Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan sikre trygge og attraktive rammevilkår for en økt pensjonssparing? ved direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet FNHs årskonferanse 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan sikre trygge og attraktive rammevilkår for en økt pensjonssparing? ved direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet FNHs årskonferanse 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan sikre trygge og attraktive rammevilkår for en økt pensjonssparing? ved direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet FNHs årskonferanse 2003

2 Hovedpunkter Fare for at livselskapene havner i en ”lavavkastningsfelle” – der lav bufferkapital og synkende rente gir små eller ingen overskudd slik at bufferkapitalen og avkastningen forblir lav. Aksjeandelene i norske livselskaper har falt mer enn i andre land og mer enn i pensjonskassene Lav avkastning gir høyere reelle premier for livselskapenes ytelsesbaserte pensjoner Fare for flukt fra ytelsesbasert pensjon i livselskap til pensjonskasser og innskuddspensjon. Behov for tiltak både på kort og lang sikt om livselskapene fortsatt skal kunne gi et tilbud om ytelsesbasert pensjon – og den trygghet og forutsigbarhet mange arbeidstakere ønsker å ha

3 Utvikling i livselskapenes bufferkapital (NB ytterligere fall i 1. Kvartal 2003)

4 Framskriving av utviklingen i bufferkapital for perioden 2003-2005 (NB laget før siste rentenedgang – høye alternativer optimistiske)

5 Aktivasammensetningen i livselskapene

6 Problemer med nåværende rammebetingelser Vanskelig å bygge opp bufferkapital –konflikt mellom avsetning til tilleggsavsetninger og betjening av egenkapital Pensjonsproduktet medfører at selskapene påtar seg langsiktige renteforpliktelser men den årlige garantien og flytteretten tvinger selskapene til en kortsiktig forvaltning Eksisterende mismatch mellom passiva og aktiva er ikke sikret med nødvendige avsetninger Eierne er lite villig til å øke egenkapitalen

7 Bufferkapital og egenkapital – Spenninger i rammebetingelsene Mangel på bufferkapital eller risikobærende evne fører til at selskapene ikke kan øke sin eksponering i mer risikofylte instrumenter – når aksjekursene begynner å stige kan ikke selskapene kjøpe aksjer Dersom de avsetter til tilleggsavsetninger medfører dette at lite eller intet kan benyttes til å betjene egenkapitalen Resultatet kan lett bli at presset for å betjene egenkapitalen blir så stor at mesteparten av et overskudd blir tilført kundenes premiefond på tross av behovet for å bygge opp bufferkapital

8 Kundenes adferd med uforandrede rammebetingelser? Ytelsesbaserte ordninger kan bli for kostbare, og risikofylte noe som vil medføre: –lukking av ytelsesbaserte ordninger –opphør av ytelsesbaserte ordninger –overgang til innskuddsbaserte ordninger i forsikringsselskaper, pensjonskasser eller forvaltningsselskaper for verdipapirfond Nye kunder vil i større grad velge innskuddsbaserte ordninger

9 Det norske pensjonsmarkedet 25 % i private og kommunale pensjonskasser 75 % i norske livselskaper, - der pensjonsforsikring samtidig står for 75 % av forvaltningskapitalen I andre land spiller pensjonskasser og særlige pensjonsselskaper en betydelig større rolle enn i Norge Vi må nok akseptere at pensjonsmarkedet i Norge etter hvert blir mindre dominert av livselskapene og generelt sett blir mer allsidig med større innslag av innskuddsbaserte ordninger

10 Risiko for at tilbudet av ytelsesbaserte tjenestepensjoner forvitrer Et produkt mange bedrifter vil ha for å gi sine arbeidstakere trygge pensjonsforhold, men Uten endringer i rammevilkår – risiko for forvitring BK 7 forslag kan gi bedre juridiske rammevilkår med klarere skille mellom kunde- og selskaps-kapital og oppdeling av porteføljene, men løser ikke hovedproblemene Fordi en ikke får kjøpt garantier om 4 eller 3 prosent avkastning hvert år, vil ”Nissen følge med på lasset” og selskapskapitalen må ta ansvar og risiko for utbetaling av pensjoner med garantert avkastning Med lite bufferkapital i kundeporteføljene, tvinges selskapene også i BK-modellen til kortsiktig forvaltning, med sannsynlig lav avkastning som resultat

11 Tiltak på kort sikt Oppfordre til at mesteparten av eventuelt overskudd brukes til å styrke bufferkapitalen. Nye forskrifter for gradvis å få grunnlagsrenten ned mot 3 prosent i pensjonskasser og livselskap slik at muligheten for overskudd, økt bufferkapital og større avkastning bedres over tid. Tillate at tilleggsavsetninger også kan dekke negativ avkastning. Vurdere den årlige rentegaranti på premiefond – egen investeringsportefølje?

12 Tiltak på lengre sikt Gi tilbud til kunden om å velge bort årlig garanti og flytterett til fordel for en mer langsiktig garanti, slik at mulighetene kan bedres for høyere avkastning og derved gjøre det mer attraktivt med ytelsesbasert tjenestepensjon.


Laste ned ppt "Hvordan sikre trygge og attraktive rammevilkår for en økt pensjonssparing? ved direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet FNHs årskonferanse 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google