Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnehage – første prioritet. Full behovsdekning i 2007 Byrådet har som første prioritet å realisere full behovsdekning innen utgangen av 2007 Alle som.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnehage – første prioritet. Full behovsdekning i 2007 Byrådet har som første prioritet å realisere full behovsdekning innen utgangen av 2007 Alle som."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnehage – første prioritet

2 Full behovsdekning i 2007 Byrådet har som første prioritet å realisere full behovsdekning innen utgangen av 2007 Alle som ønsker en barnehageplass i dag(2 300) skal ha plass innen neste årsskifte Barnehageutbyggingssakene skal gis første prioritet I byrådets budsjettforslag er barnehageinvesteringene budsjettert med 119 mill. kr 2 016 plasser skal etableres i 2007…

3 Nye barnehageplasser 2000 - 2007

4 Prosentvis vekst i antall nye barnehage- plasser i perioden 2003 til 2005 ( Kostratall pr 15. des 2005) ByerAndel barn med barnehageplass 1-5 år Prosentvis økning 2003-2005 Bergen70,6 %12 % Oslo74,9 %10 % Stavanger76,0 %4 % Trondheim79,3 %11 %

5 Klar melding til statsministeren - investeringstilskudd for nyetableringer må økes - statlige skjønnsmidler må holdes utenfor rammen - dagens makspris må beholdes ut 2007 - kontantstøtteordningen må beholdes, i det minste inntil storbyene har realisert full behovsdekning

6 Dagens utfordring 2 300 barn ønsker en barnehageplass i dag => Dekningsgrad 87% 1 930 nye barnehageplasser er etablert siden byrådet overtok og frem til utgangen av 2006 I løpet av høsten 2006 og hele 2007 er det planer for etablering av 1 844 nye barnehageplasser For å sikre full behovsdekning må det i tillegg etableres minst 450 midlertidige plasser På grunn av økt etterspørsel, barnetall, forventet prisreduksjon og økt tilgjengelighet må barnehageutbyggingen fortsette også etter 2007.

7 Ferdigstilte tiltak 2005 - 2006 BarnehageBydel k/pNy/utvidelse Planlagt ferdig iht tiltaksplan2005 2006 Åstvedt barnehageÅsane pN 61 Kjøkkelvik barnehageLaksevåg pN 82 Steinsviken barnehageYtrebygda pN 65 Skogly barnehageÅsane pU 15 Bortigard barnehageÅrstad pN 40 Eventyrskogen barnehageLaksevåg pN 79 Sjøsprøyten barnehageLaksevåg pU 25 Søreidtunet barnehageYtrebygda pN 114 Regnbuen Hylkje barnehageÅsane pN 156 Akrobaten barnehageYtrebygda pN2006 54 merinntak eksisterende barnehager p/k 32 Kladden barnehageLaksevågp N 200591 Øyrane barnehageArnap N 2006112 Liakroken barnehageÅsanekU200642 Hop oppveksttunFanakU20067 Gledesbarna familiebarnehageFanap N 11 Tigergutt familiebarnehageFyllingsdalenp N 8 Midtun barnehageFanap N 200681 Ulset barnehageÅsanepU200611 Åsane Gårds- og friluftsbarnehageÅsanepU18 Åstvedt barnehageÅsanepU200664 Garnes Gårds- og friluftsbarnehageArnapN200647 723 492

8 Ferdig i løpet av 2006

9 Strategier for full behovsdekning Økning på nær 100 mill kr. til barnehageinvesteringer i 2007 - 2008 Satsing på midlertidige løsninger/paviljonger Økte ressurser øremerket barnehageutbygging Ta i bruk unyttet areal i eksisterende barnehager Etablere barnetun på skoler med ledig kapasitet Samarbeid med nabokommune

10 Prosjekter som forventes ferdigstilt i 2007 Sælen barnetun 63 barnRollandslia barnehage65 barn Fremtiden barnehage 80 barnKlosteret barnehage 18 barn Håkonshella barneh 65 barnChristi Krybbe/Krybbe- Øvsttun barnehage 80 barnsmauet barnehage27 barn Liland barnehage 80 barnPersenbakken barnehage65 barn Råvarden barnehage 80 barnIndre Sædalen Gårds og fri80 barn Hop oppveksttun 80 barnKaffehuset barnehage80 barn Øvre Fyllingsvei 80 barnMilde barnehage40 barn Haugatun barnehage 14 barnFløyen radiostasjon40 barn Håvardstun barnehage 80 barnLadegården barnehage 9 barn Fridalen barnehage 65 barnGrønnestølen barnehage 65 barn Øvre Sædalen barneh 80 barnStorhammeren barnehage40 barn Steinsvik barnehage 40 barn Myrdal barnehage 150 barnTotalt 1566 barn

11 Midlertidige tiltak - paviljonger Midlertidige tiltak – paviljonger Erfaringer fra Trondheim og Oslo Paviljonger kan plasseres i tilknytning til friområder og idrettsanlegg 450 nye plasser i 2007 Midler til paviljonger settes av i budsjettet for 2007

12 Barnehage – første prioritet Det er i dag et godt samarbeid mellom byrådsavdeling for byutvikling og byrådsavdeling for oppvekst i barnehageutbyggingssaker Barnehageutbygging skal ha første prioritet i byutvikling sine etater Barnehagedekning skal vurderes i alle reguleringsplaner Byrådsavdeling for byutvikling har som mål at barnehagetilbudet i kommunen skal fremstilles grafisk på kartmateriale som inngår i plansakene Prosjektorganisert barnehageutbygging – Styringsgruppe bestående av kommunaldirektørene – Prosjektadministrativ gruppe bestående av fagpersoner – Prosjektgrupper for de enkelte byggeprosjektene Tomter skal selges til Tomteselskapets ordinære salgsvilkår

13 Barnehage – første prioritet


Laste ned ppt "Barnehage – første prioritet. Full behovsdekning i 2007 Byrådet har som første prioritet å realisere full behovsdekning innen utgangen av 2007 Alle som."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google