Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Deputasjon Komité for oppvekst 21. oktober 2004

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Deputasjon Komité for oppvekst 21. oktober 2004"— Utskrift av presentasjonen:

1 Deputasjon Komité for oppvekst 21. oktober 2004
Fridalen Lever! Deputasjon Komité for oppvekst 21. oktober 2004

2 Bystyrevedtaket Takk for at dere enstemmig stemte for bevaring av Fridalen skole! Takk for at vi igjen får lov til å ha deputasjon! Roald Breistein, FAU leder Jens Leo Iversen, SU leder/FAU nestleder

3 Agenda Fridalen skole består Skolen trenger penger til å bli:
Trygg, Tett, Varm og Sunn Det er vår tur nå To myter Mulige pengekilder Vår visjon Oppfordring

4 Fridalen skole består Beslutningen om å bevare skolen var riktig fordi: Samfunnsøkonomisk lønnsomt Endrede forhold siden forrige deputasjon: Mer effektiv arealutnyttelse Konkrete interessenter ifm barnehageutbygging - begynner å bli utålmodige Sambruk av gymsal, filmsal, kjellerlokaler, skolekjøkken Økt ungdomsbråk på Landås

5 Trygg - Tett - Varm - Sunn
Ingen midler til oppussing er satt av på investeringsbudsjettet Heller ingen økning på driftsbudsjettet Det må bevilges penger til nødvendig oppussing av skolen Konklusjon: Byrådet har ikke tatt konsekvensen av vedtaket 21/6 Komité for oppvekst bør bidra til å rette opp dette

6 Det er vår tur nå! Større byggeprosjekter 1997-2000 2001-2004
Bergenhus 49 Fana 51 75 Fyllingsdalen 61 Laksevåg 36 60 Ytrebygda 62 110 Åsane 50 15 Arna Kilde: Skolebehovsplanen (høringsutkast 2001) side 26-27 :Store byggeprosjekter gjennomført i perioden :Større prosjekter: igangsatt, under prosjektering eller innarbeidet i økonomiplan Årstad

7 To myter ”Bergen kommune bruker for mye penger til skolebygg, og for lite til undervisning” ”Bergen er nest høyest på kostnader til skolelokaler og skyss”

8 Realiteten for Bergen er:
bruker minst penger pr elev til undervisning bruker minst penger til inventar, utstyr og undervisningsmateriell har nest lavest kostnader pr elev til skolelokaler og skyss – ekskl avkastningskravet til BBE har en synkende andel av netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring i forhold til samlede netto driftsutgifter har et økende antall elever i grunnskolen Avkastningskrav til BBE var 4221 kr pr elev i 2003. Kilde: Budsjettutkastet side

9 Konklusjon: Bergen kan ikke ta penger fra skolebyggene for å øke midlene til undervisning Begge områdene må få tilført mer penger! … ellers blir vi verstingen på skolesektoren blant de store byene

10 Mulige pengekilder Barnehageinvestering Fridalen skole: 4,5 mill
Hente inn igjen tall fra investeringsprogram : 19 mill for 2005 Flytte Hop skole tilbake til 2006: 7,5 mill Enøk-milder (ENOVA) Øke vedlikeholdet fra 72 til 100 kr/m2 pr år Overføringer mellom tjenesteområder – skolesektoren må få en større del av kaken 100 kr/m2 er BBE sine egne anbefalinger: ”Siktepunktet må være å avsette 100 kr/m2 pr år til vedlikehold. Dette vil fra 2005 og utover utgjøre ca 100 mill kr pr år. I tillegg bør det avsettes 60 mill kr i investeringsprogrammet til rehabilitering av eldre skolebygg.” Kilde: Innspill til driftsbudsjett for BBE , datert Side 7 av 15. ENØK-midler til vinduer f eks.

11 Vår visjon Levende bydel med engasjerte beboere
Fungerende lokaldemokrati Fridalen skole som motoren i nærmiljøet: Kulturell oppblomstring Nettverksbygging (sosiale aktiviteter) Aktiv integrering av innvandrere Forebygging av kriminalitet Forankring i lokalmiljøet ”Vi er glad i skolen vår” Fridalen skole = Den stygge andungen Et skolebygg Bergen kan være stolt av – igjen

12 Oppfordring Bevar troverdigheten som politikere
Vær konsekvente: Bevaring = Oppussing Bidra til å bevilge de nødvendige midler slik at Fridalen skole blir: Trygg Tett Varm Sunn

13 FRIDALEN BLOMSTRER !


Laste ned ppt "Deputasjon Komité for oppvekst 21. oktober 2004"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google