Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av Karrieresenteret Vesterålen John-Elvin Paulsen leder/karriereveileder Rådgiversamling, 14.09.11.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av Karrieresenteret Vesterålen John-Elvin Paulsen leder/karriereveileder Rådgiversamling, 14.09.11."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av Karrieresenteret Vesterålen John-Elvin Paulsen leder/karriereveileder Rådgiversamling, 14.09.11

2 Presentasjon av Karrieresenteret Vesterålen Innhold for denne presentasjonen: •Hvem jobber i Karrieresenteret Vesterålen? •Karrieresentrene i Nordland og Karrieresenteret Vesterålen •Mål og verdigrunnlag •Hvem er våre målgrupper? •Hva kan vi tilby? •Erfaringer så langt…… •Hvor finner dere oss/kontaktinfo?

3 Presentasjon av Karrieresenteret Vesterålen Hvem jobber i Karrieresenteret Vesterålen? •John-Elvin Paulsen, leder og karriereveileder Begynte i stillingen 01.06.11 •Solveig Østingsen, Karriereveileder Begynte i stillingen 01.08.11 Begge er ansatt ved Hadsel videregående skole. I dag er vi lokalisert med kontorer på Stokmarknes og Sortland (oppstart i september). Vi har i tillegg avtale med NAV Øksnes, NAV Bø og NAV Lødingen (?) om lån av kontor hos dem, i forbindelse med at vi skal ha kontordager der. NB! ”VI ER ET SENTER FOR HELE VESTERÅLEN!”

4 Presentasjon av Karrieresenteret Vesterålen Karrieresentrene i Nordland og Karrieresenteret Vesterålen Fylkestinget har vedtatt at karrieresentre etableres som fylkesdekkende tilbud. I dag gjenstår etableringen i Sør Helgeland (dokref. Fylkesrådssak 134/08: organisering og drift av regionale karrieresentre). Partnerskap: På fylkesnivå styres arbeidet av et partnerskap som består av fylkeskommunen, NAV, fylkesmannen, NHO, LO, og KS. Nordland fylkeskommune er koordinator. Hvert senter skal ha sitt eget regionale styre.

5 Presentasjon av Karrieresenteret Vesterålen Karrieresentrene i Nordland og Karrieresenteret Vesterålen (forts.) I dag er det etablert åtte regionale karrieresentre som gir veiledning og informasjon om yrker og utdanning til innbyggere i Nordland. Geografisk er disse fordelt slik: •Karrieresenteret Mo i Rana •Karrieresenteret Ofoten •Karrieresenteret Ytre Helgeland •Karrieresenteret Indre Salten •Karrieresenteret Mosjøen avd. Hattfjelldal og Trofors •Karrieresenteret Lofoten •Karrieresenteret Bodø •Karrieresenteret Vesterålen (oppstart f.o.m. 01.06.11)

6 Presentasjon av Karrieresenteret Vesterålen Mål og verdigrunnlag: Mål Karrieresentrene skal bidra til en helhetlig, samordnet, tilgjengelig og kvalitetsmessig god karriereveiledning for ungdom og voksne sett i et livslangt perspektiv. Sentrene ivaretar felles kjerneoppgaver når det gjelder karriereveiledning for voksne og ungdom – både på individ og systemnivå. Tjenesten skal gi upartisk og nøytral veiledning og være gratis for brukerne. Den skal framstå som en selvstendig enhet med lik profilering i hele fylket. Verdigrunnlaget: ”Alle har en karriere”. Alle skal bli møtt i en positiv og romslig atmosfære der man føler seg velkomne, blir sett, møtt og lyttet til. Den enkelte skal gis muligheter til å utvikle sin egen karriere i livets ulike faser. Som kollegaer og i et samarbeid mellom alle karrieresentrene i Nordland skal vi møte hverandre med vennlighet, åpenhet, dele med hverandre og være støttende.

7 Presentasjon av Karrieresenteret Vesterålen Hvem er våre målgrupper? Individuell veiledning: Sentrene gir individuell veiledning og informasjon til voksne og ungdom som ikke er tilknyttet skole- og oppfølgingstjenesten. Eksempel: • Ansatte i arbeidslivet • Utdanningssøkende • Arbeidssøkende ( f.eks. samarbeidsprosjekt med NAV – AMO Prosjekt 300) • Personer på ulike støtteordninger (attføring, sykmeldte, trygd m.m.) • Lærlinger • Elever/studenter i utdanningssystemet (med behov utover det skolene kan gi) Arbeid på systemnivå: I tillegg er sentrene en faglig ressurs for skoler og lokalt arbeidsliv (offentlig og privat)

8 Presentasjon av Karrieresenteret Vesterålen Forts. Målgrupper - Systemrettet arbeid (skolene): Være et informasjons- og ressurssenter for brukere og de som gir karriereveiledning i skolen – med spesiell vekt på arbeid mot grunnskolens ungdomstrinn. • Utarbeidelse av regionale planer for karriereveiledning, 8.-13. trinn. • Kompetanseutvikling for bl.a. rådgivere • Koordinere samarbeidet innenfor rådgivningstjenesten i regionen. • Pådriver i samarbeid mellom skole/næringsliv

9 Presentasjon av Karrieresenteret Vesterålen Hva kan vi tilby? • Karrieresamtale • Informasjon om bl.a.: -ulike veier til utdanningsmål -krav til innhold i ulike yrker -jobbsøknad og utfylling av skjema • Kartlegging og vurdering av kompetanse (bruker må være reg. vigo.no voksenopplæring/realkompetansevurdering) • Vurdering av rett til utdanning På arbeidsplassen kan vi: • Gi veiledning til ansatte i omstilling/langtidssykmeldte • Bistå i arbeid med kompetansekartlegging • Orientering til grupper som har opplæringsbehov

10 Presentasjon av Karrieresenteret Vesterålen Noen erfaringer så langt……..: •Vi registrerer at det er etterspørsel etter veiledning og realkompetansevurdering (ca. 45 personer sendt til realkompetansevurdering) fra alle kommunene i Vesterålen. Personer tar kontakt med oss på egen hånd, evt. blir henvist fra NAV, Opus o.a. •Vi har en del minoritetsspråklige som tar kontakt – mange av disse er ikke klar for et utdanningsløp pga manglende språkkunnskaper (norsk). •Vi har en del ungdom som søker om realkompetansevurdering u/rett til opplæring i den åpne skole (alder, brukt retten sin) •Utfordring å få inn dokumentasjon fra søkere på Vigo.no. Vi har ca 40 søkere som vi venter dokumentasjon fra. •Vi har en jobb å gjøre for å bli kjent i hele Vesterålen! Både for brukere og samarbeidsparter.

11 Kontaktinfo: Karrieresenteret Vesterålen Boks 253 8459 MELBU Telefon: 75 65 59 90 Mobil: 97 05 63 99 (John-Elvin Paulsen) Mobil: 97 05 63 98 (Solveig Østingsen) Epost: karrieresenter.vesteralen@nfk.nokarrieresenter.vesteralen@nfk.no Besøksadresse: Markedsgt. 12 (Trykkerigården), Stokmarknes Besøksadresse: Strandgt. 30 (2 etg. NAV Sortland), Sortland (åpent tre dager i uka mandag, onsdag og torsdag)


Laste ned ppt "Presentasjon av Karrieresenteret Vesterålen John-Elvin Paulsen leder/karriereveileder Rådgiversamling, 14.09.11."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google