Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av strategisk universitets- prosjekt (SUP) ved UMB: “The future role of biomass energy in Norway – an interdisciplinary technological, economical.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av strategisk universitets- prosjekt (SUP) ved UMB: “The future role of biomass energy in Norway – an interdisciplinary technological, economical."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av strategisk universitets- prosjekt (SUP) ved UMB: “The future role of biomass energy in Norway – an interdisciplinary technological, economical and environmental research project” Birger Solberg Det nye bioenergibildet, 10.10.2013

2 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no SUP: The future role of biomass in Norway – an interdisciplinary research program 2 INNHOLD I. Kort oversikt over SUPen II. Utvalgte ”små- super" fra SUP III. ”Spin-offs” fra SUPen for UMB

3 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no I. Kort oversikt over SUPen  Høsten 2007 sendte UMB inn søknad til NFR på forskningsprosjektet ”The future role of biomass energy in Norway – an interdisciplinary technological, economial and environmental research program”, administrert under NFRs “Strategiske universitets program “- betegnet SUP  Prosjektet ble innvilget og startet våren 2008 og hadde som hovedmål: 3 SUP: The future role of biomass in Norway – an interdisciplinary research program

4 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Mål The overall objective of this strategic university-project (SUP) is to build up competence related to interdisciplinary research on bioenergy based on sustainable use of agriculture and forest biomass. The SUP will be a central part of a larger coordinated effort at the Norwegian University of Life Sciences (UMB) to strengthen interdisciplinary research and teaching within the broader field of renewable energy, and will consist of three main work packages (WP): 4 SUP: The future role of biomass in Norway – an interdisciplinary research program

5 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 3 arbeidpakker:  WP1: Technology solutions for utilizing biomass for energy production, with focus on enzymatic degradation of lignocellulosic biomass for second generation bioethanol production  WP2: Market feasibility – the impact of increased use of biomass for energy production on biomass markets and forest industries (raw-fibre supply, demand, market dynamics and competition, impacts of policy instruments)  WP3: Environmental impact assessment of alternative types of energy production based on agricultural and forest biomass (Life-cycle assessments (LCA) focusing on impacts on greenhouse gas emission (GHG), net energy production, soil impacts, by-products, biodiversity and land-area utilization). 5 SUP: The future role of biomass in Norway – an interdisciplinary research program

6 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 6  Prosjektet går fra 2008 og går ut juli 2014 (forlenget pga permisjoner m.v.)  Budsjett: –Totalt 15,1 mill NOK, hvorav •11, 8 mill NOK fra NFR og • 3,3 mill NOK fra UMB –Lønn/personalkostnader utgjør 11,2 mill NOK  4 UMB-institutt med: –IKBM- Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap: 1 forsker i 3 år –INA - Institutt for naturforvaltning: 1,3 forsker i 3 år + 1 stipendiat i 3 år –IPM - Institutt for plante og miljø-vitenskap: 1 stipendiat i 3 år –IMT - Institutt for matematiske realfag og teknologi: 1 stipendiat i 3 år  Betydelig internasjonalt samarbeid (Nordiske land, Tyskland og USA) SUP: The future role of biomass in Norway – an interdisciplinary research program

7 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no II. ”Små-super” fra de enkelte WP  Per-Ivar Hanedalen: Livsløpsvurderinger for dyrking av energipil i kantsoner mot vassdragLivsløpsvurderinger for dyrking av energipil i kantsoner mot vassdrag  Ellen Soldal: CO 2 -balanse for bioenergi – Hvor mye har det å si hvordan vi regner?CO 2 -balanse for bioenergi – Hvor mye har det å si hvordan vi regner?  John Morken: Biodrivstoff og klimagassutslippBiodrivstoff og klimagassutslipp  Svein Jarle Horn: Enzymatisk nedbryting av biomasseEnzymatisk nedbryting av biomasse  Per Kristian Rørstad: BiomassetilgjengelighetBiomassetilgjengelighet 7 SUP: The future role of biomass in Norway – an interdisciplinary research program

8 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no III Spin-off prosjekter Vanskelig å definere. Men vi har bare tatt med prosjekter der SUPen har vært en vesentlig årsaksfaktor for tildelning. 8 SUP: The future role of biomass in Norway – an interdisciplinary research program

