Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Kontroll av registrerte data i SATS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Kontroll av registrerte data i SATS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Kontroll av registrerte data i SATS

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Hvorfor? SATS er kildesystem – viktig med god kvalitet på de data som er registret Rapporteringsdata kan overføres fra SATS til GSI Registrerte data danner grunnlag for justering av budsjetter UDA fortar kvalitetskontroll av tall i GSI-rapportering Frist for kontroll av registrerte data: 01.10.2011

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Overføring fra SATS til GSI Det åpnes i år for å overføre data direkte fra SATS til GSI Data som kan overføres: –Elevtall fordelt på kjønn og trinn –Antall elever med vedtak om spesialundervisning fordelt på kjønn og trinn –Antall elever med vedtak om særskilt norskopplæring fordelt på trinn –Antall elever med annet morsmål enn norsk/samisk + elevenes respektive morsmål –Elevtall på de ulike fordypningsfagene (dersom skolen har dette liggende i SATS)

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Eksportere data fra SATS Sentral informasjon  Skoler Veiledning

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Importere data til GSI Instruksjonsvideo

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Elevtall Data som hentes ut: –Elevtall fordelt på kjønn og trinn Alle elever ved skolen må ligge som aktive elever Alle elever må være ført på riktig årstrinn Elever som har sluttet på skolen må være satt passive

7 Oslo kommune Utdanningsetaten

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Spesialundervisning Data som hentes ut –Antall elever med vedtak om spesialundervisning fordelt på kjønn og trinn Alle vedtak om spesialundervisning må registreres med hake i feltet spes.underv.

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Elever med særskilt språkopplæring Data som hentes ut: –Antall elever med vedtak om særskilt norskopplæring fordelt på trinn Elever med vedtak om særskilt språkopplæring må registreres med riktige haker

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Elever fra språklige minoriteter Data som hentes ut: –Antall elever med annet morsmål enn norsk/samisk + elevenes respektive morsmål

11 Oslo kommune Utdanningsetaten Andre uttrekk fra SATS Data som trekkes ut: –Elever i byomfattende spesialgrupper og spesialskoler –Elever i mottaks- og alfabetiseringsklasser

12 Oslo kommune Utdanningsetaten Elevtall spesialgrupper/spesialskole Registreringer i SATS –Årstrinn må registreres riktig –Nærskolen må sette eleven som passiv

13 Oslo kommune Utdanningsetaten Elever i mottaks- og alfabetiseringsklasser Data som hentes ut: –Antall elever i mottaks- og alfabetiseringsklasser Alle skoler med mottaks- og alfabetiseringsklasser må registrere disse elevene i egne grupper i SATS –Gruppekategori: Mottaks-/alfabetiseringsklasse –Elevene må være registrert med riktig årstrinn

14 Oslo kommune Utdanningsetaten Brukerstøtte SATS


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Kontroll av registrerte data i SATS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google