Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hørings møte om Idrettsplanen, ”Idrettsbyen Bergen ett steg foran” avholdt den 12. mai 2009 Komite for Kultur, idrett og næring 10. Mai 2009 Idrettsrådet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hørings møte om Idrettsplanen, ”Idrettsbyen Bergen ett steg foran” avholdt den 12. mai 2009 Komite for Kultur, idrett og næring 10. Mai 2009 Idrettsrådet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hørings møte om Idrettsplanen, ”Idrettsbyen Bergen ett steg foran” avholdt den 12. mai Komite for Kultur, idrett og næring 10. Mai 2009 Idrettsrådet i Bergen

2 Ros til kommunens idrettspolitikk
Gratis bruk Økte tilskudd Årsmøte vedtok at vi må jobbe ytterligere for: At de politiske partiene ytterligere bidrar til bedre lokal finansiering av breddeidretten slik at de store breddeidrettslagene og fleridrettslagene lettere kan ha fast ansatte til å ta seg av den daglige driften Nasjonalt så mener vi at ikke hasard spill alene må være statens hovedbidrag til en stor og viktig samfunnsaktør som idrettsbevegelsen vitterlig er. Derfor bør det bevilges midler også over statsbudsjettet til norsk idrett. Mange mennesker i norge er opptatt av at barn og unge skal være fysisk aktive sammen med venner på fritiden, det kan være en billig nasjonal garanti for et bedre samfunn i fremtiden og vi vil at litt av det vi betaler inn i skatt skal investeres i våre egne barn og unges trygge fritid.

3 Kajakk anlegget

4 (dette skrev vi for 3 år siden)
Kajakkanlegg Langevann På prioriteringslisten 1992 Området ferdig regulert i 2005 P.g.a. Kommunens økonomi er anlegget foreslått utsatt til 2009. Her er det stor politisk vilje og idrettsrådet er overbevist om at dette vil bli realisert før. Kr er satt av i årets budsjett til drift, men da må anlegget komme i gang!

5 Finansiering av anlegg i Idrettsplanen
Idrettsrådet i Bergen mener at satsingen på anlegg er bra, men må skyves betydelig fram i tid slik at dere som er politikere nå får gleden av å se gjennomført Idrettsplanen som dere selv nå skal vedta. Behovene er mange og listene med ønsker som er innmeldt er lange

6 Idrettens behov - anlegg
Her kommer noen innspillene fra tidligere møter Idrettsrådet har hatt med idrettslagene –

7 Fana / Ytrebygda bydeler
Status Fana IL Idrettshall på Slåtthaug Fana IL Modernisering av Slåtthaug Kunstisbane med tak over Fana IL, skigruppe m.fl. Ferdiggjøring av Riple/Frotveit for skimiljøet. Gneist IL Idrettshall nr.2 ved Sandslihallen (under arbeid) Gneist IL Nærmiljø 7er fotballbane grus ved Petedalsmyra. Bjarg IL Idrettsbygg på Stavollen Kringlebotn IL Idrettshall i forbindelse med ny skole i Sædalen Kringlebotn IL Gymsalutvidelse ved Kringlebotn Skole. Hop Basket Basketballhall på Hop Skole ( i skole budsjettet) Fana Ryttersportsklubb Rideanlegg på Smedsviklia i Fana Bergen Hanggliding/paragliding klubb Tverrmeisa for luftsport. Smørås IL Krøllgress istedenfor grusbane. (Slåtthaug) Ferdig Minde IL Krøllgress istedenfor grusbane. ( Paradis) Prosjektering pågår nå Fana IL Krøllgress istedenfor grusbane. (Nesttun) Ferdig Bjarg IL Krøllgress istedenfor grusbane. (Stavollen) Ferdig Kalandseid IL Krøllgress istedenfor grusbane. (Kaland) Ferdig Friidrettskretsen Friidrettshall i Fana (Fana Stadion) Kan kombineres med sykkelanlegg dersom finansiering.

