Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medlemsmøte i NPF Trøndelag Torsdag 8. november 2007 Anne Grete Svenøy Beinnes Heidi Nyheim Spilling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medlemsmøte i NPF Trøndelag Torsdag 8. november 2007 Anne Grete Svenøy Beinnes Heidi Nyheim Spilling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Medlemsmøte i NPF Trøndelag Torsdag 8. november 2007 Anne Grete Svenøy Beinnes Heidi Nyheim Spilling

2 Leverandørnett Ormen Lange Etablert 2003 – ett år før utbyggingsstart  Interesseorganisasjon for alle bedrifter i Norge Samarbeidsavtale med Hydro  Ivareta behov for tidlig og korrekt informasjon Bidra til økt antall kvalifiserte bedrifter  Pådriver for at flest mulig skulle ha mulighet til å være med å konkurrere om kontrakter, utstyrspakker, underleveranser  Lokalt/regionalt fokus og arbeid

3 LOGs mål og virkemidler Hovedmål Hovedmål Størst mulig andel av leveransene i de utvalgte prosjekter skal gå til LOGs medlemsbedrifter. Koordinering allianser/samarbeid Medlemsdatabase Informasjonsformidling Kompetansebygging Virkemidler Resultater

4 Verdiskapning - mål Prosjekt- område Total kalkyle 1) Norske leveranser 2) Midt-norske leveranser 3) (Møre og Romsdal Sør- og Nord- Trøndelag) Lokale leveranser 2) (Gass-ROR kommunene) Landanlegget (kr)16,8 mrd.8,6 mrd.2,6 mrd.1,3 mrd. Feltutbygging (kr) (2008 -2013) (2014 – 2017) Total feltutbygging 9,4 mrd. 10,6 mrd. 9,7 mrd. 29,7 mrd. 5,3 mrd.0,2 mrd.0,06 mrd. Eksportrør (kr)19,5 mrd.5,3 mrd.0,1 mrd.0 SUM Utb.fase(kr) SUM Totalt til 2017 45,7 mrd. 66,0 mrd. 19,0 mrd. 30,5 mrd. 2,9 mrd. 3,5 mrd. 1,36 mrd. 1,5 mrd.

5 Kompetansehevende tiltak Tilbuds- og kontraktsseminar Achilles seminar HMS-seminar Opplæringstilbud fra medlemsbedrifter: Data-opplæring Kvalitetssikring Elektronisk samhandling Rådgivning fra LOL

6 Informasjonsformidling Prosjektnettsted www.ormen-lange.no  Løpende prosjektinformasjon  Kontraktstruktur - kontrakter og innkjøpspakker  Kontaktpersoner Nyhetsbrev  Viktige hendelser / milepæler  Saker for respons Informasjonsmøter

7 Leverandørseminar Leverandørseminar - alle hovedkontraktene  LOL, Hydro, hovedkontraktør m.fl. Tema:  Kontraktsomfang  Tidsplaner  Behov for underleveranser  Krav til underleverandørene Viktig med riktig ”timing”

8 Leverandørseminar

9 Kontaktpunkt Ormen Oppstart i 2003 Månedlig møteplass på Løkta i Molde  Uformell arena  Lavere terskel for samarbeid og allianser Faglig program og sosialt samvær Ca 30 møter er arrangert  Mer enn 2000 deltakere Fra oktober 2007 fusjonert med Petropolen

10 Kontaktpunkt Ormen Årlig befaring på Nyhamna med omvisning på anlegget

11 Arena for samarbeid/allianser God og søkbar medlemsdatabase  Bedriftenes varer og tjenester  Achilles FKO (samarbeidsavtale) Møteplasser/seminarer Dialog med norske og utenlandske tilbydere for å koble disse mot medlemsbedriftene Synliggjøre muligheter/behov  sammensatte kontrakter / kapasitet (volum)

12 Hydro som utbygger Kontraktsstrategi  Flere hovedkontrakter – EPC Skapte bred interesse for prosjektet  Aktiv informasjonsspredning Samarbeid med LOL Stor åpenhet i an- skaffelsesprosessen  Offentliggjøring av tilbyderlister

