Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kvalitetskommune- programmet Konst. prosjektleder Sigrid J. Askum Avdelingsleder Ada Schreiner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kvalitetskommune- programmet Konst. prosjektleder Sigrid J. Askum Avdelingsleder Ada Schreiner."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kvalitetskommune- programmet Konst. prosjektleder Sigrid J. Askum Avdelingsleder Ada Schreiner

2 2 Disposisjon Kl. 13.30 – 13.45: Mobilisering av kreativitet og erfaringskunnskap som grunnlag for kvalitetsforbedring i kommunesektoren –Sigrid Askum Kl. 13.45 – 14.20: Forbedringskunnskap som metode i kvalitetsforbedring i kommunene –Ada Schreiner Kl. 14.20 – 14.40: Rundebordsdiskusjon: Hva skal til for at ”Kvalitetskommuneprogrammet” skal lykkes? –Sigrid Askum Kl. 14.40 – 15.00: Tilbakemelding fra bordene og avsluttende kommentarer

3 3 Kvalitetskommuneprogrammet MÅL Innbyggerne merker en forbedring

4 4 Innsatsområder Helse- og omsorg Barnehager og skole Redusere sykefravær

5 5 Sentrale forutsetninger : Aktiviteten skal bygge på arbeid som allerede gjøres eller er gjort, og utfylle og forsterke eksisterende arbeid. Samarbeidet lokalt må spesielt involvere medarbeiderne som møter innbyggerne.

6 6 …innebærer.. Programmet gjennomføres 2007 – 2009 Inntil 200 kommuner skal delta Det lokale arbeidet må ha god forankring hos de folkevalgte Krav til kommunene om mål for kvalitetsarbeid, sykefravær, erfaringsdeling mv. Resultatmåling (innbyggere og brukere) og evaluering

7 7 Opplevd kvalitet i møtet mellom medarbeider og innbygger Innbyggeren blir møtt med respekt Måten tjenesten gis på Faglig innhold

8 8 Grunnleggende intensjon Bedring av kvalitet i førstelinjen – ”sannhetens øyeblikk ” - opplevd kvalitet Trepartsamarbeid sentralt og lokalt

9 9 Trepartssamarbeidet Tre likeverdig parter i en konstruktiv samhandling Skal jobbe med kvalitetsforbedringen og sykefraværsreduksjonen

10 10 Organisering prosjekt- leder Sentralt veiledere KRD, HOD, KD KS Akad/LO/Unio/YS Politisk kontaktmøte Adm. styringsgr. Lokalt Nettverk Polit. Ansatte Ledere Polit. Ansatte Ledere Polit. Ansatte Ledere

11 11 Etablering av nettverk – arbeid i nettverk Råd/veiledning om tiltak, verktøy og metodikk Kompetanse- og kunnskapsformidling Utvikling av noe felles metodikk og resultatmåling Formidle resultat i nettverk, prosjektet og eksternt Bistand fra sekretariatet

12 12 Pulje 1: 29 kommuner Innsatskommuner sykefravær: 12 Pulje 2: 49 kommuner Status

13 13 Gjennombruddskonseptet Ekspertgruppe Forbedringsforslag Planleggingsgruppe ( sekretariat ) Emnevalg FS-1FS-2FS-3 Kvalitets- konferanse Lokalt forbedringsbehov Inviterte arbeidsgrupper Støttefunksjoner : E-post Evaluering Besøk Telefonkonferanser Veiledergruppe Skriftlige rapporter Gjennombruddskonseptet, Institute for Health Care Improvement. P D A D P C A C

14 14 Forbedringskunnskap som metode i kvalitets- forbedring i kommunene

15 15 Hemmelighetene… …er 9 spørsmål …et hjul …tro og håp!

16 16 De tre første spørsmålene: Hvorfor skaper vi det vi skaper? (Why do we make what we make?) ( Formålet) Hvordan skaper vi det vi skaper? (How do we make what we make?) (Produksjonsprosessen) Hvordan forbedrer vi det vi skaper? (What do we change to make an improvement?) (Forbedringsplan) Kilde: P. Batalden & P. Stoltz

17 17 Kunnskap om systemet Kilde: P. Batalden & P. Stoltz

18 18 De tre neste spørsmålene Hva forsøker vi å oppnå? (MÅLET) Hvordan kan vi vite at en endring er en forbedring? (MÅLING) Hvilke endringer kan vi gjøre som resultere i en forbedring? (INTERVENSJONER /TILTAK) Kilde: Tom Nolan

19 19 P. Batalden & P. Stoltz, 1993 Forbedring av diagnostikk og behandling Forbedring av prosesser og systemer

20 20 De siste tre spørsmålene Hva kan gå galt? Hva kan vi gjøre for å forhindre at noe går galt? Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom noe har gått galt? Altså – en enkel risikoanalyse!!

21 21 Ledelseshjulet - PDSA: Plan - P Do- D Study - S Act- A Hva er målet? Handlings- plan Tiltak Målinger Evaluering Standardisering Kilde: Shewart/Deming

22 22 Kilde: Langley og Nolan’s Modell for forbedring

23 23 Troen…. …på systematisk, målrettet arbeid …med andre ord – ledestjernen er KONTINUERLIG FORBEDRING!

