Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Copyright © 2003 Vindfang AS Side 1 Regional markedsføring Workshop for styret i ARNE Sola Strand Hotel 26/5-03 Dokumentasjon inkl. innledning, gruppeoppgaver/-svar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Copyright © 2003 Vindfang AS Side 1 Regional markedsføring Workshop for styret i ARNE Sola Strand Hotel 26/5-03 Dokumentasjon inkl. innledning, gruppeoppgaver/-svar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Copyright © 2003 Vindfang AS Side 1 Regional markedsføring Workshop for styret i ARNE Sola Strand Hotel 26/5-03 Dokumentasjon inkl. innledning, gruppeoppgaver/-svar og kommentarer fra moderator og sal

2 Copyright © 2003 Vindfang AS Side 2 ”Ellens utsikt”

3 Copyright © 2003 Vindfang AS Side 3 TidspunkterOppgaveMetodeAnsvar 11.00 – 11.30Innledning – bakgrunn  presentasjon og gjennomgang av agenda PresentasjonTN/VF 11.30 – 12.00Hvilke menneskelige egenskaper skal Stavanger-regionen være kjent for i 2013? Brainstorming Spørsmål og svar Fjerne dubletter Prioritere (3 stk) Alle 12.00 – 12.30Formulering av visjonGruppearbeidAlle 12.30-13.15Lunsj 13.15 – 13.45  Presentasjon av gruppenes visjon  Prioritering av visjon PresentasjonAlle 13.55 – 14.30  Kvantitative målsetninger for perioden frem til 2013BS Måleparameter BS Målsetninger Alle 14.30 – 15.15Hvor mange og hvilke vertikaler skal regionen være kjent for i 2013?Opplisting og prioriteringAlle 15.15 – 15.45Styrets rolle i videre arbeidDiskusjonAlle 15.45 - 16.00Oppsummering next stepDiskusjon Agenda

4 Copyright © 2003 Vindfang AS Side 4 Branding mer enn bare ord?  Brand Analysis  Brand Assessment  Brand Awareness  Brand Building  Brand Consistency  Brand Consultants  Brand Consultancy  Brand Creation & Evolution  Brand Creativity  Brand Development  Brand Efficiency  Brand Equity  Brand Equity Building  Brand Evaluation  Brand Identity  Brand Inventory  Brand Mapping  Brand Marketing  Brand Name Creation  Brand Perception Improvement  Brand Recognition  Brand Renewal  Brand Revitalization  Brand Strategy & Development  Brand Support  Brand Tracking  Brand Valuation  Branding  Branding Architecture  Branding Strategy  Branding Strategy Implementation  Consumer Branding  Corporate Branding  Corporate Identity  Logo Design  Name Consulting  Naming  Name dropping  On Air Branding  Online Branding  Product Branding  Product Branding Strategy  Rebranding Plan Development  Total Branding  Visual Identity

5 Copyright © 2003 Vindfang AS Side 5 Prosessen, et eksempel: Oppfatninger og faktaDefinisjonAnalyseIdé-genereringEvalueringBeslutning Åpne Samle Lukke Fokus Samle Lukke © Anders Skoe

6 Copyright © 2003 Vindfang AS Side 6 Prinsippene:  Prosessen er utviklet av Anders Skoe, som i en årrekke har forelest i strategiarbeid på BI, og kjørt ca 7000 workshops med denne arbeidsmetodikken. Hans hjertesak er å optimalisere den verdifulle tiden et møte mellom mange mennesker er.  Vindfang er hans disipler på denne metodikken og har svært gode erfaringer.  Fordelene er stor grad av felles arbeid, synlig prosess og en tydelig progresjon.  Teknikken fungerer i prinsippet likt på en halvdags workshop og et halvårs prosjekt.

7 Copyright © 2003 Vindfang AS Side 7 Fasilitatorer Moderator Anders Brandt  Partner i Vindfang as. 42 år, arbeider med analyse og strategiprosesser innenfor marketing og IT.  Medgründer av flere selskaper, bl.a. MMI, made4net, dinside.  Styremedlem i Univero Holding AB, (som bl.a. eier Markeds og Mediainstituttet), SuperOffice ASA, Vindfang as og flere mindre selskaper.  Fast spaltist i Kapital, mye brukt foredragsholder. Referent Lise Renee Skarpås  Siv.øk og seniorkonsulent i Vindfang  Arbeider hovedsakelig med forretningsutvikling, konseptualisering av tjenester og prosessledelse  Underviser i tillegg i faget e-commerce ved BI og er medforfatter av boken ”165 tips for effektive nettsteder”