8 Laksevåg /Fyllingsdalen bydeler*
Status Laksevåg Btk Bordtennishall v Laksevåg idrettshall (har midlertidig løsning i Godvik) ”Laksevågalliansen” Idrettshall anlagt på eksisterende grusbane v(Laksevåg Idrettshall) ligger planer for området i idr.planen som bl.a. innebærer å rive Laksevåghallen Kjøkkelvik IL Krøllgress istedenfor grus. (Kjøkkelvik) ferdig gjennom privat initiativ Kjøkkelvik IL Idrettshall ved Kjøkkelvik Skole. Loddefjord IL Idrettshall i Alvøen Idrettspark. Idr.planen foreslår realisering i 2019 Loddefjord IL Skileikanlegg i Alvøen Idrettspark. Idr.planen foreslår realisering i 2019? Olsvik IL Utvendig klatrevegg Olsvikhallen. uvisst Hordaland Fylke Basketballhall ved ny videregående skole i Olsvik. ferdig Bønes IL Krøllgress istedenfor grus. (Fjellsdalen) ferdig, T.Mohn Bønes IL Idrettshall ved Bønes Skole. Fyllingen Fotball Krøllgressbane på Varden (Gave, Trond Mohn) ferdig Løv Ham Fotball Fotballanlegg i Lynghaugparken. Velforeninger Bønes Svømmebasseng på Bønes ikke prioritert avIdrettsrådet i Bergen Lyngbø Spkl. 7er kunstgressbane i Gravdal. ferdig Laksevåg Turn & IL Krøllgress istedenfor grus. (Nygårdsmyren) prosjekteres nå m ”Krisepakken” Modernisering av friidrettsanlegget (Nygårdsmyren) prosjekteres nå m ”Krisepakken” Rideklubber Rideanlegg i Bergen Vest. (Banuren/Kanadaskogen) Olsvik IL/Lyderhorn Karate Idrettsbygg Olsvikåsen Fjellkameraterne IL Bordtennis sal ved Fyllingsdalen idrettshall Varden Amfi og gamle kunstgressbanen på Varden har begge fått flunkende nytt krøllgress slik at her er nå 3 store krøllgressbaner.*

9 Åsane / Arna bydeler Status
”Hockeymiljøet” Ishall i Åsane foreslått i ny idrettsplan Turnmiljøet i Åsane Turnhall på Myrdal foreslått i ny idrettsplan Bjørnar IL Idrettshall i tilbygg til Bjørnarhallen. uvisst Tertnes IL Idrettshall i tilbygg til Åstveithallen uvisst Arna Karateklubb Treningslokale i sentrale Arna uvisst Bergen Kommune Treningsstudio i Åstveithallen, ferdig Åsane IL 2 krøllgressbaner på Myrdal. (1 i gave fra Trond Mohn) ferdig Eidsvåg IL Krøllgress istedenfor grusbane (Eidsvåg) ferdig Flaktveit IK Videreutvikling av idrettspark med ny krøllgressbane ferdig Salhus Turn & IL Idrettshall på Salhus/Mjølkeråen, Idrettsrådet ønsker dette i ny idrettsplan Flaktveit IK Ønske om svømmebasseng på Flaktveit NMK Bergen Videreutvikling av motorsportsanlegget ”Fotballens venner” ”Ekebergslette” på Haukås uvisst Bergen Hangglidingklubb Regulerte landingsforhold på Unneland i Arna Friidrettskretsen Friidrettshall på leikvang legges ut i ”Doffin” i juni for anbud Bergen Modellflyklubb Arealavsetning i Arna til deres formål positivt vedtak i komite,miljø byutvikling T&IL Hovding Idrettshall på Leikvang Idr.planen, vente til ny skole

10 Sentrum / Årstad bydeler
status Spkl Baune Utvidet fotballbane krøllgress ved Høyskolen. uvisst ”Kampsportmiljøet” Kampsportanlegg, erstatning for Sentralbadet. uvisst Nymark IL Krøllgress istedenfor grus (Nymark) ferdig Årstad IL Krøllgress istedenfor grus (Rautjern) uvisst Spkl Trane Krøllgress istedenfor grus (Slettebakken) forslag i Idr.planen ”Isidrettene” Utendørs isanlegg ved Bergenshallen. Bergen Kommune Rehabilitering Bjørneseth`s løype (Nattland – Montana) ”Nærmiljøet” Opprusting av Montana området (Gressbane-Alpinanlegg) Spkl. Brann Krøllgress istedenfor grus (Nymark) ferdig (Erstatning for gressfelt i Sædalen) Nordnes IL Opprustning av ”Galgenbanen” på Nordnes Spkl Baune Ønske om klubbhus Krøllgress i stedet for grus på Landåsbanen, ”Krisepakken i 2009” NyKrohnborg Ønske om klubbhus og bedre forhold på Krohnsminde IL Varegg Lokalisering av kunstgressbane (Gave fra Trond Mohn) uvisst Spkl. Djerv Aktivitetsareal Møhlenpris/Nygårdsparken.

11 Prioriteringssystemet
Det må være samsvar mellom de forskjellige plandokumenter. Slik at fremdrift ikke forsinkes (jfr. Idrettshall Leikvang og skolebehovs plan) Det er viktig at det avsettes areal til idrettsformål ved planlegging av nye boligområder. I en storby er det en evig kamp om arealer, det er viktig at kommunen har fokus på å avsette areal til ideelle formål, slik at ikke økonomien er den styrende faktor.

