Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den gode prestasjon Gjør du som du bestandig har gjort, så vil du få det du bestandig har fått......og med dramatiske endringer og stadig endrede rammevilkår.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den gode prestasjon Gjør du som du bestandig har gjort, så vil du få det du bestandig har fått......og med dramatiske endringer og stadig endrede rammevilkår."— Utskrift av presentasjonen:

1 Den gode prestasjon Gjør du som du bestandig har gjort, så vil du få det du bestandig har fått......og med dramatiske endringer og stadig endrede rammevilkår er det muligens ikke på noen måte tilstrekkelig !? Ihvertfall ikke hvis man vil vinne ! Hva gjør du med fremtiden ?

2 Den gode prestasjon Fremtiden ? Det er svært sannsynlig (eller helt sikkert) at dere i fremtiden vil bli bedt om å gjøre ”noe annet” enn det dere bestandig har gjort...og i tillegg gjøre det tildels rimelig annerledes...

3 Den gode prestasjon Fremtiden ? Dere blir bedt om å bryte mange tilvante og etablerte mønstre

4 Den gode prestasjon Fremtiden ? Fasiten stemmer ikke lenger !

5 Den gode prestasjon Strategiske utfordringer Endringer er ikke bare å gjøre det vi gjorde i går – litt bedre ! Endringer er å gjøre det vi BØR gjøre – før vi MÅ gjøre det ! (….og da kan det være for sent!)

6 Den gode prestasjon Den som lever – får se! Den som ser – får leve!  … er du ikke forberedt så går det deg ille… …gjelder til og med Bilforlaget … er du ikke forberedt så går det deg ille… …gjelder til og med Bilforlaget

7 Den gode prestasjon ”Survival of the fittest!”

8 Den gode prestasjon …og, det ligger ganske utfordrende perspektiver i Darwins livsforståelse. –alt –alt er under endring alt –og alt er underlagt utviklingens tilfeldighet. –”Menneskets egenart slik vi kjenner den i dag, er på lengre sikt slett ikke garantert”. Uforutsigbarhet ?

9 Den gode prestasjon Uforutsigbarhet ? Vi føler oss i stadig økende grad på ”bærtur” ! Bilforlaget TT

10 Den gode prestasjon Hvordan påvirke !? Bestem deg for å påvirke

11 Den gode prestasjon Påvirke !? Sjåfør eller Passasjer?

12 Den gode prestasjon Påvirke !? Som sjåfør påvirker man ikke bare bestemmelsessted, men også hastigheten ! Livet er kort, men ved å oppnå større hastighet blir det relativt sett lengre Soichiro Honda

13 Den gode prestasjon OG SØRG FOR Å SKAFFE DERE FORSPRANG …DERFOR, BESTEM DERE FOR HVA DERE SKAL BLI BEST PÅ – OG SØRG FOR Å SKAFFE DERE FORSPRANG ! Selv om du er like bra som i går – vil du i kundens øyne være dårligere - da kundene (og leserne) krever stadig mer av oss... best Hvis dere virkelig vil bli bedre – eller best – må dere gjøre målrettede, gjerne sprangvise og målbare forbedringer. klinkende klare Målene må være klinkende klare – heller enn nødvendigvis helt riktige. … og forbedringer som ikke kan måles – er ikke reelle forbedringer – og har knapt nok akademisk interesse og definitivt ingen faktisk verdi. …og bare kundene (og leserne) - samt de økonomiske resultatene over tid - gir oss det endelige svaret på om vi har lykkes.

14 Den gode prestasjon...OG DET HOLDER IKKE Å VÆRE GOD.. DU MÅ VÆRE BEST FOR Å VINNE ! BEST PÅ BIL

15 Den gode prestasjon best...og apropos det å bli best i en stadig tøffere konkurranse - noen ord om prestasjonskultur (...eller god gammeldags vinnerkultur)...

