Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Hva i all verden har skjedd i realfagene? Norske elevers resultater fra TIMSS 2003 Liv.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Hva i all verden har skjedd i realfagene? Norske elevers resultater fra TIMSS 2003 Liv."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Hva i all verden har skjedd i realfagene? Norske elevers resultater fra TIMSS 2003 Liv Sissel Grønmo

2 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO

3 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Endring i matematikkprestasjoner i 8. klasse 1995 - 2003

4 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO

5 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Endring i matematikkprestasjoner i 4. klasse 1995 - 2003

6 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO

7 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Endring i naturfagprestasjoner i 8. klasse 1995 - 2003

8 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO

9 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Endring i naturfagprestasjoner i 4. klasse 1995 - 2003

10 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Fra 1995 til 2003 Stor tilbakegang siden 1995 på begge klassetrinn og i begge realfagene Norske elever i dag ligger mellom et halvt og ett år etter det nivået like gamle elever lå på i 1995 på tross av at Elevene i 4.klasse har ett år mer på skolen i 2003 enn i 1995

11 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Hvor ofte eksperiment i naturfagundervisningen Lærere 8. klasse

12 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Naturfagundervisning i Norge Mindre eksperimentell undervisning i Norge enn gjennomsnittet internasjonalt Elevene arbeider i stor grad på egen hånd med oppgaver God tilgang på datamaskiner. Men: De blir lite brukt i undervisningen Under internasjonalt gjennomsnitt når det gjelder å gi lekser, og spesielt lavt på å følge opp leksene

13 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Selvoppfatning i naturfag 8. klasse Samlevariabel – prosentandel av elevene som er på høyt nivå

14 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Holdninger og selvoppfatning Norske elever er mindre positive til realfag enn gjennomsnittet internasjonalt i 8. klasse, som gjennomsnittet i 4. klasse Elevene mer interessert i naturfag enn i matematikk. Men: Oppfatter det som viktigere å mestre matematikk Norske elever markerer seg internasjonalt med høy selvoppfatning/selvtillit i realfagene

15 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Hvor ofte gjøres dette i matematikktimene Elever 8. klasse

16 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Oppfølging av lekser Lærere om matematikk 8. klasse

17 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Matematikkundervisning i Norge Norske elever hører i mindre grad enn i andre land på at læreren forklarer Elevene arbeider i stor grad på egen hånd med oppgaver Undervisningen er i liten grad preget av noen gjennomgående faglige temaer God tilgang på datamaskiner. Men: De blir lite brukt i undervisningen Elevene får like mye lekser som i andre land, men leksene følges i liten grad opp av lærerne

18 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Faglig bakgrunn hos de som underviser i matematikk i 8. klasse

19 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Faglig bakgrunn hos de som underviser i matematikk i 8. klasse

20 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Etter- eller videreutdanning de siste to årene. Naturfag 8. klasse

21 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Lærernes faglige bakgrunn Norske lærere har et generelt høyt utdanningsnivå Norske lærere i matematikk og naturfag har lite fordypning i disse fagene sammenlignet med lærere i andre land De deltar også i påfallende liten grad i etter- eller videreutdanning som er faglig relevant. Problemet er størst i matematikk

22 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Prestasjoner og hjemmebakgrunn i Norge Svak sammenheng mellom hjemmets økonomiske ressurser og elevens faglige prestasjoner Sammenheng mellom kulturelle ressurser og elevenes prestasjoner er sterkere Tendens til at betydningen av hjemmebakgrunn har økt fra 1995 til 2003

23 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO www.timss.no www.akademika.no PISA-resultater TIMSS-resultater Evalueringer av L97


Laste ned ppt "Www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Hva i all verden har skjedd i realfagene? Norske elevers resultater fra TIMSS 2003 Liv."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google