Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kontroll av registrerte data i SATS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kontroll av registrerte data i SATS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kontroll av registrerte data i SATS

2 Hvorfor? SATS er kildesystem – viktig med god kvalitet på de data som er registret Rapporteringsdata kan overføres fra SATS til GSI Registrerte data danner grunnlag for justering av budsjetter UDA fortar kvalitetskontroll av tall i GSI-rapportering Frist for kontroll av registrerte data:

3 Overføring fra SATS til GSI
Det åpnes i år for å overføre data direkte fra SATS til GSI Data som kan overføres: Elevtall fordelt på kjønn og trinn Antall elever med vedtak om spesialundervisning fordelt på kjønn og trinn Antall elever med vedtak om særskilt norskopplæring fordelt på trinn Antall elever med annet morsmål enn norsk/samisk + elevenes respektive morsmål Elevtall på de ulike fordypningsfagene (dersom skolen har dette liggende i SATS)

4 Eksportere data fra SATS
Sentral informasjon  Skoler Veiledning

5 Importere data til GSI Instruksjonsvideo

6 Elevtall Data som hentes ut: Elevtall fordelt på kjønn og trinn
Alle elever ved skolen må ligge som aktive elever Alle elever må være ført på riktig årstrinn Elever som har sluttet på skolen må være satt passive

7

8 Spesialundervisning Data som hentes ut
Antall elever med vedtak om spesialundervisning fordelt på kjønn og trinn Alle vedtak om spesialundervisning må registreres med hake i feltet spes.underv.

9 Elever med særskilt språkopplæring
Data som hentes ut: Antall elever med vedtak om særskilt norskopplæring fordelt på trinn Elever med vedtak om særskilt språkopplæring må registreres med riktige haker

10 Elever fra språklige minoriteter
Data som hentes ut: Antall elever med annet morsmål enn norsk/samisk + elevenes respektive morsmål

11 Andre uttrekk fra SATS Data som trekkes ut:
Elever i byomfattende spesialgrupper og spesialskoler Elever i mottaks- og alfabetiseringsklasser

12 Elevtall spesialgrupper/spesialskole
Registreringer i SATS Årstrinn må registreres riktig Nærskolen må sette eleven som passiv

13 Elever i mottaks- og alfabetiseringsklasser
Data som hentes ut: Antall elever i mottaks- og alfabetiseringsklasser Alle skoler med mottaks- og alfabetiseringsklasser må registrere disse elevene i egne grupper i SATS Gruppekategori: Mottaks-/alfabetiseringsklasse Elevene må være registrert med riktig årstrinn

14 Brukerstøtte SATS


Laste ned ppt "Kontroll av registrerte data i SATS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google