16 Den gode prestasjon Kultur: holdninger og atferd som gjennomsyrer miljøet (slik er det hos oss i Bilforlaget !) ensartede måter å opptre på (slik gjør vi det – slik oppfører vi oss i Bilforlaget !) Vinnerkultur: Et miljø som stimulerer hver enkelt medarbeider til å vinne over seg selv – og hele bedriften til å bryte nye barrierer uavhengig av andres resultater BLI BEDRE kontinuerlig BLI BEDRE ! Vinnerkultur

17 Den gode prestasjon 1) Nøyaktighet i detaljer 2) Offensive holdninger 3) Løsningsorientering 4) Visjoner og målsetting 5)Kreativitet 6)Tilgjengelighet 7)Selvtillit 8)Informasjon og kommunikasjon 9)Lojalitet 10)Organisasjonstilhørighet 11)Helhetlig menneskesyn 12)Gjøre hverandre gode De beste har mange felles kjennetegn: Vinnerkultur næringsliv – kultur – idrett

18 Den gode prestasjon...og det dreier seg om å bygge vinnerlaget !

19 Den gode prestasjon Vennlig Energisk Entusiastisk Grundig Betyr lagets sammensetning noe for mulighetene til å vinne? Hvordan sammensveise Bilforlaget – og få 2 + 2 til å bli 5 eller mer……… ? Inni er vi like, men det er utenpå !

20 Den gode prestasjon Sosialt Kreativt Strategisk Problemløsende Balanserte team – gjør jobben bedre ! Individuelle ferdigheter – komplementære egenskaper

21 Den gode prestasjon Forsiktig Dristig Relasjonsorientert Saksorientert Sosialt Kreativt Strategisk Problemløsende

22 Den gode prestasjon Sammenheng profil/teamrolle ProfilGrundigEnergiskEntusiastiskVennlig Som ”Type” Tillatte svak- heter Styrke / Go’fot Spiss- kompe- tanse Team- rolle

23 Den gode prestasjon Sammenheng profil/teamrolle ProfilGrundigEnergiskEntusiastiskVennlig Som ”Type” ”Observerende” Tillatte svak- heter Lar seg lett påvirke Er ubesluttsom Fordeler ”apekatter” Styrke / Go’fot Observerer Ser sammenhenger Demper konflikter God møteleder Spiss- kompe- tanse Samspill Skaper en god tone Prosess Trekker alle med Team- rolle LagspillerKoordi- nator

24 Den gode prestasjon Sammenheng profil/teamrolle ”Sprudlende” Opptatt av egne ideer Overser detaljer Overoptimistisk Inspirerer Ser løsninger Er kreativ Har kontakter Foredling Kombinerer andres ideer Fornyelse Gir kreative innspill Ressurs- samler Oppfinner ProfilGrundigEnergiskEntusiastiskVennlig Som ”Type” ”Observerende” Tillatte svak- heter Lar seg lett påvirke Er ubesluttsom Fordeler ”apekatter” Styrke / Go’fot Observerer Ser sammenhenger Demper konflikter God møteleder Spiss- kompe- tanse Samspill Skaper en god tone Prosess Trekker alle med Team- rolle LagspillerKoordi- nator

25 Den gode prestasjon Sammenheng profil/teamrolle ”Sprudlende” Opptatt av egne ideer Overser detaljer Overoptimistisk Inspirerer Ser løsninger Er kreativ Har kontakter Foredling Kombinerer andres ideer Fornyelse Gir kreative innspill Ressurs- samler Oppfinner ProfilGrundigEnergiskEntusiastiskVennlig ”Handlende”Som ”Type” ”Observerende” Lite fleksibel Provoserende Sårende Tillatte svak- heter Lar seg lett påvirke Er ubesluttsom Fordeler ”apekatter” Ser målet Setter ut i praksis Utfordrer Er disiplinert Styrke / Go’fot Observerer Ser sammenhenger Demper konflikter God møteleder Resultat Øver innflytelse Framdrift Får jobben gjort Spiss- kompe- tanse Samspill Skaper en god tone Prosess Trekker alle med IverksetterPådriver Team- rolle LagspillerKoordi- nator

26 Den gode prestasjon Sammenheng profil/teamrolle ”Sprudlende” Opptatt av egne ideer Overser detaljer Overoptimistisk Inspirerer Ser løsninger Er kreativ Har kontakter Foredling Kombinerer andres ideer Fornyelse Gir kreative innspill Ressurs- samler Oppfinner ”Grublende” Overdreven kritisk Petimeter Pessimistisk Ivaretar kvalitet Ser valgmuligheter Er samvittighetsfull Er nøyaktig Kvalitet Ser viktige detaljer Vurdering Vurderer alterna- tiver Ferdig- stiller Analytiker ProfilGrundigEnergiskEntusiastiskVennlig ”Handlende”Som ”Type” ”Observerende” Lite fleksibel Provoserende Sårende Tillatte svak- heter Lar seg lett påvirke Er ubesluttsom Fordeler ”apekatter” Ser målet Setter ut i praksis Utfordrer Er disiplinert Styrke / Go’fot Observerer Ser sammenhenger Demper konflikter God møteleder Resultat Øver innflytelse Framdrift Får jobben gjort Spiss- kompe- tanse Samspill Skaper en god tone Prosess Trekker alle med IverksetterPådriver Team- rolle LagspillerKoordi- nator

