Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon Ålvik Idrettslag Oppdatert september 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon Ålvik Idrettslag Oppdatert september 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon Ålvik Idrettslag Oppdatert september 2008

2 Aktiviteter Turløyper i Ålvik fjellene ( fra aldersgruppe 0 til 80 ) Fotball aldersbestemt lag (vinter/sommer ) Fotball senior ( vinter/sommer ) Svømming/bading barn ( vinter ) Vollyball ( vinter ) Sirkeltrening ( vinter ) Inne bandy ( vinter ) Turgåing ( vinter ) Veteran turn damer ( vinter ) Skirenn, Walter holmes cup, turmarsjer Samarbeid bedriftsidrettslag Bjølvefossen

3 Målsetning/vyer •Videreføre organiserte aldersbestemt aktivitet ( fotball, bading, m. m ) •Legge til rette for flere organiserte aktiviteter på initiativ fra potensielle aktivitetsledere (dans, svømming, fri- idrett, aerobic, judo m. m ) •Drive idrettshus •Dugnad vedlikeholde og fornye idrettshus, idrettsbane, turløyper •Samarbeide med røde kors om å videreføre tilbud trimrom i gammelt bibliotek lokale •Få etabler en flerbrukshall i Ålvik innen 2020. Rehabilitere nåværende gymsal og badebasseng ved Ålvik skole

4 Status 2008 •Investert og fornyet idrettshus ( mye dugnad investert + 100.000 siste årene ) •Driftsutgift idrettshus større enn leieinntekt og tilskudd •Gjennomført Fase 1 fornying av idrettsbane total kostandsramme på vel 400.000, forskuttert 150.000. Forventer tildeling av spelemidler i 2009. Da vil fase 2 i fornying av idrettsban ebli gjennomført. Kostnadsramme på 200.000,- •Fornyet flere turløyper i Ålvik fjellene i 2005-2008. Kostnadsramme på vel 150.000,- •Etablert egen prosjektgruppe for etablering av flerbrukshall i Ålvik i 2008

5 Status 2008 •Det er i dag ca 150 betalende medlemmer, dette utgjør mer enn 30% av befolkning i Ålvik •Økonomien i idrettslaget er fortsatt god, men 2008 blir det første året på en stund med tæring av egen kapital •Behov for spillemidler i 2009 for å sluttføre fornying av idrettsbane. •Behov for nye sponsormidler for å oppruste nytt treningsrom i gammel bibliotek lokale •Hovedutfordring er fremdeles å få til en balansert og fordelt dugnadsinnsats og forutsigbar bemanning av sentrale verv, samtidig som en har nok aktivitetsledere på plass med fungerende back up for de forskjellige treningstilbud for barn og unge


Laste ned ppt "Presentasjon Ålvik Idrettslag Oppdatert september 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google