Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BioValueChain Modeller for klima- og miljønytte og livsløpsøkonomi for biogass Kari-Anne Lyng Østfoldforskning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BioValueChain Modeller for klima- og miljønytte og livsløpsøkonomi for biogass Kari-Anne Lyng Østfoldforskning."— Utskrift av presentasjonen:

1 BioValueChain Modeller for klima- og miljønytte og livsløpsøkonomi for biogass Kari-Anne Lyng Østfoldforskning

2 The biogas model Parameters •Environmental impacts - GWP - Acidification - CED Eutrophication: lack of data Value chain economy

3

4 Nytt Kompetanseprosjekt - BioValueChain Godkjent av EnergiX programstyre juni 2013

5 Objectives for BioValueChain The main objective of the project is to design effective biogas value chains, and to describe how Norwegian and EU governmental regulations affect relevant actors in the value chain. •Compare Norwegian and Danish biogas value chains, and analyse and describe the effectiveness of the systems with respect to environmental, resource and economic cost benefits assessments

6 •Analyse and describe how governmental politics, regulations, instruments and incentive programs influences on economic and environmental effectiveness of the biogas value chains in Norway and Denmark, and how EU regulations and politics influences on the national politics •Analyse if and how small farm-based biogas plants can be implemented in combination with larger industrial biogas plants and utilize local manure and resources with economic benefits •Develop and update value chain models for biogas production and use through cooperation and joint research with the Danish BioChain project.

7 Brukerpartnere •Avfall Norge/avfallssektoren •Norges Bondelag •Cambi •NHO Mat og Drikke •SLF •Fylkesmennenes landbruksavd i Østfold og Vestfold Forskningspartnere •Østfoldforskning •UMB •Bioforsk •Høgskolen i Telemark •TelTek •RebioKonsult •Syd-Danske Universitet •DTU Risø Hovedpartnere i BioValueChain

8 Arbeidspakker i prosjektet I.Development of the models with improved data, and necessary development to incorporate Danish conditions in the models II.Analyses and comparisons of effectiveness and efficiency of Norwegian and Danish value chains for biogas. III.Analyse effects of politics and regulations from Danish, Norwegian and EU authorities on the efficiency and effectiveness of biogas value chains in Norway and Denmark. IV.Analyse if and how smaller biogas plants based on manure and locally distributed substrates can be incorporated in systems with large industrial biogas plants. V.Educate one PhD candidate in value chain effectiveness in collaboration with the Danish BioChain project.

9 Case studies •Case 1 Biogass Østfold/ Frevar •Case 2 Cambi technology (Växsjö?) •Case 3 Greve biogass Vestfold •Case 4 Agriculture Rogaland Nordland ? •Case 5 Follo Ren MBT •Case 6 OsloRen •Case 7 Chicken manure (Armenia)  Typical Norwegian and Danish biogas plant

10

11 Sammenheng mellom WPs og Case studier

12 Alternatives for treatment of biowaste and manure ReferenceTreatmentAvoided product heat Avoided product manure Biowaste Energy recoveryDistrict heating mix (NO) Manure Used as fertiliserMineral fertiliser Scenario Treatment Avoided product biogasAvoided product digestate Biowaste Biogas production District heating mix (NO) Mineral fertiliser Heat (oil 75% el 25%) Compost (dewatered) Aqueous phase goes to treatment Electricity Diesel (fuel) Manure Compost (dewatered digestate) Aqueous phase replaces mineral fertiliser

13 Generic results GWP Organic waste

14

15

16 Included waste types and treatment methods Våtorganisk avfall GlassemballasjePapp, papir og drikkekartong PlastMetall- emballasje Energiutnytting Noreg Deponi Energiutnytting eksport Del av restavfallet Biologisk behandli ng Material- gjenvinni ng Kildesortert avfall

17 Three dimensions of the system Transport Waste treatment Substituted energy or materials Erstattet materiale Transport med restavfall Erstattet energi Material- gjenvinning Sortering og behandling Deponi Energi- utnyttelse Forbrenning Erstattet energi Erstattet materiale Biologisk behandling Sortering og behandling Erstattet energi Transport som kildesortert avfall Systemtype Livsløpsfase 3D Våtorganisk avfall Glass- emballasje Plast- emballasje Metall- emballasje Papir Papp Avfallstype Trevirke Restavfall

18 Historikk - modellutvikling for matavfall E6 som Biogassveg Frstad Biogass Potensial- studie biogass Enova VRI Østfold Gjenvinning Østfold Biogass- nettverk Biogass Østfold 2015 Regionalt utvikl.prosj. DISBiogass Tel-Tek/HiT Oslofjord- Fondet Klimaregnskap Avfall I og II Avfall Norge Verdikjede- modell biogass for avfall og gjødsel Fase I SLF Nasjonal biogass- strategi Verdikjede- modell biogass for avfall og gjødsel Fase II SLF Regionale avfalls-studiar i i Noreg (18 kommunar) Fem livsløpsfasar -Deponi, energiutnytting og materialgjenvinning (+ kompostering og biogassproduksjon) av: -Glassemballasje, metallemballasje, papir, plastemballasje, treavfall, våtorganisk avfall og restavfall. Modell Ny og meir detaljert modell (10 livsløpsfasar) - Biogassproduksjon, med/utan avvatning. -Matavfall, storfegjødsel og svinegjødsel -Kjøring av case for Vestfold og Østfold. -Har også laga økonomimodell. -Utvider til fleire miljøparametrar (hausten 2012). Finansiert av SLF i samarbeid med FMLA i Østfold og Vestfold, Østfold/Vestfold bondelag. Utviklet saman med Bioforsk og UMB. Matavfall til deponi, forbrenning og kompostering FoU- Matavfall til biogassproduksjon

19 Ole Jørgen Hanssen - Østfoldforskning silje@ostfoldforskning.no www.ostfoldforskning.no


Laste ned ppt "BioValueChain Modeller for klima- og miljønytte og livsløpsøkonomi for biogass Kari-Anne Lyng Østfoldforskning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google