Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Del 2 Målsetting i prosjekter Målsetting i prosjekter ”If you aim at nothing you are sure to hit it.”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Del 2 Målsetting i prosjekter Målsetting i prosjekter ”If you aim at nothing you are sure to hit it.”"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Del 2 Målsetting i prosjekter Målsetting i prosjekter ”If you aim at nothing you are sure to hit it.”

3 Del 2 Målsetting i prosjekter Hensikten med mål •Sikre at prosjektet er i samsvar med bedriftens overordnede mål •Gi et bilde av hva prosjektet skal resultere i, slik at en har noe å planlegge ut fra og noe å holde resultater opp mot •Skape et motiverende samlingsmerke •Skape en felles forståelse •Grunnlag for å informere omgivelsene

4 Del 2 Målsetting i prosjekter Hovedmål Hovedmål beskriver hvilken nytte bedriften skal ha av prosjektet. Eks.: Vi ønsker å forbedre lønnsomheten i våre byggeprosjekter med 10 %.

5 Del 2 Målsetting i prosjekter Prosjektmål Prosjektmål skal beskrive hva som konkret skal foreligge når prosjektet er ferdig. Eks.: - Kalkyletid reduseres med 25 % - Bruk av overtid reduseres med 30 % - Salget økes med 5 % innen 20. mai

6 Del 2 Målsetting i prosjekter Sjekkpunkter ved målformulering SSpesifisert (veldefinert) MMålbart (kan etterprøves) AAkseptert (felles oppfatning) RRealistisk (skal kunne nås) TTidsavgrenset (dato)

7 Del 2 Målsetting i prosjekter Kritiske spørsmål ved målformulering •Er målene formulert slik at de virker som rettesnor og ramme for arbeidet mitt? •Er de formulert slik at jeg kan måle resultatet av arbeidet mitt og sammenlikne dette med målet? •Mangler noe i målformuleringen? •Er målene balanserte og troverdige?

8 Del 2 Målsetting i prosjekter Vanlige feil i målformuleringsarbeidet •Setter igang før målene er klarlagte •Prosjektet er for dårlig avgrenset •For høyt ambisjonsnivå i forhold til tids- og kostnadsrammer •Overser betydningen av aksept fra deltakere •For liten kontakt med andre berørte interessenter

9 Del 2 Målsetting i prosjekter Gruppeoppgave nr 1 I bedriftens søknad om deltakelse i SMB- Kompetanse er målsettingen med bedriftsprosjektet beskrevet. Med utgangspunkt i de definisjoner (hovedmål, prosjektmål) som ble presentert i innledningen: - Formuler mål for bedriftsprosjektet. Om nødvendig definer del-mål - Skriv dette inn i ”Prosjektplan”pkt 1.2


Laste ned ppt "Del 2 Målsetting i prosjekter Målsetting i prosjekter ”If you aim at nothing you are sure to hit it.”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google