Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2111 2005 John Morken 1. amanuesis Biodrivstoff og klimautslipp Institutt for matematiske realfag og teknologi 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2111 2005 John Morken 1. amanuesis Biodrivstoff og klimautslipp Institutt for matematiske realfag og teknologi 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 John Morken 1. amanuesis Biodrivstoff og klimautslipp Institutt for matematiske realfag og teknologi 1

2 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES Bakgrunn  Behov for drivstoff – tilgjengelige kilder  Alternative konverteringsruter  Gårdsbiogassanlegg (resultat fra PhD-student Kristian Fjørtoft, IMT/Høgskolen i Ålesund)  Livsløpsanalyse bioenergi (PhD-student Geofferey Gilpin, Vestlandsforskning/IMT) Department of Mathematical Sciences and Technology 2

3 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES Energibehovet i framtida No.Bioenergy potentials - terrestrialPredicted value Source 1. Non collected straw (50%) PJ/year Sanders J.: Biorefinery, the bridge between Agriculture and Chemistry. Wageningen University and Research center. Workshop: Energy crops & Bioenergy. (2007) 2. Collected waste processing (50%) PJ/year 3. Forest/pastures (50%) PJ/year 4. 10% of arable land – World Wide (20tTS/ha) PJ/y Holm-Nielsen J.B., Madsen M., Popiel P.O.: Predicted energy crop potentials for biogas/bioenergy. Worldwide – regions – EU25. AAUE/SDU. Workshop: Energy crops & Bioenergy. (2007) 5. 20% of arable land – World Wide (20tTS/ha) PJ/y 6. 30% of arable land – World Wide (20tTS/ha) PJ/y Sum: PJ/year Total energy consumption forcastPredicted valueSource Total energy required year PJ/year Sanders J.: Biorefinery, the bridge between Agriculture and Chemistry. Workshop: Energy crops & Bioenergy. (2007) Total energy demand year PJ/yearShell’s World Energy Scenario 1 PJ =10 15 J

4 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES 2. gen. bioenergi Department of Mathematical Sciences and Technology 4

5 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES Småskala biogass - energianalyser 1. I prosessen brukes varmeenergi til oppvarming av nytt substrat (37 grader) + kompensere for varmetap. I tillegg brukes elektrisk energi til pumper og omrørere. 2. Det finnes ikke varmevekslere for småskala anlegg. 3. Varmetapet blir relativt større i små reaktorer (volum:areal forholdet). Varmetapet øker med hydraulisk oppholdstid og utetemperatur. 4. Akseptabel netto energiproduksjon kan likevel oppnås ved bruk av tilleggs-substrater Matavfall Fiskeavfall Forbehandlet halm (DE av treprodukter + resik. av prossesvann) 5. Bør sette krav til anleggene Department of Mathematical Sciences and Technology 5

6 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES Klimaeffekt av biogass fra husdyrgjødsel og annet avfall  Reduksjon av metanutslipp og lystgass fra lagring av gjødsel –Forutsetter tett dekke på sluttlager  Erstatning mineralgjødsel  Størst klimaeffekt dersom biogass erstatter fossilt drivstoff Department of Mathematical Sciences and Technology 6

7 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES Renewable Energy Directive Annex V – Rules for calculating the greenhouse gas impacts of biofuels, bioliquids and their fossil fuel comparators  Emissions from processing shall include emissions from the processing itself… and from the production of chemicals and products used for processing E = e ec + e l + e p + e td + e u – e sca – e ccs – e ccr – e ee E = total emissions from the use of the fuel; e ec =emissions from the extraction or cultivation of raw materials; e l =annualised emissions from carbon stock changes caused by land-use change; e p =emissions from processing; e td =emissions from transport and distribution; e u =emissions from the fuel in use; e sca =emission saving from soil carbon accumulation via improved agricultural management; e ccs =emission saving from carbon capture and geological storage; e ccr =emission saving from carbon capture and replacement; e ee =emission saving from excess electricity from cogeneration.

8 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES Behov for data – LCA og biodrivstoff Database Emisjon biodiesel Enzymatisk hydrolyse Modell Systemgrenser Allokering …. LCA dataprogram Resultat


Laste ned ppt "2111 2005 John Morken 1. amanuesis Biodrivstoff og klimautslipp Institutt for matematiske realfag og teknologi 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google