9 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no A. Spin-off prosjekter ved IPM  ECOBREM –”Ecological consequences of increased biomass removal from forests in Norway”.2009-2013.Prosjekteier: Institutt for Skog og landskap.IPM : leder WP5 Modellering.Totalbudsjett prosjekt: kr 21 252 000 IPM-budsjett: kr 2 000 000 IPM: Stipendiat 100%, Forsker 20%.  B2B – ”From Biosmass to biogass”. 2010-2013. Prosjekteier: IKBM. IPM: leder WP3 Totalbudsjett: kr 15 708 000. IPM-budsjett: kr 3.214.000. IPM: Forsker 80%, 2 stk. masterstudenter.  FixNut – ”Recycling of nutrient elements in digestate”. Tid: 2011- 2014.Prosjekteier: Lyse – Bioforsk.Totalbudsjett: Kr 7 594 000. IPM-budsjett: Kr 1 298 000. IPM: Veiledning PhD-studenter.  “Biogas from organic residues and livestock manure as a vehicle fuel”.2013- 2016. Prosjekteier: IKBM.Totalbudsjett: kr 19 500 000. IPM-budsjett: kr 2 130 000. Forsker: 50% 9 SUP: The future role of biomass in Norway – an interdisciplinary research program

10 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no B. Spin-off prosjekter ved IKBM  ”CenBio, Bioenergy Innovation Centre”. Mainly on stationary energy, but with biogas component. Includes Cambi and others. FME, 2009-2016, 30 MNOK/year (IKBM: 0.8 position, 8 years).  ”From biomass to biogas - an integrated approach towards sustainable recovery of energy and nutrients”. With Cambi, Hafslund, SES, Bioforsk and SLU. KMB 190877, 2009-2013, 22 MNOK, (IKBM: 1 res. + 1 eng., 3.5 years; project leader).  ”Lignoref – Lignocellulosics as a basis for second generation biofuels and the future biorefinery”. KMB 190965, 2009-2013, 16 MNOK. Led by PFI; with, UiB NTNU, SINTEF, Cambi, Hafslund, Borregaard, StatoilHydro, ALLSKOG, Weyland, Xynergo. (IKBM: 1 res., 2.5 years).  ”Robust processes for biogas production using manure and by-products from agriculture and agro-industry”. Med Tine, Bondelaget, Cambi, Bioforsk, NGI. (RobuBiogass). KMB 203402, 2010-2014, 11 MNOK, (IKBM: 1 res. + 1 eng, 3 years; project leader)  ”Biomass2products”. Project owned by Borregaard; several partners (incl. SINTEF). BIP, 2009-2013,Bioethanol. IKBM: 1 researcher joint with Borregaard, 3 years. 10 SUP: The future role of biomass in Norway – an interdisciplinary research program

11 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no C. Spin-off prosjekter ved INA  ”CenBio, Bioenergy Innovation Centre”. Mainly on domestic timber supply and international biomass. Includes many partners. FME/NFR. 2009- 2016, for INA ca 2 MNOK per år.  “KlimaTre, Trebruk for bedre klima og økt verdiskaping”. – Verdiskaping og klimagass-effekt av skogsektoren. NFR/KMB. Norges skog- eierforbund, Treteknisk institutt, Moelven, PFI m.fl. 2010-2014. Totalbudsjett 29,7 mill NOK. INA: 3,8 MNOK (1 forsker i 3 år + drift).  “Miljøvennlig transport i dagligvarebransjen”. Livsløpsanalyser av bruk av bioethanol,og økonomiske beregninger. Oppdragsgiver: ASKO Norge A/S. Budsjett 3,5 MNOK over 4 år. INA: 2,7 MNOK.  “COOL, Competing uses of forest land? The future of integrative and segragative policy and forest management approaches in Europe.” EU/WoodWisdom project. 8 partners, total budget 1,8 mill euros, INA: 1 forsker, 2,3 MNOK totalt over 3 år.  FORMIT, Forest management options for enhancing the mitigation potential for European forests”- EU FP7project, 12 partners (2012-2016). Total budget: 3,85 Mill euros, INA’s part: 0,396 mill euros. (1 forsker + drift i 4 år). 11 SUP: The future role of biomass in Norway – an interdisciplinary research program


Laste ned ppt "Presentasjon av strategisk universitets- prosjekt (SUP) ved UMB: “The future role of biomass energy in Norway – an interdisciplinary technological, economical."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google