24 24 Håpet …. …er en hverdag uten plunder og heft …fornuftige styringssystemer …medarbeidere / innbyggere som trives og er stolte av sin kommune! …glade barn og barnebarn …at vi kan ha det moro!

25 25 Gjennombrudds- konseptet

26 26 Gjennombruddskonseptet Ekspertgruppe Forbedringsforslag Planleggingsgruppe ( sekretariat ) Emnevalg FS-1FS-2FS-3 Kvalitets- konferanse Lokalt forbedringsbehov Inviterte arbeidsgrupper Støttefunksjoner : E-post Evaluering Besøk Telefonkonferanser Veiledergruppe Skriftlige rapporter Gjennombruddskonseptet, Institute for Health Care Improvement. P D A D P C A C

27 27 Hva og hvordan forbedre? Det viktigste er å forbedre arbeidsprosessene! Innsatsfaktorer Prosesser Resultater

28 28 Statistisk prosesskontroll

29 29 De tre grunnleggende spørsmålene Hva forsøker vi å oppnå? (MÅLET) Hvordan kan vi vite at en endring er en forbedring? (MÅLING) Hvilke endringer kan vi gjøre som resultere i en forbedring? (INTERVENSJONER /TILTAK) Kilde: Tom Nolan

30 30 ”Plot the dot” Linjediagram Run diagram Kontrolldiagram

31 31 Gj.snittlig ventetid (min.) Dager (Tidsakse) Eks. på et linje-diagram (UTEN median eller mean) 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 20 40 60 80 100 Kilde: Raymond Carey MMMM

32 32 Variasjon Naturlig variasjon (common causes) –Forekommer i alle prosesser, men innen gitte grenser Alt varierer, ingenting er likt –Helt naturlig så lenge prosessen holder seg innen de gitte grensene Spesiell variasjon (special causes) –Tyder på at prosessen er ute av kontroll –Et signal på at prosessen har endret seg og er ustabil

33 33 Kilde: Aleidis Skard Brandrud og Lill De Greve, Ullevål universitetssykehus, 1999. Eksempel på et run diagram

34 34 Eksempel fra Gjennombrudds- prosjekt, Ullevål sykehus Nevrologisk poliklinikk

35 35 Eksempel fra Nevrologisk avdeling (1) Tema:”Effektive pasientforløp” Mål: Redusere andel av ikke-fremmøtte med 30 % på nevrologisk poliklinikk

36 36 Eksempel fra Nevrologisk avdeling (2) Tiltak: –SMS ble sendt 2-4 dager før timeavtalen på poliklinikken : ”Vi minner om at du har time på Nevrologisk poliklinikk …”

37 37 BaselineAfter intervention (SMS) Eksempel på et kontrolldiagram

38 38 Resultater – Nevrologisk poliklinikk Antall ikke-møtt totalt (nyhenviste og kontrollpas) ble redusert fra 7,9 % til 4,4%. En forbedring på 44,3%!

39 39 Kreativitet - test AlderAnt. testet % ” høy kreativitet” 5 år1600 10 år Samme gruppe 15 årSamme gruppe > 25 år200.000 Kilde: Land & Jarman. Presentert av Bevan,H. & Plsek, P. mai 2003

40 40 Svar på kreativitetstesten AlderAnt. testet % ” høy kreativitet” 5 år160098% 10 år Samme gruppe30% 15 år Samme gruppe 12% > 25 år200.000 2% Kilde: Land § Jarman. Presentert av Bevan,H. & Plsek, P. mai 2003

41 41 Alt skal læres…! Takk for oppmerksomheten!

42 42 Litteratur og referanser Batalden, P & Stolz, P (1993) ”A Framework for the Contiunual Improvement of Health Care: Building and Applying Professional and Improvement Knowledge to Test Changes in Daily Work”. Journal of the Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations, Vol. 19, no 10, 424 – 447. Carey, R.G. & Lloyd, R.D. (2001) “Measuirng Quality Improvement in Healthcare – A Guide to Statistical Process Controll Applications” American Society for Quality (ASQ) Quality Press. Milwaukee, Wisconsin. ISBN 0-527-76293-8 Langley, G & Nolan, K & Nolan, T.: (1994) ”The Foundation of Improvement”, Quality Progress, June 81-86. McConnon, J. & Moen, R.: (December 2003): “Holding the Gains”. Presentation at 15 th Annual National Forum, New Orleans, USA. Plsek, P.: “Measurement in Rapid Cycle Improvement”, Institute for Healthcare Improvement (IHI), 1999. Schreiner, A.: “Kom I gang. Kvalitetsforbedring I praksis”, Den norske lægeforening, 2. Utgave 2004, ISBN 82-8070-015-3 Sosial- og helsedirektoratet: “..og bedre skal det bli”, Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring I sosial- og helsetjenesten, 2005-2015, Wheeler, D.J.& Poling, S.R. (1998) “Building Continual Improvement”, SPC Press, Knoxville, Tennesse. ISBN 0-945320-50-7

43 43 Kl. 14.20 – 14.40: Rundebordsdiskusjon: Hva skal til for at ”Kvalitetskommune- programmet” skal lykkes? –Sigrid Askum Kl. 14.40 – 15.00: Tilbakemelding fra bordene og avsluttende kommentarer


Laste ned ppt "1 Kvalitetskommune- programmet Konst. prosjektleder Sigrid J. Askum Avdelingsleder Ada Schreiner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google