Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Web Services i OpenEdge Tjenesteorientering av ”gamle” applikasjoner, illustrert med eksempler fra Kriminalomsorgen Progress Brukerforening 30.11.2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Web Services i OpenEdge Tjenesteorientering av ”gamle” applikasjoner, illustrert med eksempler fra Kriminalomsorgen Progress Brukerforening 30.11.2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Web Services i OpenEdge Tjenesteorientering av ”gamle” applikasjoner, illustrert med eksempler fra Kriminalomsorgen Progress Brukerforening 30.11.2008 Tormod Sveli

2 Agenda •Kort presentasjon •Hva er Web Services? –Definisjoner, begreper og teknologi •Kriminalomsorgen –Organisasjon –Fagsystemer og informasjonsflyt •Praktiske eksempler –Provider –Consumer •Demo

3 ProVentus AS •Konsulentselskap og programvarehus –Etablert oppr. 1992 •Utvikling av kundespesifikke løsninger •Bransjeløsninger •Rådgivning •Teknologiområder: Nøkkeltall2004200520062007 (prognose) 2008 Omsetning (1000 kr) 5 4007 3009 30013 90016 400 Antall ansatte5791217

4 Hva er Web Services? •Åpen standard for integrasjon mellom systemer på ulike teknologiplattformer. •Forbindes gjerne med en tjenesteorientert arkitektur (SOA) - en systemarkitektur basert på løst koblede ”tjenester”. •Synkron tjeneste. •Basert på standard protokoller som XML og HTTP.

5 Hva kan de brukes til? •Utveksle data mellom systemer. •Oppslag på informasjon i offentlige databaser, f.eks Enhetsregisteret: •Kommersielle informasjonstjenester: –Finans, aksjer, råvarepriser, værvarsel, etc.

6 Noen begreper •Web Services Description Language (WSDL) –XML-basert språk som forteller om web-tjenester og hvordan de skal brukes. •Simple Object Access Protocol (SOAP) –Protokoll for beskrivelse av formatet på meldinger som utveksles med en Web Service. •XML Schema Definition language (XSD) –Brukes for å definere struktur og datatyper for SOAP meldingen som sendes til og fra en Web Service. •Mer info: –http://www.w3.org/2002/ws/http://www.w3.org/2002/ws/

7 Flere begreper….. •Service provider –Den som eier/tilbyr tjenesten •Service consumer/requester –Den som kaller/bruker tjenesten •Service broker –Katalogtjeneste med informasjon om tilgjengelige tjenester og deres egenskaper.

8 Kriminalomsorgen Praktisk kunde case:

9 Kriminalomsorgens organisasjon Sentralt nivå Regionalt nivå Lokalt nivå

10 Kriminalomsorgens IT-Tjeneste •Administrativ enhet i Oslo •Operativ driftsenhet i Horten –Brukerstøtte, drift og teknisk service –Benytter ITIL (IT Infrastructure Library) som rammeverk for IT Service Management. •Landsdekkende, lukket intranett •Sentrale databaser •Applikasjoner distribueres via Citrix •Ca 4000 registrerte brukere totalt

11 Fagsystemer i Kriminalomsorgen Kompis Kia •Straffegjennomføring i fengsel •Fengselsplasser •Innsatte •Utviklet 1993-94 •Progress 10.1B

12 Fagsystemer i Kriminalomsorgen Kompis Kif •Saksbehandling av Straffegjennomføring i frihet •Soning med elektronisk kontroll •Utviklet 1995 •Progress 10.1B

13 Fagsystemer i Kriminalomsorgen Kompis Booking •Registrering av rettskraftige dommer •Finne ledige soningsplasser •Innkalling til soning •Begrense soningskø •Utviklet i 2004 •ASP.NET •MS SQL-Server

14 Fagsystemer i Kriminalomsorgen DocuLive •Elektronisk dokumentarkiv •Alle dokumenter knyttet til personer og saker i Friomsorgen •Skal innføres i alle fengsler •Innført i 2004 •Standardprodukt basert på Noark4 arkivstandard. •ASP.NET •MS SQL-Server

15 Øket krav til integrasjon

16 Hvordan kan vi løse dette?

17 Innføre tjenesteorientering v.h.a. Web Services!

18 ”KompisWebService” - arkitektur

19 Prosedyre for hver WS metode Se på ABL-kode

20 ProxyGen – velg prosedyrer

21 ProxyGen – generer.Net proxy

22 Resultat

23 ”Monteres” i et.Net prosjekt

24 KompisWS.asmx.vb Definer en function for hver ws metode:

25 Web.Config

26 DEMO !

27 Kall av eksterne Web Services

28 Mere ABL-kode pxConsumer

29 Kall av metode i ”egen” WS (fra Kif til Kia) •Bruker WS for integrasjon mellom 2 Progress appl.:

30 Kall av eksterne Web Services

31 Kall av ekstern WS-metode •”HentSakerForEnhet” fra Booking WS:

32 ConnectBookingWebService

33 px2TT.p •Connect Appserver:

34 px2TT.p - forts •Kjør ”WebServiceConsumer” på Appserver:

35 Kall av eksterne Web Services

36 KompisWSC.p (WS-consumer) 1 •Hvilken webservice, hvilken metode?

37 Kall av eksterne Web Services

38 •Connect ”WebService”: KompisWSC.p (WS-consumer) 2

39 •En intern procedure for hver ekstern metode: KompisWSC.p (WS-consumer) 3

40 Kall av eksterne Web Services

41 •Kjør aktuell metode i ”hWsRutine”: KompisWSC.p (WS-consumer) 4

42 •Konverterer XML-data fra wsmetode til dataset: KompisWSC.p (WS-consumer) 5

43 Kall av eksterne Web Services

44 •Overfører data fra dataset til interne T-T’s: Tilbake i ”Hent Saker fra Booking”. w

45 DEMO !


Laste ned ppt "Web Services i OpenEdge Tjenesteorientering av ”gamle” applikasjoner, illustrert med eksempler fra Kriminalomsorgen Progress Brukerforening 30.11.2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google