27 Den gode prestasjon Sammenheng profil/teamrolle ”Sprudlende” Opptatt av egne ideer Overser detaljer Overoptimistisk Inspirerer Ser løsninger Er kreativ Har kontakter Foredling Kombinerer andres ideer Fornyelse Gir kreative innspill Ressurs- samler Oppfinner ”Grublende” Overdreven kritisk Petimeter Pessimistisk Ivaretar kvalitet Ser valgmuligheter Er samvittighetsfull Er nøyaktig Kvalitet Ser viktige detaljer Vurdering Vurderer alterna- tiver Ferdig- stiller Analytiker ProfilGrundigEnergiskEntusiastiskVennlig ”Handlende”Som ”Type” ”Observerende” Lite fleksibel Provoserende Sårende Tillatte svak- heter Lar seg lett påvirke Er ubesluttsom Fordeler ”apekatter” Ser målet Setter ut i praksis Utfordrer Er disiplinert Styrke / Go’fot Observerer Ser sammenhenger Demper konflikter God møteleder Resultat Øver innflytelse Framdrift Får jobben gjort Spiss- kompe- tanse Samspill Skaper en god tone Prosess Trekker alle med IverksetterPådriver Team- rolle LagspillerKoordi- nator

28 Den gode prestasjon Sosialt (vennlig) Kreativt (entusiast) Problem- løsende (energisk) Strategisk (grundig) Teamets funksjon Har et langsiktig prosessfokus Oppgave: ivareta trivsel Har et kortsiktig prosessfokus Oppgave: skape nye muligheter Har et kortsiktig produktfokus Oppgave: skape nye løsninger Har et langsiktig produktfokus Oppgave: sikre kvalitet Teamets styrker Aksepterende Dempende Lun humor Situasjonens herre Tenker fritt Praktisk Lever i nuet Iderikt Friskt pust Initiativrikt Flink agitator Besluttsomt Skarpt blikk Praktiskt Stor selvtillit Gjennom-førings kraft Grundig Reflekterende Strukturert Disiplinert Kan begrense seg Teamets svakheter Tregt Likegyldig Bekvemmelig Flyter med strømmen Overfladisk Mange baller i luften Alt skal være gøy Hardt Lite grundig Nyttestyrt Innrømmer ikke feil Opptatt med seg selv Sårbart Uforsonlig Kritisk Sammenheng profil/teamsammensetning

29 Den gode prestasjon Forsiktig Dristig Åpen Lukket Vennlig Forbildet ”Observerende” Entusiastisk Kunstneren “Sprudlende” Grundig Vokteren ”Grublende” Energisk Drivkraften ”Handlende”

30 Den gode prestasjon Bilforlaget er et lag – Bilforlagets forskjellige publikasjoner og medier, salg, marked, drift og produksjon er et lagspill – med de samme forutsetninger, trusler og muligheter som ethvert annet lag; Alle lag må trene på det de skal bli gode på og settes sammen av individer med utfyllende egenskaper og kompetanse, som er kjent med – og aksepterer, utnytter og kompenserer for – de øvrige lagspillernes styrker og svakheter. Ingen lagspiller blir god alene – og vinner ingen kamper på egenhånd ! ………. ikke engang Trygve Tuverud !

31 Den gode prestasjon Derfor : Gjør hverandre gode gjennom ; Kunnskap om hverandres sterke og svake sider Trene (øve) på det dere vil bli gode på Utnytte hverandres fremste egenskaper og ferdigheter Kompensere for egne og kollegaers svake sider Videreføring av kunnskap og kompetanse Bruk idrettens filosofi for samhandling og lagspill – det er en suksessoppskrift - også for Bilforlaget

32 Den gode prestasjon ”Jeg må bare få sagt det, jeg tror at konkurranse bidrar til moral og etikk. Jeg tror at nettopp der konkurransen er beinhard, der blir det et konkurransefortrinn å stå frem som en bånn hederlig bedrift”. Kåre Valebrokk TV2-sjef...men, skal laget vinne – må man trene både individuelt og i lag – og ikke minst konkurrere … og skal du konkurrere – sørg for å ha konkurransefortrinn ! Uten konkurransefortrinn er det best å la det være !

