Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Interkommunalt samarbeid om skatteinnkrevning 14. juni 2007 Lars Joakim Tveit 12-Kommunesamarbeidet i Vestfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Interkommunalt samarbeid om skatteinnkrevning 14. juni 2007 Lars Joakim Tveit 12-Kommunesamarbeidet i Vestfold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Interkommunalt samarbeid om skatteinnkrevning 14. juni 2007 Lars Joakim Tveit 12-Kommunesamarbeidet i Vestfold

2 2 Bakgrunn Initiativ fra Tønsberg Begrunnelse: –Større og tyngre fagmiljø –Lettere å rekruttere dyktige medarbeidere –Lavere administrasjonskostnader –Skatteoppkreverfunksjonen ligger utenfor den kommunale kjernevirksomheten –Motvekt til statlig overtagelse av funksjonen §

3 3 Saksgangen så langt Ble behandlet av rådmannsgruppen 12K i 2006. Lagt frem for Vestfold kemner- og kommunekassererlag (VKK) VKK nedsatte et arbeidsutvalg som utarbeidet mulige samarbeidsformer. §

4 4 Utredningsarbeidet Et godt utredningsarbeid er gjort Det har vært åpnet for medbestemmelse Kun ansatte fra skatteoppkrever- funksjonen har vært med Ingen økonomisk analyse Ingen forslag til juridisk organisasjonsform §

5 5 Mulige organiseringsformer Dagens ordning – en skatteoppkrever i hver kommune 2 kontorer – som ligningskontorene Full sammenslåing Regional sammenslåing, f.eks 4 eller 5 kontorer Arbeidsgiverkontrollen som egen enhet Forpliktende samarbeid – dvs dagens ordning (dvs innstillingens pkt 4.6) §

6 6 Riksrevisjonens kritikk 4. juni 2007: RR påpeker at små kommuner ikke har så gode innkrevningstiltak som store kommuner. 23 år mellom hver kontroll av arbeidsgiver ”Det stilles spørsmål om … den kommunale skatteoppkreverfunksjonen … er hensiktsmessig” siden staten har faglig ansvar og kommunen administrativt. -> Ikke første gang det er statlig initiativ for en overtagelse av funksjonen. §

7 7 Forslag til fremdrift Vurdere de økonomiske sidene ved disse alternativene: Dagens ordning Full sammenslåing Regional sammenslåing. Forkaste disse alternativene: Sammenslåing av arbeidsgiverkontrollen, med mindre den legges under èn kommune Ligningskontormodellen §


Laste ned ppt "Interkommunalt samarbeid om skatteinnkrevning 14. juni 2007 Lars Joakim Tveit 12-Kommunesamarbeidet i Vestfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google