bilforlagets forskjellige publikasjoner og medier, salg, marked, drift og produksjon er et lagspill – med de samme forutsetninger, trusler og muligheter som ethvert annet lag; Alle lag må trene på det de skal bli gode på og settes sammen av individer med utfyllende egenskaper og kompetanse, som er kjent med – og aksepterer, utnytter og kompenserer for – de øvrige lagspillernes styrker og svakheter. Ingen lagspiller blir god alene – og vinner ingen kamper på egenhånd ! ………. ikke engang Trygve Tuverud !

31 Derfor : Gjør hverandre gode gjennom ;
Kunnskap om hverandres sterke og svake sider Trene (øve) på det dere vil bli gode på Utnytte hverandres fremste egenskaper og ferdigheter Kompensere for egne og kollegaers svake sider Videreføring av kunnskap og kompetanse Bruk idrettens filosofi for samhandling og lagspill – det er en suksessoppskrift - også for Bilforlaget

32 Uten konkurransefortrinn er det best å la det være !
...men, skal laget vinne – må man trene både individuelt og i lag – og ikke minst konkurrere … og skal du konkurrere – sørg for å ha konkurransefortrinn ! Uten konkurransefortrinn er det best å la det være ! ”Jeg må bare få sagt det, jeg tror at konkurranse bidrar til moral og etikk. Jeg tror at nettopp der konkurransen er beinhard, der blir det et konkurransefortrinn å stå frem som en bånn hederlig bedrift”. Enkelte har stilt spørsmålstegn ved denne referansen. Men Valebrokk har markert seg sterkt internt som en mann med tydelige og etiske prinsipper. Og man kan også ellers i næringslivet se at flere og flere markedsfører samfunnsnytte/verdi som et argument. Og om markedsføring forplikter har Valebrokk et godt poeng Kåre Valebrokk TV2-sjef

33 …og det kanskje aller viktigste konkurransefortrinnet er nettopp holdningene og innstillingen :
GJØRE HVERANDRE GODE ! ...og det er jo ikke minst et hovedpoeng innad i hver enkelt avdeling i Bilforlaget, men i tiden fremover i enda større grad mellom avdelingene og redaksjonene i Bilforlaget ! Konkurransebildet endres – og nye konkurrenter entrer arenaen ! Det er åpenbart smartest å bli gode sammen !

34 "If not in possession, get in position" GJØR HVERANDRE GODE !
…og helt avslutningsvis – i disse VM-kvalifiseringstider – en enkel link til fotball i sakens anledning... Det dreier seg om å være på rett sted til rett tid - med rett innstilling og kompetanse – og med rett tjeneste eller produkt! "If not in possession, get in position" GJØR HVERANDRE GODE ! Hvis du ikke har ballen – gjør deg spillbar ! …ingen blir god alene i et lagspill! Bilforlaget er et lagspill

35 "If not in possession, get in position" GJØR HVERANDRE GODE !
…og avslutningsvis – i disse VM-kvalifiseringstider – en enkel link til fotball Det dreier seg om å være på rett sted til rett tid - med rett innstilling og kompetanse – og med rett tjeneste eller produkt! "If not in possession, get in position" GJØR HVERANDRE GODE ! Hvis du ikke har ballen – gjør deg spillbar ! …ingen blir god alene i et lagspill! Bilforlaget er et lagspill

36 "If not in possession, get in position" GJØR HVERANDRE GODE !
…og avslutningsvis – i disse VM-kvalifiseringstider – en enkel link til fotball Det dreier seg om å være på rett sted til rett tid - med rett innstilling og kompetanse – og med rett tjeneste eller produkt! "If not in possession, get in position" GJØR HVERANDRE GODE ! Hvis du ikke har ballen – gjør deg spillbar ! …ingen blir god alene i et lagspill! Bilforlaget er et lagspill

37 "If not in possession, get in position" GJØR HVERANDRE GODE !
…og avslutningsvis – i disse VM-kvalifiseringstider – en enkel link til fotball Det dreier seg om å være på rett sted til rett tid - med rett innstilling og kompetanse – og med rett tjeneste eller produkt! "If not in possession, get in position" GJØR HVERANDRE GODE ! Hvis du ikke har ballen – gjør deg spillbar ! …ingen blir god alene i et lagspill! Bilforlaget er et lagspill

38 "If not in possession, get in position" GJØR HVERANDRE GODE !
…og avslutningsvis – i disse VM-kvalifiseringstider – en enkel link til fotball Det dreier seg om å være på rett sted til rett tid - med rett innstilling og kompetanse – og med rett tjeneste eller produkt! "If not in possession, get in position" GJØR HVERANDRE GODE ! Hvis du ikke har ballen – gjør deg spillbar ! …ingen blir god alene i et lagspill! Bilforlaget er et lagspill

39 "If not in possession, get in position" GJØR HVERANDRE GODE !
…og avslutningsvis – i disse VM-kvalifiseringstider – en enkel link til fotball Det dreier seg om å være på rett sted til rett tid - med rett innstilling og kompetanse – og med rett tjeneste eller produkt! "If not in possession, get in position" GJØR HVERANDRE GODE ! Hvis du ikke har ballen – gjør deg spillbar ! …ingen blir god alene i et lagspill! Bilforlaget er et lagspill

40 ...og Bilforlaget har kun ett sett med drakter...!
Og som sagt... ; ...og Bilforlaget har kun ett sett med drakter...! ...og spiller mot samme mål !

41 LÆR SOM OM DU SKULLE LEVE EVIG, LEV SOM OM DU SKULLE DØ I MORGEN.
DAGENS VINNEROPPSKRIFT v/ Mahatma Gandhi LÆR SOM OM DU SKULLE LEVE EVIG, LEV SOM OM DU SKULLE DØ I MORGEN.

42 Husk : Gjør hverandre gode!
GOD TUR


Laste ned ppt "Hva gjør du med fremtiden ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google