12 NyKrohnborghallen <->Krohnsminde idrettsplass.
Nå løsning ca. 50 mill.kr (ca. 20 mill.kr til å grave et hull 10 m under skoleplassen.) Vi foreslår rimeligere tomt og plassering på Krohnsminde idrettsplass med alle de funksjoner innebygd som er tiltenkt ved utbyggingen under skoleplassen. Samtidig vil en da kunne få: 1) tilfredsstillende garderober til Krohnsminde raskere 2) klubbhus/klubbrom og sosiale møteplasser for NyKrohnborg IL og strøkets flerkulturelle beboere, barn, unge og voksne – kultur og idrett i skjønn forening 3) Yrkesskolen (vgs) får forbedret gym.sal/hall 4) Fylkeskommunen og kommunen kan dele regningen. Kostnaden blir da slik 50 mill.kr – besparelser tomt ca.15.mill.kr (noe koster det å opparbeide sikkert der også) Bidrag fra Hordaland Fylkeskommune 10 mill.kr Spillemidler Kommunens andel vil da bli ca 1/3 ifht det som nå ligger i bordet og man kan samtidig slå flere fluer i 1 smekk slik at dette blir en vinn, vinn, situasjon. Samtidig kan elevene slippe grave/byggearbeider tett innpå skolen og skolen slipper forhåpentligvis flere logistikk utfordringer da de kan benytte sine eksisterende gym.saler og flere av de øvrige klasserommene likevel i byggeperioden? (det samme kan Årstad vgs. gjøre)

13 NyKrohnborghallen på Krohnsminde idrettsplass
Idrettsanlegg mer enn idrett. Et godt idrettsanlegg kan også virke som møteplass i lokalmiljøet. Kafe Rom for lekselesing Møterom Klubbrom

14 Idrettshall dekningen i Bergen
Høsten 2008 gjorde Idrettsrådet en grundig analyse av idrettshall dekningen i de 8 ulike bydeler i Bergen. Den ser slik ut: Åsane har innbyggere pr.hall Ytrebygda har innbyggere pr. hall når Sandslihall nr.2 er ferdig (8762 innbygger pr.hall dersom vi medregner den private idrettshallen Sandsli Sportsenter?) Fana har innbyggere pr.hall Arna har innbyggere pr.hall Bergenhus har 8573 innbyggere pr.hall Laksevåg har 7478 innbyggere pr.hall Årstad har 6860 innbyggere pr.hall og Fyllingsdalen kommer best ut med 6216 innbyggere pr.hall. Fyllingsdalen er dessuten eneste bydel som det er forventet nedgang i antall innbyggere frem mot år 2020. Ovennevnte må få konsekvenser mener vi for de prioriteringene vi gjør slik at Fyllingen bydel denne gang må komme bak de bydelene som har mer presserende behov (ref. vedlegg 12)

15 NIB – Nærmiljøidrett i Bergen
NIB er for idretten en viktig faktor for å få aktivisert barn og unge med spesielle behov. Disse vil ikke selv søke kontakt med idrettlagene og deres ordinære aktivitet. Men gjennom NIB får de kontakt med idretten og mange blir der også etter at tiltaket er ferdig. Bergen kommune har invitert oss i en samarbeidsgruppe som fungerer godt synes vi. Vi prioriterer tiltak for: Inaktive barn og unge Barn og unge som faller utenfor ordinære idrettstilbud Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn, spesielt få jenter og andre nye grupper inn i idr.lagenes ordinære aktivitetstilbud gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan være til hinder for å delta i organisert idrettsaktivitet. Lavterskel tilbud Nyskapende aktivitet og nye idrettstilbud i idrettslaget Der det er jevnlig regelmessighet i idrettstilbudet Kvalitetsheving/kompetansegivende arbeid for barne- og ungdomsidrett Allsidige idrettstilbud gjerne gjennom idrettsskoler for barn og ungdom Tverrfaglig samarbeid f.eks SFO, skole, Innvandrerkontor Økt aktivitet for jenter Skibussene Det positive samarbeidet bør videreføres mellom idr.lag/ idrettsråd/ kommune.”Svøm Bergen” bør en satse på i samarbeid med svømmeklubbene.

16 skaper ny flott idrettsaktivitet.
Vinter, ski og snø Fullføre lysløypen Frotveit / Totland Utrede lysløype Vidden, Ulriken – Fløyen Nærmiljø helårs hoppbakker (ikke avhengig av snø) skaper ny flott idrettsaktivitet. Få flere områder for skileik Interkommunalt samarbeid for å få lysløype på Kvamskogen der det alltid er gode stabile snøforhold Forbedre Bjørnesths løype Øke tilskuddene til idr. lag som driver lysløypene Opprettholde gode løyper i lysløypen på Fløyen Støtter også idr.planens øvrige foreslåtte resultatmål Internasjonalt rulleskirenn om sommeren setter Bergen på skikartet og skaper interesse og økt rekruttering

17 Rugby og Rullestolbasket
Akutte behov for å hjelpe disse som har skapt et idretts og treningsmiljø, men som p.t. ikke har godkjente treningssteder.

18 Øvrige tema Flere ????


Laste ned ppt "Hørings møte om Idrettsplanen, ”Idrettsbyen Bergen ett steg foran” avholdt den 12. mai 2009 Komite for Kultur, idrett og næring 10. Mai 2009 Idrettsrådet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google