Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bransjemøte i Vegdirektoratet 2. mai 2007 Bransjemøte i Vegdirektoratet 2. mai 2007 Samarbeide Statens vegvesen / AEF ? Erfaringer fra arbeidet med konkurransegrunnlag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bransjemøte i Vegdirektoratet 2. mai 2007 Bransjemøte i Vegdirektoratet 2. mai 2007 Samarbeide Statens vegvesen / AEF ? Erfaringer fra arbeidet med konkurransegrunnlag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bransjemøte i Vegdirektoratet 2. mai 2007 Bransjemøte i Vegdirektoratet 2. mai 2007 Samarbeide Statens vegvesen / AEF ? Erfaringer fra arbeidet med konkurransegrunnlag asfalt høsten 2006 Arne Aaberg Asfaltentreprenørenes Forening

2 Bransjemøte i Vegdirektoratet 2. mai 2007  Opptakt til samarbeid om konkurransegrunnlag asfalt – initialspor  Møte i Vegdirektoratet 1. september  Eksempler på ”problemforhold” i D2  Eksempler på ”tvilsomme” trekk-/reklamasjons-saker  Hvorfor oppstår uenigheter ?  Er bestemmelsene for omfattende / for kompliserte / for strenge  Forholdet kunde / leverandør  Dårlig kommunikasjon = mangelfull kompetanse ?  Tiltak for å bedre kommunikasjonen  Bransjen må generelt høyne kompetansen – tiltak vil bli iverksatt  SVV lokalt må kanskje også høyne kompetansen ? Samarbeide SVV / AEF

3 Bransjemøte i Vegdirektoratet 2. mai 2007  Vegdirektoratets svar:  Kom med bransjens synspunkter så raskt som mulig  ”Dere skal få en skriftlig begrunnelse for ønsker som ikke blir etterkommet !!”  KJEMPEBRA !!  Hvorfor bra ?  Fordi god dialog  Kan gi bedre tilpassede rammebetingelser  Kan reduserer risikoen og konfliktnivået  Kan gi innflytelse på de løsninger som bør velges  Kan gi ”mer vei for pengene” Møte i Vegdirektoratet 1. september

4 Bransjemøte i Vegdirektoratet 2. mai 2007 Workshop i AEF 12. oktober  Innledning fra EBAs juridiske seksjon  Generelt foredrag knyttet til identifisering av risiko i anleggsbransjen  Statens vegvesen etter 1.1.2003 – bestillerorganisasjonen.  Drifts- og resultatansvarlige fra de fire største firmaene fortalte om erfaringer med konkurransegrunnlaget fra praksis.  Dagen ble dokumentert ved et referat på 19 sider !

5 Bransjemøte i Vegdirektoratet 2. mai 2007 AEFs arbeide med Konkurransegrunnlag asfalt  Møte i Vegdirektoratet 16. oktober - avtalte  Overlevering av bransjens syn på konkurransegrunnlag asfalt snarest mulig  møte med ”strategigruppe asfalt” for felles gjennomgang i slutten av november  Referatet ble strukturert og bearbeidet til et 5 siders omforenet notat med AEFs syn på konkurransegrunnlag asfalt  SVVs asfaltkonferanse i Molde 8. november  Reaksjoner:  ”Det viktigste er at konkurransegrunnlaget er enstydig og klart..”  Signaler om at vi ikke kunne påregne møte med Strategiguppen !

6 Bransjemøte i Vegdirektoratet 2. mai 2007  Notatet uttrykte ønsker om endringer og presiseringer i til sammen 19 punkter – med ulik viktighetsgrad  6. desember fikk AEF anledning å kommentere punktene muntlig  I januar 2007 kom det nye konkurransegrunnlaget for asfalt - fasit:  4 av 19 punkter imøtekommet  5 delvis tatt til følge  10 punkter ikke tatt til følge / delvis skjerpet  Nye trekkbestemmelser innført – uten dialog med bransjen  Ingen forklaring på punkter som ikke ble tatt til følge ! AEFs arbeide med Konkurransegrunnlag asfalt

7 Bransjemøte i Vegdirektoratet 2. mai 2007  Hva preger kontakten mellom SVV / asfaltentreprenørene i dag ?  SVV presenterer et regelstyrt konkurransegrunnlag  Trekk og sanksjoner innenfor en rekke områder, bl.a. med basis i avanserte måleteknikker som er vanskelig å kontrollere  Sanksjoner – hvilket klima skapes mellom partene hvis trekket ikke er omforenet ?  Entreprenørene har ikke hatt innflytelse på konkurransegrunnlaget  Samarbeidsklima med potensiale for forbedring – konflikter  AEF mener  Asfaltentreprenørene trenger en krevende kunde  Et kreativt samarbeide byggherre / entreprenør er viktig for bransjens utvikling  Det bør åpnes for å kunne gi pris på alternative løsninger  Blandingen av SVVs egne løsningsbeskrivelser og funksjonskrav er uheldig  Stilles det krav til resultat bør også entreprenøren gis mulighet til å påvirke løsningsforslaget  SVVs reaksjonsmønster bør åpne for både bonus og trekk  Konkurransegrunnlag asfalt er ikke optimalt tilpasset – design fra utbygging ?  AEF ønsker  At samarbeidsprosessen som ble innledet sist høst videreføres på en profesjonell og konstruktiv måte  At det etableres et fast SVV / AEF – asfaltutvalg med omforent mandat, nødvendige fullmakter og positiv innstilling. AEFs arbeide med Konkurransegrunnlag asfalt


Laste ned ppt "Bransjemøte i Vegdirektoratet 2. mai 2007 Bransjemøte i Vegdirektoratet 2. mai 2007 Samarbeide Statens vegvesen / AEF ? Erfaringer fra arbeidet med konkurransegrunnlag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google