Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring"— Utskrift av presentasjonen:

1 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring Oppstartsamling Videreutdanning i IKT og ped. Vågen 03.10.12

2 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring
Nasjonal strategi for Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen peker på disse utfordringene Sikre et helhetlig opplæringsløp der lærlingen opplever sammenheng mellom det som læres i skolen og det som læres i bedrift Gode overganger mellom skole og lærebedrift Utvikle og organisere felles arenaer og systemer som ivaretar behovet for samarbeid og koordinering mellom aktørene.

3 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring
Arbeid i Utviklingsgrupper og Arbeidsgrupper Utviklingsgruppe for programområdet (eks. HS) Instruktører, faglige ledere, avdelingsledere og lærere Leder og samordner arbeidet i Arbeidsgruppene Får kompetanseheving – fellessamlinger jfr. Ruth Spredning Arbeidsgruppe for et fag (eks. HAF – BU) instruktører, lærere, PN – ledes av en fra Utviklingsgruppen utarbeider lokale læreplaner med vurdering

4 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring
Utdanning i skole og bedrift har et felles mål: Å utdanne fremtidens fagarbeidere Vi deler og utfordrer hverandre utvikler det videre og gjør det til vårt. VURDERING FOR LÆRING ER DEN BESTE PEDAGOGIKE PRAKSIS OG TEORI SOM VIRKER PÅ LÆRING

5 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring
Nasjonale føringer – Kunnskapsløftet Vi skal arbeide lokalt med bl.a. Læreplaner som skal konkretiseres og tilpasses lokale forhold og til eleven/lærlingen Vurdering som skal øke læringen og beskrive sluttkompetansen Dokumentering av opplæringens innhold – VfL – oppnådd kompetanse

6 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring
Prosjekt til fordypning (PTF) Det nye og store yrkesfaget i Kunnskapsløftet Vi ser PTF som den røde tråden i en helhetlig fag og yrkesopplæring Fordi:

7 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring
Formål med prosjekt til fordypning på Vg1 PTF skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag innen relevante utdanningsprogrammer, få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene og fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3 nivå

8 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring
Formål med prosjekt til fordypning på Vg2 PTF skal gi elevene mulighet til å få raring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karateriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene, fordype seg i kompetansemålene fra læreplanere på Vg3 nivå…PTF i Vg2 gir elevene faglig utgangspunkt for å inngå lærekontrakt….

9 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring
Nasjonal læreplan for PTF sier noe om: Formål – omfang – valg av innhold – generelle bestemmelser OG prinsipper for utarbeiding av lokale læreplaner – vurdering - dokumentasjon

10 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring
Lokal læreplan i faget PTF Utgangspunkt i Vg3 læreplaner – opplæring i bedrift Bedriften utarbeider sin lokale opplæringsplan for sine lærlinger PTF elevene får prøve ut deler av denne lokale læreplanen ute på bedriften Dette legger grunnen for Kvalitet i et helhetlig og sammenhengende 4 årig fagopplæringsløp

11 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring
Vår modell for arbeid med lokale læreplaner og underveisvurdering (VfL)

12 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring
Kompetansemålene Vg3 Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne: kode * Kompetansemål fra nasjonal læreplan xx1 * Kompetansemål fra nasjonal plan xx2 osv

13 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring
2) Bedriftens opplæringsplan - lokalt tilpasset Opplæringsområde/ arbeidsoppgave Kompetansemål Vg3 Kode xxx Ferdigheter i bedrift Krav til jobbutførelse

14 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring
3) Lærlingens plan – individuelt tilpasset Opplæringsområde/ arbeidsoppgaver Varighet Periode i læretiden Vurdering

15 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring
Gjennomgående dokumentasjon Vg1 – PTF i skole og bedrift Vg2 – PTF i skole og bedrift Vg3 – i lærebedriften Fag- og svenneprøve

16 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring
Vurdering Slutt – kjennetegn på bestått fagprøve Underveis VfL – som ivaretar de 4 prinsippene – kjennetegn for lav, middels og høy måloppnåelse for de lokale læremålene = relativ karaktersetting

17 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring
Eksempler HS og TIP/EL

18 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring eksempel HS Helsearbeider
Selvstendige arbeidsoppgaver: Planlegging, observasjon og rapportering Stell Hygiene og egenhygiene Måltider/matsituasjon Kommunikasjon Aktiviteter Spesiell sykepleie HMS – hjelpemidler – ergonomi – samarbeid – rettigheter Pasientens og pårørendes rettigheter Tverrfaglig samarbeid Kurs og sikkerhetsopplæring

19 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring eksempel HS Helsearbeider
Hygiene og egenhygiene kunne ivareta egenhygiene og grunnleggende håndvask I tillegg kunne faglige, nasjonale og lokale retningslinjer I tillegg kunne vurdere bruk av hygieniske retningslinjer knyttet til ulike situasjoner på arbeidsstedet

20 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring eksempel HS Helsearbeider
Kunne overholde hygieniske retningslinjer knyttet til seg selv Skal ikke ha på ring, klokke, armbånd, smykker, neglelakk, piercinger inkl ørepynt, ha langt hår i festet Kunne håndvask etter reglement Følge retningslinjer Kunne utføre arbeid i skyllerom Kunne rydde og vaske etter hygieniske retningslinjer (rent/urent), bruk av dekontaminator

21 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring Induviduell plan EL

22 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring
Uttalelser fra deltakere:

23 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring
LÆRERE Vi omskriver de fire prinsippene i VfL til Hvor er vi? Hvor skal vi? Hvordan kommer vi dit?

24 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring
ELEVER Vi vet hvordan vi må jobbe for å få bedre karakter Vet hvor vi «ligger» (hvor god du er) Lett oppsett, lett å orientere seg Dette vil vi ha mer av.

25 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring
LÆRERE Flere elever opplever mestring Vi tilpasser undervisningen bedre Elevene har et større eierforhold til hva de skal lære Motivasjonen øker Lettere for elevene å ha fokus på oppgaven Enklere for vikarer

26 hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring
UTTALELSE FRA LÆREBEDRIFT Ny arbeidsmetode førte til at opplæringen ble mer forståelig og meningsfylt for lærlinger og instruktører Instruktør: Bedre oversikt, lettere å stille spørsmål og holde kontroll på lærlingenes oppgaver Sikrer bedre kvalitet i opplæringen Lærlingen: Oversikt og dokumentering av opplæringen Forutsigbarhet og trygghet i hva som skal læres


Laste ned ppt "hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google