Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Progress Brukerforening Tormod Sveli

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Progress Brukerforening Tormod Sveli"— Utskrift av presentasjonen:

1 Progress Brukerforening 30.11.2008 Tormod Sveli
Web Services i OpenEdge Tjenesteorientering av ”gamle” applikasjoner, illustrert med eksempler fra Kriminalomsorgen Progress Brukerforening Tormod Sveli

2 Agenda Kort presentasjon Hva er Web Services? Kriminalomsorgen
Definisjoner, begreper og teknologi Kriminalomsorgen Organisasjon Fagsystemer og informasjonsflyt Praktiske eksempler Provider Consumer Demo

3 ProVentus AS Konsulentselskap og programvarehus
Etablert oppr. 1992 Utvikling av kundespesifikke løsninger Bransjeløsninger Rådgivning Teknologiområder: Nøkkeltall 2004 2005 2006 2007 (prognose) 2008 Omsetning (1000 kr) 5 400 7 300 9 300 13 900 16 400 Antall ansatte 5 7 9 12 17

4 Hva er Web Services? Åpen standard for integrasjon mellom systemer på ulike teknologiplattformer. Forbindes gjerne med en tjenesteorientert arkitektur (SOA) - en systemarkitektur basert på løst koblede ”tjenester”. Synkron tjeneste. Basert på standard protokoller som XML og HTTP.

5 Utveksle data mellom systemer.
Hva kan de brukes til? Utveksle data mellom systemer. Oppslag på informasjon i offentlige databaser, f.eks Enhetsregisteret: Kommersielle informasjonstjenester: Finans, aksjer, råvarepriser, værvarsel, etc.

6 Noen begreper Web Services Description Language (WSDL)
XML-basert språk som forteller om web-tjenester og hvordan de skal brukes. Simple Object Access Protocol (SOAP) Protokoll for beskrivelse av formatet på meldinger som utveksles med en Web Service. XML Schema Definition language (XSD) Brukes for å definere struktur og datatyper for SOAP meldingen som sendes til og fra en Web Service. Mer info:

7 Service consumer/requester Service broker
Flere begreper….. Service provider Den som eier/tilbyr tjenesten Service consumer/requester Den som kaller/bruker tjenesten Service broker Katalogtjeneste med informasjon om tilgjengelige tjenester og deres egenskaper.

8 Praktisk kunde case: Kriminalomsorgen

9 Kriminalomsorgens organisasjon
Justisdepartementet Kriminalomsorgs avdelingen Kriminalomsorgens utdannings senter (KRUS) Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) 6 Regionskontorer 42 Fengsler 46 Friomsorgskontorer 4 Hybelhus / overgangsboliger Kriminalomsorgens IT Tjeneste (KITT) Sentralt nivå Regionalt nivå Lokalt nivå

10 Kriminalomsorgens IT-Tjeneste
Administrativ enhet i Oslo Operativ driftsenhet i Horten Brukerstøtte, drift og teknisk service Benytter ITIL (IT Infrastructure Library) som rammeverk for IT Service Management. Landsdekkende, lukket intranett Sentrale databaser Applikasjoner distribueres via Citrix Ca 4000 registrerte brukere totalt

11 Fagsystemer i Kriminalomsorgen
Kompis Kia Straffegjennomføring i fengsel Fengselsplasser Innsatte Utviklet Progress 10.1B

12 Fagsystemer i Kriminalomsorgen
Kompis Kif Saksbehandling av Straffegjennomføring i frihet Soning med elektronisk kontroll Utviklet 1995 Progress 10.1B

13 Fagsystemer i Kriminalomsorgen
Kompis Booking Registrering av rettskraftige dommer Finne ledige soningsplasser Innkalling til soning Begrense soningskø Utviklet i 2004 ASP .NET MS SQL-Server

14 Fagsystemer i Kriminalomsorgen
DocuLive Elektronisk dokumentarkiv Alle dokumenter knyttet til personer og saker i Friomsorgen Skal innføres i alle fengsler Innført i 2004 Standardprodukt basert på Noark4 arkivstandard. ASP .NET MS SQL-Server

