Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilrettelagte søkbare opplæringstilbud

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilrettelagte søkbare opplæringstilbud"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilrettelagte søkbare opplæringstilbud 2009-2010
Inforunden om tilpasset videregående opplæring desember 2008

2 Kjært barn? – I hvert fall mange navn!
Avbrudd Når en ungdom har opplæringsstatus som elev eller lærling/lærekandidat og avbryter denne opplæringen Frafall De som ikke har gjennomført videregående opplæring med bestått vitnemål eller fagbrev i løpet av bestemt tidsrom (SSB = 5 år) Bortvalg Fellesbegrep som innbefatter begge deler, fokuserer på ungdommen som aktivt handlende

3 Situasjonen i Troms Opplæringsavbrudd per år
Landsgjennomsnitt 4-5% Frafall for 2002 etter 5 år Troms % Landsgjennomsnitt 25 %

4 Strukturbilde av videregående opplæring
VG VG VG3 / Fagopplæring Videregående opplæring Spesialpedagogiske tiltak Studiekompetanse Fag/svennebrev Kompetansebevis Avvikende forutsetninger Grunn- skolen

5 Mulig strukturutvikling
Grunn- skolen Videregående opplæring VG VG2 VG3 /Fagopplæring Avvikende forutsetninger Spesialpedagogiske tiltak Studiekompetanse Fag/svennebrev Kompetansebevis

6 Eksempel på søkbare alternativer
PYK (Praktisk yrkeskvalifisering) BLINO KYSS Praksisbrev Full opplæring i bedrift Lærekandidat i bedrift Utsettelse av videregående opplæring

7 PYK Samarbeid mellom TFK, NAV og KARRI
PYK kan stå som et eksempel på alternativ til ”vertikal” spesialpedagogikk og tvungen skolegang

8 Faser i PYK Avklaringsfasen (2 til 6 uker knyttet til skolen)
Praksisfasen (3 til 6 måneder praksisplass ute i bedrift) Opplæringsfasen (overgang til opplæringskontrakt, lærekontrakt eller praksisbrev)

9 Oppsummering PYK midt i fase 2 desember 2008
29 elever inntatt på 3 skoler 2 elever har gått over til ordinært vg1 2 elever har sluttet i løpet av høsten 4 har skrevet lærekontrakt/opplæringskontrakt 21 har praksisplass. Måloppnåelse i tiltaket må evalueres til våren

10 Identifiserte forbedringsområder
Klarere retningslinjer ved inntak Videre utviklingsarbeid med innholdet i første fasen Videre avklaring og utvikling av samhandling mellom de tre hovedsamarbeidspartene Klare retningslinjer for tilskudd. Tidligere inntaksintervju og klarere retningslinjer for dette.

11 Foreløpig konklusjon for PYK
Alle de tre hovedsamarbeidspartene (TFK, NAV, KARRI) ønsker å videreføre tiltaket skoleåret 2009 – 2010 Tilbudet er vedtatt av fylkesrådet ved fire skoler kommende skoleår (Stangnes vg., ITV, Breivika vg. og Nordreisa vg. ca. 10 plasser pr. region) Erfaringene med tilbudet så langt er måloppnåelsen tett opp mot målsetningene

12 BLINO Et praktisk tilbud ved Breivika videregående skole.
Gir samhandlingsøving og produksjonstrening på skolens verksteder med mål om overgang til praksisplass og formalisert arbeidslivsopplæring (Ca. 10 plasser)

13 KYSS Kvalifiseringsprogram for yrke samfunn og skole (Senja videregående skole ca. 15 plasser) Praksisrettet tilbud med valgmuligheter innenfor: Friluftsliv med jegerprøve Skog/vedproduksjon Fiske og fangst/akva Husdyr/smådyr Mekanisk verksted/gårdsverksted Gjennvinningsstasjon Hest Vedlikehold Arbeid på gården

14 KYSS (fort.) Elevene velger tre av tilbudene Inntak etter intervju
Det utarbeides egne læreplaner for de enkelte tilbudene basert på godkjente læreplaner og kompetanseplattformer

15 Praksisbrev Toårig opplæring i yrkesfag med egen læreplan
Foreløpig 16 fag med godkjente fagplaner (se liste hos direktoratet) 3 av de allmenne fagene inngår i læreplanen uten noen form for tilpassning eller reduksjon (norsk, matematikk og samfunnsfag) Praksisbrev kan utskrives når alle læreplanmålene er nådd

16 Fagopplæring i bedrift Lærling og lærekandidat
En produksjonsopplæring som forutsetter målsetning om produksjon Forutsetter at bedriften er villig til å påta seg opplæringen. Lærebedriften bør være identifisert søm en del av søknadsprosessen

17 Utsettelse av videregående opplæring
Blir første et alternativ når det inngår som et planlagt ledd i opplæringen Forutsetter alternativer i arbeidslivet eller andrearenaer. Videregående opplæring kan utsettes i et eller flere år med behold av alle opplæringsrettigheter


Laste ned ppt "Tilrettelagte søkbare opplæringstilbud"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google