Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.fridalenlever.com 1 Fridalen Lever! Deputasjon Komité for oppvekst 21. oktober 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.fridalenlever.com 1 Fridalen Lever! Deputasjon Komité for oppvekst 21. oktober 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.fridalenlever.com 1 Fridalen Lever! Deputasjon Komité for oppvekst 21. oktober 2004

2 www.fridalenlever.com 2 Bystyrevedtaket 21.6.2004 Takk for at dere enstemmig stemte for bevaring av Fridalen skole! Takk for at vi igjen får lov til å ha deputasjon! Roald Breistein, FAU leder Jens Leo Iversen, SU leder/FAU nestleder

3 www.fridalenlever.com 3 Agenda •Fridalen skole består •Skolen trenger penger til å bli: –Trygg, Tett, Varm og Sunn •Det er vår tur nå •To myter •Mulige pengekilder •Vår visjon •Oppfordring

4 www.fridalenlever.com 4 Fridalen skole består Beslutningen om å bevare skolen var riktig fordi: •Samfunnsøkonomisk lønnsomt •Endrede forhold siden forrige deputasjon: –Mer effektiv arealutnyttelse –Konkrete interessenter ifm barnehageutbygging - begynner å bli utålmodige –Sambruk av gymsal, filmsal, kjellerlokaler, skolekjøkken –Økt ungdomsbråk på Landås

5 www.fridalenlever.com 5 Trygg - Tett - Varm - Sunn •Ingen midler til oppussing er satt av på investeringsbudsjettet •Heller ingen økning på driftsbudsjettet •Det må bevilges penger til nødvendig oppussing av skolen •Konklusjon: –Byrådet har ikke tatt konsekvensen av vedtaket 21/6 –Komité for oppvekst bør bidra til å rette opp dette

6 www.fridalenlever.com 6 Det er vår tur nå! Større byggeprosjekter1997-20002001-2004 Bergenhus490 Fana5175 Fyllingsdalen610 Laksevåg3660 Ytrebygda62110 Åsane5015 Arna015 Årstad00

7 www.fridalenlever.com 7 To myter ”Bergen kommune bruker for mye penger til skolebygg, og for lite til undervisning” ”Bergen er nest høyest på kostnader til skolelokaler og skyss”

8 www.fridalenlever.com 8 Realiteten for Bergen er: •bruker minst penger pr elev til undervisning •bruker minst penger til inventar, utstyr og undervisningsmateriell •har nest lavest kostnader pr elev til skolelokaler og skyss – ekskl avkastningskravet til BBE •har en synkende andel av netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring i forhold til samlede netto driftsutgifter •har et økende antall elever i grunnskolen

9 www.fridalenlever.com 9 Konklusjon: •Bergen kan ikke ta penger fra skolebyggene for å øke midlene til undervisning •Begge områdene må få tilført mer penger! •… ellers blir vi verstingen på skolesektoren blant de store byene

10 www.fridalenlever.com 10 Mulige pengekilder •Barnehageinvestering Fridalen skole: 4,5 mill •Hente inn igjen tall fra investeringsprogram 2004-2007: 19 mill for 2005 •Flytte Hop skole tilbake til 2006: 7,5 mill •Enøk-milder (ENOVA) •Øke vedlikeholdet fra 72 til 100 kr/m 2 pr år •Overføringer mellom tjenesteområder – skolesektoren må få en større del av kaken

11 www.fridalenlever.com 11 Vår visjon •Levende bydel med engasjerte beboere •Fungerende lokaldemokrati •Fridalen skole som motoren i nærmiljøet: –Kulturell oppblomstring –Nettverksbygging (sosiale aktiviteter) –Aktiv integrering av innvandrere –Forebygging av kriminalitet –Forankring i lokalmiljøet ”Vi er glad i skolen vår” •Fridalen skole = Den stygge andungen •Et skolebygg Bergen kan være stolt av – igjen

12 www.fridalenlever.com 12 Oppfordring •Bevar troverdigheten som politikere •Vær konsekvente: Bevaring = Oppussing •Bidra til å bevilge de nødvendige midler slik at Fridalen skole blir: –Trygg –Tett –Varm –Sunn

13 www.fridalenlever.com 13 FRIDALEN BLOMSTRER !


Laste ned ppt "Www.fridalenlever.com 1 Fridalen Lever! Deputasjon Komité for oppvekst 21. oktober 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google