Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

European Qualifications Framework (EQF). EQF – Status 23. april 2008; EQF-anbefalingen formelt signert av presidentene i EU-parlamentet og Rådet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "European Qualifications Framework (EQF). EQF – Status 23. april 2008; EQF-anbefalingen formelt signert av presidentene i EU-parlamentet og Rådet."— Utskrift av presentasjonen:

1 European Qualifications Framework (EQF)

2 EQF – Status 23. april 2008; EQF-anbefalingen formelt signert av presidentene i EU-parlamentet og Rådet

3 EQF Hensikten med EQF er: å legge til rette for at de nasjonale kvalifikasjonssystemene skal bli lettere å sammenligne og dermed gi økt mobilitet blant elever, studenter og arbeidstakere å legge til rette for livslang læring

4 EQF Anbefalingene: Nasjonale kvalifikasjonssystemer relateres til EQF innen 2010 Vitnemål og andre relevante dokumenter skal ha referanse til EQF-nivå innen 2012 Kvalifikasjoner beskrives i form av læringsutbytte Praktisere prinsipper for realkompetansevurdering (Rådet 2004)

5 EQF Anbefalinger (fortsettelse): Hvert land utpeker nasjonalt koordineringspunkt som skal støtte og koordinere forholdet mellom det nasjonale kvalifikasjonssystemet og EQF

6 EQF EU-kommisjonen skal: Etablere en EQF rådgivningsgruppe for å sikre koordinering og oppfølging av arbeidet på europeisk nivå Følge utviklingen og rapportere til Parlamentet og Rådet om erfaringer og resultater etter 5 år og, om nødvendig, foreslå reviderte anbefalinger

7 EQF EU-kommisjonen - implementering: EQF Advisory Group; - AG bureau - sub-groups EQF Advisory Group - Sub-group A; ”Criteria for referencing of national qualification levels to the EQF” Konferanse: Implementing the EQF, 3-4 juni

8 EQF EU-kommisjonen - implementering: 2008 EQF prosjektutlysning (frist 15 juli) Informasjonsmateriell; anbefalingen, brosjyre som forklarer EQF, oversikt over nivåene, plakat EQF web platform

9 Relevans for Norge Anbefalingen er EØS-relevant Norge har deltatt i forarbeidet EQF er ett av flere virkemidler som tas i bruk for å nå Lisboa-strategiens målsetninger på utdanningsområdet Implementering av EQF gjennomføres på frivillig basis og vil ikke medføre juridiske forpliktelser

10 Relevans for Norge EQF nivå 6-8 er sammenlignbare med Bologna kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning Når det gjelder godkjenning av yrkeskvalifikasjoner i tilknytning til regulerte yrker, er det kvalifikasjons- direktivet som skal anvendes i EØS

11 Oppfølging nasjonalt Deltakelse i Learning Outcome cluster knyttet til arbeidsprogrammet E & T 2010 Deltakelse i nordisk Leonardo-prosjekt om EQF: http://www.sweden.gov.se/sb/d/9650/a/89413 http://www.sweden.gov.se/sb/d/9650/a/89413 Pilotprosjekt om kvalifikasjonsrammeverk med særskilt fokus på fag- og yrkesoppl.: http://www.utdanningsdirektoratet.no/ http://www.utdanningsdirektoratet.no/ Deltakelse i Advisory Group

12 Oppfølging nasjonalt KD vil utarbeide forslag til NQF for fag- og yrkesoppl. og vurdere videre utvikling av NQF for LLL (innen 31. des. 2008) Referansegruppe opprettes (møte 13. mai) Arbeidsgruppe; utvikle forslag til deskriptorer for fag-og yrkesoppl. i vg. Arbeidsgruppe; vurdere fagskoleutdanningenes forhold til EQF

13 Oppfølging nasjonalt Nasjonalt koordineringspunkt – oppgaver: relatere kvalifikasjonsnivåer innenfor det nasjonale kvalifikassystemet til nivåene i EQF; sikre åpenhet om metodene som benyttes, og sikre at beslutninger blir offentliggjort; sørge for veiledning til berørte parter og gi dem informasjon om hvordan de nasjonale kvalifikasjonene forholder seg til EQF via nasjonale kvalifikasjonssystem; involvere berørte parter

14 Oppfølging nasjonalt Oppretting av nasjonalt koordineringspunkt er under vurdering

15 Kvalifikasjonsrammeverk som bro mellom fagskoleutdanning og høyere utdanning Beskrivelse av læringsutbytte vil gjøre det enklere å forstå kvalifikasjoner ► enklere å vurdere overlapping og mangler ► enklere å vurdere avkorting og legge til rette for supplerende opplæring Utvikling av overordnet nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring kan føre til smidigere overganger mellom utdanningsnivåene

16 Kvalifikasjonsrammeverk som bro mellom fagskoleutdanning og høyere utdanning Punkter av relevans: vektlegging av mobilitet eller LLL type nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk koordinering Bologna Framework og EQF bruken av læringsutbytte i læreplaner og studieplaner bestemmelser for vurdering av realkompetanse bestemmelser for inntak til høyere utdanning og for avkorting nasjonalt koordineringspunkt, ett eller flere; undersøkelser og utredninger deltakelse i relevante prosjekter

17 Post-Secondary Vocational Education and Training in the Nordic Countries ISCED (International standard Classification of Education) levels 4 and 5B Denmark; short-cycle education programmes (KVU), 5B Norway; tertiary vocational education (fagskoleutdanning), 4 Sweden; advanced vocational education and training (KY), 5B

18 EQF Før 1. august: Else.HUSA@ec.europa.eu Etter 1. august: ejh@kd.dep.no


Laste ned ppt "European Qualifications Framework (EQF). EQF – Status 23. april 2008; EQF-anbefalingen formelt signert av presidentene i EU-parlamentet og Rådet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google