Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praktiske oppgaver. Oppgave 1 Profesjonsetikk i klubben.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praktiske oppgaver. Oppgave 1 Profesjonsetikk i klubben."— Utskrift av presentasjonen:

1 Praktiske oppgaver

2 Oppgave 1 Profesjonsetikk i klubben

3 Arbeide hver for seg Du som tillitsvalgt har fått henvendelse fra noen i klubben som ønsker å vite mer om Utdanningsforbundets arbeid med profesjonsetikk. De som har henvendt seg er nysgjerrige og begeistret for at Utdanningsforbundet har satt fokus på dette arbeidet. Lag en kort innledningen med utgangspunkt i følgende spørsmål fra klubbmedlemmene: Hvorfor trenger førskolelærere/lærere en egen etikk? Hva er det viktigste i Lærerprofesjonens etiske plattform? Hvorfor er dette arbeidet viktig for Utdanningsforbundet?

4 To og to To og to fra gruppene går sammen Dere holder innledningen dere har laget for hverandre.

5 Gruppene samles og hver gruppe deles igjen i to Gruppe 1 – samler og noterer de gode og viktige argumentene Gruppe 2 – forbereder kritiske spørsmål som skal stilles tillitsvalgte på klubbmøte. En i gruppen får i oppgave å stille disse spørsmålene i neste økt.

6 Gruppen samles igjen En i gruppe 2 stiller ett og ett kritisk spørsmål. Bortsett fra den som stiller de kritiske spørsmålene bidrar alle til å svare. Det velges en som er ordstyrer (Tidsbruk ca ?)

7 2 M 4 Profesjon og Yrkesutøvelse praktisk oppgave 2 Klubben ønsker at du som tillitsvalgt skal ta opp med rektor at dere ønsker at skolen skal prioritere å arbeide med profesjonsetikk. Rektor er i utgangspunktet positiv og ønsker å vite mer om hva det innebærer og hvorfor klubben ønsker å prioritere dette arbeidet. Saken skal opp på neste medbestemmelsesmøte: Hvorfor mener klubben at skolen skal prioritere arbeid med profesjonsetikk? Hva mener klubben er det viktigste i den Lærerprofesjonens etiske plattform? Er det en spesiell grunn til at nettopp denne skolen skal prioritere dette arbeidet? Hver og en bruker ? minutter på å sette opp stikkord for å besvare spørsmålene fra rektor.

8 Gruppene samles og hver gruppe deles igjen i to Gruppe 1 – samler og noterer de gode og viktige argumentene Gruppe 2 –forbereder noen kritiske spørsmål som rektor stiller tillitsvalgte i medbestemmelsesmøtet (selv om rektor i utgangspunktet var positiv, har hun blitt mer betenkt i ettertid) En i gruppen får i oppgave å stille disse spørsmålene i neste økt. (Tidsbruk ca ? minutter)

9 Gruppen samles igjen En i gruppe 2 stiller ett og ett kritisk spørsmål. Bortsett fra den som stiller de kritiske spørsmålene bidrar alle til å svare. Det velges en som er ordstyrer (Tidsbruk ca ?)

10 Oppgave 2 Profesjonsetikk i møte med arbeidsgiver

11 Klubben ønsker at du som tillitsvalgt skal ta opp med rektor at dere ønsker at skolen skal prioritere å arbeide med profesjonsetikk. Rektor er i utgangspunktet positiv og ønsker å vite mer om hva det innebærer og hvorfor klubben ønsker å prioritere dette arbeidet. Saken skal opp på neste medbestemmelsesmøte: Hvorfor mener klubben at skolen skal prioritere arbeid med profesjonsetikk? Hva mener klubben er det viktigste i den Lærerprofesjonens etiske plattform? Er det en spesiell grunn til at nettopp denne skolen skal prioritere dette arbeidet? Arbeide hver for seg

12 Gruppene samles og hver gruppe deles igjen i to Gruppe 1 – samler og noterer de gode og viktige argumentene Gruppe 2 –forbereder noen kritiske spørsmål som rektor stiller tillitsvalgte i medbestemmelsesmøtet (selv om rektor i utgangspunktet var positiv, har hun blitt mer betenkt i ettertid) En i gruppen får i oppgave å stille disse spørsmålene i neste økt. (Tidsbruk ca ? minutter)

13 Gruppen samles igjen En i gruppe 2 stiller ett og ett kritisk spørsmål. Bortsett fra den som stiller de kritiske spørsmålene bidrar alle til å svare. Det velges en som er ordstyrer

14 Oppgave 3 Rollespill/forumteater

15 Silje er ei forsiktig jente i 5 klasse. I den siste tiden har hun blitt mer og mer tilbaketrukket, både hjemme og på skolen. Hjemme sitter hun mye på rommet, har sluttet på håndball og sier at hun vil være i fred. På skolen går hun mye for seg selv og sier at hun aller helst vil arbeide alene når det er gruppearbeid. Mor er overbevist om at hun blir mobbet på skolen, far mener at ”alle må få lov til å trekke seg tilbake innimellom”, noe han selv sier at han ofte gjorde gjennom skoletiden i perioder. Kontaktlæreren har prøvd å få kontakt med Silje, men det er en krevende klasse med mye uro, så Siljes utfordringer har ikke kommet i første rekke på prioriteringslisten den siste måneden. Mor har bedt skolen om møte.

16 Deltakere MorSiljeFarKontakt- lærer Sosial-lærer ”Klassemiljøet er dårlig og skolen tar ikke Siljes pro- blemer på alvor”. Irritert, høyrøstet, sosionom- utdannet ”Dette møtet er ikke noe gøy- kan de ikke bare la meg være i fred. De skjønner ikke noe allikevel”. Stille, fysisk sterk, trist ”Det ordner seg nok skal du se” Forsiktig, konfliktsky med gode intensjoner ”Jeg har mange års erfaring som lærer, og stort sett så har jeg full oversikt og kontroll” Verbal, oppfatter seg som en dyktig lærer, verbal, direkte ”Dialog, dialog, dialog” 60 studiepoeng i spes.ped., konfliktsky, mild frem- toning


Laste ned ppt "Praktiske oppgaver. Oppgave 1 Profesjonsetikk i klubben."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google