8 Copyright © 2003 Vindfang AS Side 8 Større kunder pt.  Lyse Tele  Trumf  Orkla Brands  Rikstoto  Jernbaneverket  McDonalds  ARK bokhandel  Forskningsrådet  Dagens Næringsliv  Reiselivsbedriftenes Landsforbund

9 Copyright © 2003 Vindfang AS Side 9 Langsiktighet  Merkevarebygging er en tålmodighetsprøve.  Selv med betydelige budsjetter, skjer oppfattet endring sakte. –Negative assosiasjoner, SARS/terrorister f.eks., skjer raskt.  Det er de som har viljen og evnen til å legge sten på sten som bygger de mest verdifulle merkene.  Vi foreslår å bruke år 2013 som eksempel i denne workshopen.

10 Copyright © 2003 Vindfang AS Side 10 Fokus eller ikke?  Branding er å være kjent for noe, helst en ting.  Jo færre elementer du er kjent for, jo lettere blir det kommunisert, forstått og husket.

11 Copyright © 2003 Vindfang AS Side 11 Eksempler på fokus (slagord):  We create magic moments. Disney  Kremen av iskrem. Hennig Olsen  Everything under the sun. Spania  Living is easy. København –Det er deilig å være norsk i Danmark.  Nye tanker på gammel grunn. Tønsberg  Connecting people. Nokia  Our business is helping yours. GE Capital B2B  Enkle metoder fra enkle mennesker. Vindfang ”Beklager at jeg skriver så langt, jeg hadde ikke tid til å skrive kortere. W. Churchill”

12 Copyright © 2003 Vindfang AS Side 12 Det er vertikaler som vokser og lever Kjennetegn på lønnsomme vertikaler  Markedsadgang  Minst en stor bedrift  Mange små bedrifter  Et tungt akademisk fagmiljø  En evangelist...  En konferanse  Et publikasjon  En mediekanal  En urettferdig fordel ARNE har ”mat” som arvtaker og supplement til ”olje” som en slik vertikal for Stavanger-regionen

13 Copyright © 2003 Vindfang AS Side 13 Første brainstorming: Hvilke menneskelige egenskaper skal Stavanger-regionen være kjent for i 2013 (verdier)?  Skal regionen jobbe sammen mot et felles visjon og felles mål, må den ha ett ”ansikt” og en ”kropp”  Med andre ord: Regionen må ha et felles sett med menneskelige egenskaper  Eksempel: Stavanger-regionen skal være kjent for å være: –Vakker –Nytenkende –Etc –etc

14 Copyright © 2003 Vindfang AS Side 14 Resultat av brainstorming - verdier  Risikovilje  Optimister  Tiltakslyst  Norges vugge  Utholdende  Løsnings- orienterte  Kulturelle  Best i klassen  Fordomsfrie  Allsidige  Åpne  Internasjonale  Rødmende  Beskjedenhet  Jordnære  Beskjedne  Tilpasnings- dyktige  Pene  Pliktopfyllende  Mye vær  Tilgjengelighet  Egne/sta/sære  Selvhjulpne  Initiativ  Nøkterne  Edruelige  Ytterligheter   Energisk   Innovativ   Kunnskapsrik   Kreative   Eksperimentelle   Fremover- orientert   Praktiske   Barriere- brytende   Ekstrem   Skapende   Endringsvillige   Trendsettende   Praktiske   Amatører   Sentralt plassert   Utadvendte   Vestvendte   Konsentrerte   Profesjonelle   Kompakt   Mangfold   Selvgodhet   Samarbeids- villige   Utålmodige

15 Copyright © 2003 Vindfang AS Side 15 Resultat av prioriterte verdier Stavanger-regionen skal være kjent for følgende egenskaper:  Innovative (kreative)  Energiske  Kulturelle  felles for de prioriterte verdier er ”å skape” (create, create business)

16 Copyright © 2003 Vindfang AS Side 16 Gruppearbeid: Hva skal Stavanger regionen være i 2013 (visjon)?  En kort energisk og aktiv setning som: –Alle husker og kan gjengi –Sier noe om hvorfor samarbeidet er til og hvorfor vi gjør det vi gjør –Er retningsgivende og forteller oss hvor vi skal