13 Verdiskapning - resultat

14 Hovedkontraktene - i internasjonal konkurranse: Bare norske hovedkontraktører er valgtBare norske hovedkontraktører er valgt Alle er LOL medlemmerAlle er LOL medlemmer En rekke underkontrakter og innkjøpspakker er tildelt LOL medlemmerEn rekke underkontrakter og innkjøpspakker er tildelt LOL medlemmer

15 Tilbakemeldinger Norsk Hydro ASA Knut Wennersgaard, anskaffelsesdirektør Ormen Lange ”Samarbeidet med LOL har fungert utmerket og har spart spesielt anskaffelsesdelen i prosjektet for flere årsverk” Norske Shell AS Stig Gravem, teamleder kontrakt og innkjøp (drift) ”Gjennom LOL har vi kunnet kommunisere med leverandør- markedet på en effektiv måte” Aker Kværner Verdal AS Kjell Eggen, direktør forretningsutvikling ” Medlemskapet i LOL har vært meget nyttig for oss både når det gjelder informasjon og som arena for kontakt og samarbeid”

16 Tilbakemeldinger Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen under JazzGass i Molde 17. juli 2007 Om Ormen Lange prosjektet: Om Ormen Lange prosjektet: ”Før utbyggingen satte i gang var vi spente på hvilken betydning prosjektet ville få lokalt og regionalt. I dag ser vi at utbyggingen og ilandføring av Ormen Lange har ført til store lokale ringvirkninger. Dette må vi rose Hydro og de andre interessenter i Ormen Lange for å ha fått til.. Eksempel på dette ser vi i etableringen av Leverandørnettverk Ormen Lange som har videreutviklet seg til Leverandørnettverk Olje og Gass. Det er et eksempel på lokalt samarbeid mellom kommuner, fylkeskommunen og industrien som er blitt en modell for andre prosjekter i Norge.”

17 Tilbakemeldinger Olje- og energiminister Åslaug Haga under åpningen av Ormen Lange 6. oktober 2007: ”Ormen Lange har vist seg å være god distriktspolitikk. Prosjektet har stimulert lokalt næringsliv, og har fått ringvirkninger langt utenfor petroleumssektoren. Dette gjelder ikke minst for sysselsetting, og spesielt når det gjelder fremtidsrettede arbeidsplasser og næringsvirksomhet. Denne positive effekten kommer Leverandørnettverk Olje og Gass (LOG), mye takket være Leverandørnettverk Olje og Gass (LOG), som har bidratt til å gjøre lokalt næringsliv konkurransedyktig. Ormen Lange er noe hele regionen får nyte godt av, og regionen mottok ordrer for nærmere tre milliarder kroner. I tillegg har prosjektet tiltrukket seg verdifull utenlandsk kompetanse og arbeidskraft. Dette har skapt en gjensidig læringsprosess og styrket Midt-Norge som et internasjonalt senter for teknologi og innovasjon i offshoresektoren.”

18 LOG prosjekter StatoilHydro - Ormen Lange utbygging fase I BP - Skarv-Idun utbygging og driftsforberedelse Norske Shell - Ormen Lange fase I driftsforberedelse (inkl. Draugen der felles kontrakter) - Ormen Lange drift + utbygging fase II (under forhandling) StatoilHydro og Gaz de France - Gjøa utbygging og driftsforberedelse Informerer kontinuerlig om Shtokman-prosjektet gjennom prosjektnettstedet www.shtokman.net som ble etablert under LOG portal ifm samarbeidsavtalen med Hydro (2005-2006) for Shtokman initiell fasewww.shtokman.net

19 LOG strategi 2008 Utvidelse av innhold  Fortsatt store utbyggingsprosjekter (eksisterende og nye)  Drift/vedlikehold  Modifikasjoner  Forsterket satsing mot subsea-segmentet Generell samarbeidsavtale (rammeavtale) med StatoilHydro  samt øvrige operatørselskaper på norsk sokkel Forsterke samarbeidet med de største hovedkontraktørene  nye roller/arbeidsoppgaver? Vurdere strategisk allianse for å styrke LOGs funksjon  Nordområdene  Internasjonal retning Styrke finansieringen  Større forutsigbarhet  Organisasjon & kompetanseutvikling  Større moment i produktutvikling m.m.


Laste ned ppt "Medlemsmøte i NPF Trøndelag Torsdag 8. november 2007 Anne Grete Svenøy Beinnes Heidi Nyheim Spilling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google