Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høringsnotat Bruk av offentlig tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager. Ny lovbestemmelse i barnehageloven som fastslår at offentlig tilskudd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høringsnotat Bruk av offentlig tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager. Ny lovbestemmelse i barnehageloven som fastslår at offentlig tilskudd."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høringsnotat Bruk av offentlig tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager.
Ny lovbestemmelse i barnehageloven som fastslår at offentlig tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna til gode. Vilkår som må være oppfylt for at barnehageeier skal disponere overskuddet. Barnehagene pålegges nye regler for dokumentasjon i regnskapene, herunder revisorattestasjon. Ny lovbestemmelse som gir kommunen flere reaksjonsmidler ved brudd på regelverket. Ny økonomiforskrift for ikke-kommunale barnehager.

2 Ny lovbestemmelse § 14 a Offentlig tilskudd og foreldrebetaling skal benyttes tilformålet – drift av godkjent barnehage. Vilkår som må være oppfylt for å kunne ta ut rimelig utbytte: Barnehageeier kan ikke belaste barnehagen med urimelig høye lønninger for egen arbeidsinnsats, urimelig høy husleie for egne lokaler eller foreta transaksjoner til nære forestående med beløp som overstiger det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter. Barnehagen kan ikke ha vesentlig lavere personalkostnader per heltidsplass enn det kommunen har i sine barnehager.

3 Ny lovbestemmelse § 14 a, forts.
Krav: Årsregnskapsskjema skal attesteres av revisor eller eller regnskapskyndig person. Det er ikke krav om statsautorisert eller registrert revisor.

4 Ny lovbestemmelse § 16, 16a og ny forskrift
§ 16 – Tilsyn: Nytt: Kommunen kan anvende økonomiske reaksjonsmidler overfor ikke-kommunale barnehager. § 16 a: Reaksjonsmidler: Holde tilbake, redusere eller kreve tilbakebetalt tilskudd dersom kravene i § 14 a eller forskrift ikke er oppfylt. Forskrift. Hjemlet i § 14 a, omhandler regnskap, rapportering, dokumentasjon og opplysningsplikt.


Laste ned ppt "Høringsnotat Bruk av offentlig tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager. Ny lovbestemmelse i barnehageloven som fastslår at offentlig tilskudd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google