17 Copyright © 2003 Vindfang AS Side 17 Eksempler:  IKEA skal være et firma som: ”…skapar en bättre vardag år dom många människorna”  Nokia skal være et firma som: ”…gir mennesker kontakt med hverandre og tilgang til informasjon, uavhengig av tid og sted”  Disney skal være et firma som: ”… makes people happy”  Rosenborg skal være et lag som: ”…som gjør hverandre gode”  Nordre Vestfold Næringsutvikling skal være en org. som: ” …skal være en pådriver for samarbeid mellom utdanning, næringsliv og det offentlige”  Vestfold skal være et fylke som: ”…er mulighetenes fylke”

18 Copyright © 2003 Vindfang AS Side 18 Resultat av gruppearbeid med visjon  ”Regionen hvor de gode ideene blir virkelighet og utvikler mennesker.”  ”Vi vil at Stavanger-regionen skal være den mest dynamiske regionen for nyskapning og livskraftig næring som tar vare på folks livskvalitet.”  ”Stavanger-regionen skal være innovativ og utvikle mennesker” Raffinert visjon: Stavanger-regionen skal være: ”Regionen som utvikler mennesker og hvor de gode ideene blir virkelighet.”

19 Copyright © 2003 Vindfang AS Side 19 Forslag til slagord ”Stavanger-regionen – for deg som vil videre!” ”Stavanger-regionen – for deg som vil.”

20 Copyright © 2003 Vindfang AS Side 20 Resultat av brainstorming måleparametere  Antall bedriftsetableringer  BNP (fylke)  Barnehagedekning  Antall utesteder  Antall kulturelle events (superkjendiser)  Antall doktorgrader per 1000 innbygger  Internasjonale priser og utmerkelser  Antall utenlandske flyavganger (flyreiser over Sola)  Sykefravær  Eiendomspriser  Samlet intellektuell kapital  Folketall (gjennomsnittlig alder, tilvekst i liberale yrker)  Antall studieplasser  Antall arbeidsplasser  Gjennomsnittlig alder  Positiv omtale (nasjonale og utenlandske medier)  Hotellovernattinger  Kapital investert  Antall patenter søkt  Antall kunstnere etablert i regionen  Antall hovedkontorer  Antall by-orginaler

21 Copyright © 2003 Vindfang AS Side 21 Resultat av prioriterte måleparametere  Folketall –vekst på 1,3% per år i perioden  Positiv omtale –vekst i positiv omtale i nasjonale media med 200% i løpet av perioden, vekst i positiv omtale i utenlandske media med 200% i løpet av perioden  Samlet intellektuell kapital –(50%)  Antall events –fyllingsgrad/besøksgrad –antall besøk per husstand –antall nasjonalt/internasjonalt anerkjente events  Antall bedriftsetableringer –Nettotilgang; 25% vekst i bedriftsetableringer i løpet av perioden

22 Copyright © 2003 Vindfang AS Side 22 Visjon, verdier og løfter  Den prioriterte visjonen og de verdier Stavanger-regionen skal være kjent for i 2013 åpner for et mangfold i løfter som kan/må gis. Løfter som skal bidra til måloppnåelse og suksess.  Det er disse løftene som skal sikre troverdighet og bidra til at ”visjonen blir virkelighet”, samt at etterlatt inntrykk er lik ønsket posisjonering for regionen  Eksempler på løfter og hva regionen kan bidra med: –Direkte etableringsstøtte (alt fra sponsoring av registreringsavgift hos Brønnøysund til skattefordeler de to første årene) –Barnehage-garanti for gründere –Mentor-ordning: gründerbedrifter får egne mentorer (blant komplementære og allerede veletablerte bedrifter) - for tips og råd og kanskje endog for tilgang på kundebase via samsalg –Billige tomter –Tilgang til innsalg hos potensielle investorer (møteplass, investorbase) –Kvalitetssikring av forretningsplaner –Tilgang på mf/pr via ARNE

23 Copyright © 2003 Vindfang AS Side 23 Fremdrift – next step  Raffinere prioriterte verdier, visjon, måleparametere (frem til neste møte)  Avklare og fatte endelig vedtak om verdier, visjon, måleparametere og styrets rolle (neste møte)  Definere tiltak for å skaffe forankring inn mot viktige miljøer (neste møte)  Dedikere ressurser for å skaffe forankring inn mot viktige miljøer (neste møte)  Opprette prosjekt for videre fremdrift med merkevarebygging (over sommeren)


Laste ned ppt "Copyright © 2003 Vindfang AS Side 1 Regional markedsføring Workshop for styret i ARNE Sola Strand Hotel 26/5-03 Dokumentasjon inkl. innledning, gruppeoppgaver/-svar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google