Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Resultater fra en undersøkelse i 7 kommuner med vekt på uteområder Rapport august 2008 31.4 Kostnader ved universell utforming i kommunene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Resultater fra en undersøkelse i 7 kommuner med vekt på uteområder Rapport august 2008 31.4 Kostnader ved universell utforming i kommunene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Resultater fra en undersøkelse i 7 kommuner med vekt på uteområder Rapport august 2008 31.4 Kostnader ved universell utforming i kommunene

2 De 7 eksemplene som ble valgt: Agnar Myklesgate og Klostergata i Trondheim, parkområde og gårdsrom Handelstorget i Skien, byrom i sentrum Sentrumsaksen i Drammen, 4 utvalgte soner i byrommet Tilgjengelighetskart i Ullensaker, metodebruk Parker og friområder i Kristiansand, anlegg og drift Gamle Stavanger stadion i Stavanger, utbyggingsområde Kostnader kommunale bygg i Kongsvinger, metodeundersøkelse

3 Eksemplene gir grove indikasjoner om kostnader UU-kvalitet fører til beskjedne tilleggskostnader ved generell oppgradering av uterom (og bygg) (5% for de belyste eksemplene) UU-kvalitet får en tydelig prislapp dersom kvaliteten ikke bygges inn og gjøres riktig - med en gang (og krever etterfølgende omgjøring)

4 UU kan innarbeides samtidig med andre formål Oppgraderingsbehovet er stort, både i bygg og uterom, feks –Trafikksikkerhet og sikre skoleveier –Brannsikkerhet –Helse og miljø –Estetisk og funksjonell oppgradering av uterom UU må bli en naturlig kvalitet i oppgraderingen, ikke et tillegg.

5 Noen forhold krever prioriteringer Avgrensning i universell utforming eller en selvfølge? Heisen er nyttig for mange

6 Vellykket integrasjon i kommunens plan- og styringssystem forutsetter… Struktur: –Systemer, organisasjon, økonomi, verktøy og rammeverk Kultur: –Organisasjonens virkelighetsoppfatning og samlede evne til å forstå sammenhengene Kompetanse: –Kunnskap som sikrer gode løsninger og som kan gjøre nytte av brukermedvirkning

7 Eksemplenes erfaringer om struktur Forutsetter politisk vilje til prioritering og oppfølging Systematikk i planleggings- og beslutningssystem, for eksempel vedtatte strategier for universell utforming Organisasjon som omsetter vedtatte strategiene til handlinger Evne til å identifisere UU-kvaliteter innenfor gjeldende ressursbruk og ikke som et tillegg

8 Eksemplenes erfaringer om kultur Handler om organisering og ansvarsdeling slik at alle ledd i kommunen fungerer sammen Nødvendig at ulike tiltakshavere reagerer mest mulig samordnet og samtidig, jfr veiholdere Planlegger, bygger og drifter har ulik kultur

9 Eksemplenes erfaringer om kompetanse Det synes som om det er høyere kompetanse hos planleggere enn hos byggere og driftere Kompetanseutvikling i alle ledd er en tidkrevende prosess Brukerne har viktig kompetanse men det kan være krevende å innlemme denne i planlegging og gjennomføring

10 Kompetansen skal være i mange ledd Bruksfasen kan gi ekstra store utfordringer, langt ut over de som tenkte tiltak…

11 Eksemplenes erfaringer om kompetanse Kompetanse- utvikling må rettes mot konsulenter, byggere, entreprenører og andre tjeneste- leverandører

12 Den vanskelige driftsoppgaven…. Drifts oppgave er å opprettholde bygget standard

13 Prosjektet foreslår oppfølging Utvide eksempelsamlingen, også til bygg og bolig Metodegrunnlag; hvilke tiltak i uterommet tjener flere formål? Detaljerte analyser av tiltakskostnader og kvalitetsnivåer Videreutvikle struktur-kultur-kompetanse Beskrive drifts- og vedlikeholdsrutiner i uterom rettet mot universell utforming


Laste ned ppt "Resultater fra en undersøkelse i 7 kommuner med vekt på uteområder Rapport august 2008 31.4 Kostnader ved universell utforming i kommunene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google