33 Den gode prestasjon …og det kanskje aller viktigste konkurransefortrinnet er nettopp holdningene og innstillingen : GJØRE HVERANDRE GODE !...og det er jo ikke minst et hovedpoeng innad i hver enkelt avdeling i Bilforlaget, men i tiden fremover i enda større grad !...og det er jo ikke minst et hovedpoeng innad i hver enkelt avdeling i Bilforlaget, men i tiden fremover i enda større grad mellom avdelingene og redaksjonene i Bilforlaget ! Konkurransebildet endres – og nye konkurrenter entrer arenaen ! Det er åpenbart smartest å bli gode sammen !

34 Den gode prestasjon Hvis du ikke har ballen – gjør deg spillbar ! Hvis du ikke har ballen – gjør deg spillbar ! Det dreier seg om å være på rett sted til rett tid - med rett innstilling og kompetanse – og med rett tjeneste eller produkt! …ingen blir god alene i et lagspill! …og helt avslutningsvis – i disse VM-kvalifiseringstider – en enkel link til fotball i sakens anledning... GJØR HVERANDRE GODE ! Bilforlaget er et lagspill

35 Den gode prestasjon Hvis du ikke har ballen – gjør deg spillbar ! Hvis du ikke har ballen – gjør deg spillbar ! Det dreier seg om å være på rett sted til rett tid - med rett innstilling og kompetanse – og med rett tjeneste eller produkt! …ingen blir god alene i et lagspill! GJØR HVERANDRE GODE ! …og avslutningsvis – i disse VM-kvalifiseringstider – en enkel link til fotball Bilforlaget er et lagspill

36 Den gode prestasjon Hvis du ikke har ballen – gjør deg spillbar ! Hvis du ikke har ballen – gjør deg spillbar ! Det dreier seg om å være på rett sted til rett tid - med rett innstilling og kompetanse – og med rett tjeneste eller produkt! …ingen blir god alene i et lagspill! GJØR HVERANDRE GODE ! …og avslutningsvis – i disse VM-kvalifiseringstider – en enkel link til fotball Bilforlaget er et lagspill

37 Den gode prestasjon Hvis du ikke har ballen – gjør deg spillbar ! Hvis du ikke har ballen – gjør deg spillbar ! Det dreier seg om å være på rett sted til rett tid - med rett innstilling og kompetanse – og med rett tjeneste eller produkt! …ingen blir god alene i et lagspill! GJØR HVERANDRE GODE ! …og avslutningsvis – i disse VM-kvalifiseringstider – en enkel link til fotball Bilforlaget er et lagspill

38 Den gode prestasjon Hvis du ikke har ballen – gjør deg spillbar ! Hvis du ikke har ballen – gjør deg spillbar ! Det dreier seg om å være på rett sted til rett tid - med rett innstilling og kompetanse – og med rett tjeneste eller produkt! …ingen blir god alene i et lagspill! GJØR HVERANDRE GODE ! …og avslutningsvis – i disse VM-kvalifiseringstider – en enkel link til fotball Bilforlaget er et lagspill

39 Den gode prestasjon Hvis du ikke har ballen – gjør deg spillbar ! Hvis du ikke har ballen – gjør deg spillbar ! Det dreier seg om å være på rett sted til rett tid - med rett innstilling og kompetanse – og med rett tjeneste eller produkt! …ingen blir god alene i et lagspill! GJØR HVERANDRE GODE ! …og avslutningsvis – i disse VM-kvalifiseringstider – en enkel link til fotball Bilforlaget er et lagspill

40 Den gode prestasjon Og som sagt... ;...og Bilforlaget har kun ett sett med drakter...!...og spiller mot samme mål !...og Bilforlaget har kun ett sett med drakter...!...og spiller mot samme mål !

41 Den gode prestasjon v/ Mahatma Gandhi LÆR SOM OM DU SKULLE LEVE EVIG, LEV SOM OM DU SKULLE DØ I MORGEN. DAGENS VINNEROPPSKRIFT

42 Den gode prestasjon Husk : Gjør hverandre gode! GOD TUR


Laste ned ppt "Den gode prestasjon Gjør du som du bestandig har gjort, så vil du få det du bestandig har fått......og med dramatiske endringer og stadig endrede rammevilkår."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google