Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring Oppstartsamling Videreutdanning i IKT og ped. Vågen 03.10.12.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring Oppstartsamling Videreutdanning i IKT og ped. Vågen 03.10.12."— Utskrift av presentasjonen:

1 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring Oppstartsamling Videreutdanning i IKT og ped. Vågen 03.10.12

2 14.07.2014 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring Nasjonal strategi for Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen peker på disse utfordringene Sikre et helhetlig opplæringsløp der lærlingen opplever sammenheng mellom det som læres i skolen og det som læres i bedrift Gode overganger mellom skole og lærebedrift Utvikle og organisere felles arenaer og systemer som ivaretar behovet for samarbeid og koordinering mellom aktørene.

3 14.07.2014 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring Arbeid i Utviklingsgrupper og Arbeidsgrupper Utviklingsgruppe for programområdet (eks. HS) Instruktører, faglige ledere, avdelingsledere og lærere Leder og samordner arbeidet i Arbeidsgruppene Får kompetanseheving – fellessamlinger jfr. Ruth Spredning Arbeidsgruppe for et fag (eks. HAF – BU) instruktører, lærere, PN – ledes av en fra Utviklingsgruppen utarbeider lokale læreplaner med vurdering

4 14.07.2014 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring Utdanning i skole og bedrift har et felles mål: Å utdanne fremtidens fagarbeidere Vi deler og utfordrer hverandre utvikler det videre og gjør det til vårt. VURDERING FOR LÆRING ER DEN BESTE PEDAGOGIKE PRAKSIS OG TEORI SOM VIRKER PÅ LÆRING

5 14.07.2014 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring Nasjonale føringer – Kunnskapsløftet Vi skal arbeide lokalt med bl.a. Læreplaner som skal konkretiseres og tilpasses lokale forhold og til eleven/lærlingen Vurdering som skal øke læringen og beskrive sluttkompetansen Dokumentering av opplæringens innhold – VfL – oppnådd kompetanse

6 14.07.2014 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning (PTF) Det nye og store yrkesfaget i Kunnskapsløftet Vi ser PTF som den røde tråden i en helhetlig fag og yrkesopplæring Fordi:

7 14.07.2014 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring Formål med prosjekt til fordypning på Vg1 PTF skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag innen relevante utdanningsprogrammer, få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene og fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3 nivå

8 14.07.2014 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring Formål med prosjekt til fordypning på Vg2 PTF skal gi elevene mulighet til å få raring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karateriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene, fordype seg i kompetansemålene fra læreplanere på Vg3 nivå…PTF i Vg2 gir elevene faglig utgangspunkt for å inngå lærekontrakt….

9 14.07.2014 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring Nasjonal læreplan for PTF sier noe om: Formål – omfang – valg av innhold – generelle bestemmelser OG prinsipper for utarbeiding av lokale læreplaner – vurdering - dokumentasjon

10 14.07.2014 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring Lokal læreplan i faget PTF Utgangspunkt i Vg3 læreplaner – opplæring i bedrift Bedriften utarbeider sin lokale opplæringsplan for sine lærlinger PTF elevene får prøve ut deler av denne lokale læreplanen ute på bedriften Dette legger grunnen for Kvalitet i et helhetlig og sammenhengende 4 årig fagopplæringsløp

11 14.07.2014 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring Vår modell for arbeid med lokale læreplaner og underveisvurdering (VfL)

12 14.07.2014 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring 1)Kompetansemålene Vg3 Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne:kode * Kompetansemål fra nasjonal læreplanxx1 * Kompetansemål fra nasjonal planxx2 osv

13 14.07.2014 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring 2) Bedriftens opplæringsplan - lokalt tilpasset Opplæringsområde/ arbeidsoppgave Kompetansemål Vg3 Kode xxx Ferdigheter i bedrift Krav til jobbutførelse

14 14.07.2014 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring 3) Lærlingens plan – individuelt tilpasset Opplæringsområde/ arbeidsoppgaver VarighetPeriode i læretiden Vurdering

15 14.07.2014 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring Gjennomgående dokumentasjon Vg1 – PTF i skole og bedrift Vg2 – PTF i skole og bedrift Vg3 – i lærebedriften Fag- og svenneprøve

16 14.07.2014 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring Vurdering Slutt – kjennetegn på bestått fagprøve Underveis VfL – som ivaretar de 4 prinsippene – kjennetegn for lav, middels og høy måloppnåelse for de lokale læremålene = relativ karaktersetting

17 14.07.2014 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring Eksempler HS og TIP/EL

18 14.07.2014 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring eksempel HS Helsearbeider Selvstendige arbeidsoppgaver: Planlegging, observasjon og rapportering Stell Hygiene og egenhygiene Måltider/matsituasjon Kommunikasjon Aktiviteter Spesiell sykepleie HMS – hjelpemidler – ergonomi – samarbeid – rettigheter Pasientens og pårørendes rettigheter Tverrfaglig samarbeid Kurs og sikkerhetsopplæring

19 14.07.2014 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring eksempel HS Helsearbeider Hygiene og egenhygiene kunne ivareta egenhygiene og grunnleggende håndvask I tillegg kunne faglige, nasjonale og lokale retningslinjer I tillegg kunne vurdere bruk av hygieniske retningslinjer knyttet til ulike situasjoner på arbeidsstedet

20 14.07.2014 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring eksempel HS Helsearbeider Kunne overholde hygieniske retningslinjer knyttet til seg selv Skal ikke ha på ring, klokke, armbånd, smykker, neglelakk, piercinger inkl ørepynt, ha langt hår i festet Kunne håndvask etter reglementFølge retningslinjer Kunne utføre arbeid i skylleromKunne rydde og vaske etter hygieniske retningslinjer (rent/urent), bruk av dekontaminator

21 14.07.2014 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring Induviduell plan EL

22 14.07.2014 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring Uttalelser fra deltakere:

23 14.07.2014 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring LÆRERE Vi omskriver de fire prinsippene i VfL til Hvor er vi? Hvor skal vi? Hvordan kommer vi dit?

24 14.07.2014 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring ELEVER Vi vet hvordan vi må jobbe for å få bedre karakter Vet hvor vi «ligger» (hvor god du er) Lett oppsett, lett å orientere seg Dette vil vi ha mer av.

25 14.07.2014 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring LÆRERE Flere elever opplever mestring Vi tilpasser undervisningen bedre Elevene har et større eierforhold til hva de skal lære Motivasjonen øker Lettere for elevene å ha fokus på oppgaven Enklere for vikarer

26 14.07.2014 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring UTTALELSE FRA LÆREBEDRIFT Ny arbeidsmetode førte til at opplæringen ble mer forståelig og meningsfylt for lærlinger og instruktører Instruktør: Bedre oversikt, lettere å stille spørsmål og holde kontroll på lærlingenes oppgaver Sikrer bedre kvalitet i opplæringen Lærlingen: Oversikt og dokumentering av opplæringen Forutsigbarhet og trygghet i hva som skal læres


Laste ned ppt "Hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring Oppstartsamling Videreutdanning i IKT og ped. Vågen 03.10.12."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google