15 Øket krav til integrasjon
Dokument Person/sak Plasser Tidl. opphold Nye dommer Arkivsak Funksjoner som krever tett integrasjon med andre fagsystemer: Hente info om tidligere soninger Hente info om ledige soningsplasser Overføring av person og dom info mellom fagapplikasjonene Melde endringer i status på saker Overføre dokument info til eSak-arkiv. Hente og vise elektroniske dokumenter

16 Hvordan kan vi løse dette?

17 Innføre tjenesteorientering v.h.a. Web Services!
WS-funksjonene ble utviklet ca 2005, før Progress hadde full støtte for behandling av WS’er. Derfor er løsningen preget av noe proprietære løsninger. Ved oppgradering til nåværende løsning har man måttet ta hensyn til dette miljøet. Hver applikasjon har fått utviklet sin egen Web Service for å kunne eksponere data overfor de andre systemene. Kif og Kia har en felles WS.

18 ”KompisWebService” - arkitektur

19 Prosedyre for hver WS metode
Se på ABL-kode

20 ProxyGen – velg prosedyrer

21 ProxyGen – generer .Net proxy

22 Resultat

23 ”Monteres” i et .Net prosjekt

24 KompisWS.asmx.vb Definer en function for hver ws metode:

25 Web.Config

26 DEMO !

27 Kall av eksterne Web Services
Vi har én felles ”gateway” til alle eksterne webservicer. Denne håndterer metoder med ulike antall og typer av input parametere for hver metode. Alle metoder returnerer et dataset som kan inneholde en eller flere tabeller.

28 pxConsumer Mere ABL-kode

29 Kall av metode i ”egen” WS (fra Kif til Kia)
Bruker WS for integrasjon mellom 2 Progress appl.:

30 Kall av eksterne Web Services
Vi har én felles ”gateway” til alle eksterne webservicer. Denne håndterer metoder med ulike antall og typer av input parametere for hver metode. Alle metoder returnerer et dataset som kan inneholde en eller flere tabeller.

31 Kall av ekstern WS-metode
”HentSakerForEnhet” fra Booking WS:

32 ConnectBookingWebService
Legg merke til fast antall parametere.

33 px2TT.p Connect Appserver:

34 px2TT.p - forts Kjør ”WebServiceConsumer” på Appserver:

35 Kall av eksterne Web Services
Vi har én felles ”gateway” til alle eksterne webservicer. Denne håndterer metoder med ulike antall og typer av input parametere for hver metode. Alle metoder returnerer et dataset som kan inneholde en eller flere tabeller.

36 KompisWSC.p (WS-consumer) 1
Hvilken webservice, hvilken metode?

37 Kall av eksterne Web Services
Vi har én felles ”gateway” til alle eksterne webservicer. Denne håndterer metoder med ulike antall og typer av input parametere for hver metode. Alle metoder returnerer et dataset som kan inneholde en eller flere tabeller.

38 KompisWSC.p (WS-consumer) 2
Connect ”WebService”:

39 KompisWSC.p (WS-consumer) 3
En intern procedure for hver ekstern metode:

40 Kall av eksterne Web Services
Vi har én felles ”gateway” til alle eksterne webservicer. Denne håndterer metoder med ulike antall og typer av input parametere for hver metode. Alle metoder returnerer et dataset som kan inneholde en eller flere tabeller.

41 KompisWSC.p (WS-consumer) 4
Kjør aktuell metode i ”hWsRutine”:

42 KompisWSC.p (WS-consumer) 5
Konverterer XML-data fra wsmetode til dataset:

43 Kall av eksterne Web Services
Vi har én felles ”gateway” til alle eksterne webservicer. Denne håndterer metoder med ulike antall og typer av input parametere for hver metode. Alle metoder returnerer et dataset som kan inneholde en eller flere tabeller.

44 Tilbake i ”Hent Saker fra Booking” . w
Overfører data fra dataset til interne T-T’s:

45 DEMO !


Laste ned ppt "Progress Brukerforening Tormod Sveli"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google