Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avspark 2008 Aslaug Mikkelsen Rektor. Overordnet strategi for UiS Visjon –Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente Utviklingsidé –Vi skal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avspark 2008 Aslaug Mikkelsen Rektor. Overordnet strategi for UiS Visjon –Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente Utviklingsidé –Vi skal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Avspark 2008 Aslaug Mikkelsen Rektor

2 Overordnet strategi for UiS Visjon –Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente Utviklingsidé –Vi skal være nyskapende og innovative Verdier –Integritet og engasjement –Mangfold og fellesskap –Kvalitet og relevans –Nytenking og bærekraftig utvikling –Samarbeid og internasjonal orientering Hovedstrategi (utdrag) –Godt læringsmiljø og fremragende undervisning –Fremragende forskning innenfor utvalgte områder –Formidle siste nytt og synliggjøre bidrag til samfunnet –Fleksibel organisasjon – Strategisk samarbeid og allianser

3 Akademiske verdier og samfunnsutvikling Humboldt (1767-1835) –Enhet mellom forskning og undervisning –Lærefrihet og forskningsfrihet –Akademisk selvstyre –Elfenbentårnet og distanse Universitetenes bidrag til samfunnsutviklingen –Behovet for kompetanse –Relevant undervisning og forskning –Kunnskapsbasert næringsutvikling –Innovasjon og nyskaping

4 Overordnet strategi og handlingsplaner ”Plans are nothing, planning is everything”

5 Hva skjer i UH-sektoren? Global konkurranse Internasjonalisering Strategiske grep: –Samarbeid innenfor sektoren og med arbeidslivet –Nye strukturer Styrt av regjeringer og/eller Universitetene selv ”Does size matters?”

6 Hva skjer i sektoren? Noen case Danmark: –8 forskningsuniversiteter –8 høgskoler –Ovenfra og ned prosess –Universitetene som selvstendige institusjoner med utviklingskontrakter med departementet –Mål: Konsentrere eliteforskningen Sverige: –”Landskapsarbeid –Føderasjoner, konsortier, nettverk og fusjoner –Eks. Lund Øresund universitet (12 universitet i SV og DK) LERU (20 universitet) Universitas 21

7 Hva skjer i UH-sektoren? Noen case Finland –Nesten hele økningen i ressurstilgang til et nytt innovasjonsuniversitet – the Alto University –Basert på Helsinki University of Technology, Helsinki School of Economics, University of Art and Design, Helsinki –Årlig driftsbudsjett: 100MEuro –Startkapital: 700MEuro England –Eks. Manchester 2015 Legger ned to institusjoner og etablerer en ny Mål: Å bli ett av verdens beste universiteter –Eks. University of London En federasjon Består av 19 frittstående og selvstendige colleges - eks London School of Economics, Kings colleges 160.000 studenter Felles eliteforskningsinstitusjoner (School of advanced study) – eks Institute of Classical studies, Inst of English studies, Inst of historical research

8 Hva skjer i Norge? Etter Stjernø – ingen St.mld., men samarbeid og arbeidsdeling UHR: –frivillighet i samarbeid og fusjoner –Enstemmig uttalelse universitetsakkreditering Samarbeid – regionale nettverk –Nordnorsk nettverk –Midtnorsk nettverk –Oslofjordnettverket –Universitetsalliansen Oslo –Vestnorsk nettverk UH-nettverket Vest –UNISKA -universitetsalliansen i indre Skandinavia (m bl.a. HiØ, Karlstad og Dalarna) Kompetansebelte Agder – Stavanger – Bergen (+UiT) Arbeidsdeling – Statsråd Tora Aasland i Stavanger Aftenblad 6.7.08

9 Vi kan ikke gå over en kløft i små skritt, men….. Vi kan bygge en bro Eller satse og hoppe Vi trenger en plan slik at vi kan bli det vi vil være.

10 Hva gjør vi på UiS? Faglig prioritering Initiativ nedenfra og opp Er kreative

11 Handlingsplanene Ledet arbeid Alle ansatte skal kjenne seg igjen i handlingsplanene for fagmiljø og institutt og fakultet Rammene for dette arbeidet: –Forske på det vi underviser i – men undervisningsradiusen er større enn den på forskning –Ikke bygge opp parallelle konkurrerende miljø –Løsningen på nye tilbud ligger ofte på tvers av institutt, fakultet og institusjon – grensesprengende samarbeid –Se spesielt på tiltak for å bedre undervisningen –Jobbe med rekruttering – definere åpninger for talentene

12 Våre rammebetingelser Dele den kaka vi har rettferdig (og basere oss på midlene (ca 731 mill) fra KD) eller også Å gjøre kaka større (ved å satse på eksternt samarbeid, nyskaping og innovasjon og at UiS finner sin egen vei til dette) Valg:

13 Kjennetegn ved nåværende spissområder Har forskningsentreprenører Har klart å utløse eksterne midler (både statlige og private) Har definerte samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt UiS har tatt risiko

14 Mulighetene for å styrke økonomien KD NFR,EU Andre inst., eks KS, Helse Vest, departmentene Næringsliv og offentlig sektor Gaver Utfordring: KD- midlene strekker ikke til! Vi må prioritere, satse og ta risiko

15 Omveiene er ofte de beste

16 Kultur: Arbeidsmiljø Instituttmøter annenhver uke Agendasetting: –Hindringer for akademisk frihet –Omgangsform og lojalitet til kolleger og arbeidsgiver –Fokusering og fellesskap i forskning og undervisning –Diskurs om undervisning – reflektere over egen undervisning og hvordan den kan bli bedre –(eks. TN): Er det rett og godt det vi gjør overfor studentene? –Forskningsetikk

17 Toleranse Tolke alt i beste mening Avklare og spørre – ikke tolke og anta Lytt, prøv å forstå – ikke anklag, angrip eller gå i forsvar

18 Aktiv personalledelse Tid til forskning Medarbeiderutvikling og medvirkning Seniorpolitikk Aktivt rekrutteringsarbeid

19 Ta risiko!


Laste ned ppt "Avspark 2008 Aslaug Mikkelsen Rektor. Overordnet strategi for UiS Visjon –Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente Utviklingsidé –Vi skal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google