Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisering av brukermedvirkning i Samhandlingsreformen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisering av brukermedvirkning i Samhandlingsreformen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisering av brukermedvirkning i Samhandlingsreformen

2 Funksjonshemming ikke alltid synonymt med å være syk.

3 www.regjeringen.no Helse- og omsorgs departementet.
Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien)

4 Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og
Helse- og omsorgsdepartementet. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak

5 Samhandlingsreformen er viktig for mange med kroniske lidelser og funksjonsnedsettelser. Derfor er det nødvendig med en effektiv og representativ brukermedvirkning. Hvordan?  

6 Kommunal organisering
20 000 Interkommunale samarbeidsformer Vertskommuneordning Interkommunalt selskap Kommunesammenslåing

7 Brukermedvirkning, hvordan?
Interkommunale brukerråd? Helseforetakenes brukerutvalg? Fylkeskommunale råd? Kommunale råd?

8 INTERKOMMUNALT BRUKERRÅD
SAMHANDLINGSREFORMEN Alternativ 1 Overordnet samarbeidsutvalg HF/kommunene 2 representanter fra BR Kommunesamarbeidet Helseforetak (HF) Kommune 1 Råd for m. Kommune 1 Eldreråd Administrasjon Helseområde Brukerutvalget (BU) Kommune 2 Råd for m. Kommune 2 Eldreråd Brukerråd (BR) Oppnevnt av overordnet samarbeidsutvalg etter innstilling fra organisasjonene Kommune 3 Råd for m. Kommune 3 Eldreråd Brukerorganisasjonene  Avklare kandidater fra Dialogmøtet og sende forslag på BR-sammensetningen til overordnet samarbeidsutvalg Kompetanseheving gjennom MBO-kurs Kommune 4 Råd for m. Kommune 4 Eldreråd Kommune 5 Råd for m. Kommune 5 Eldreråd Dialogmøte Invitasjon til alle Kommunale råd i de aktuelle kommunene, inkl. politikerrepresentantene. Fokus: «Et sømløst pasientforløp» et Modul 0 – heldagskurs Formål: Skape forståelse for brukermedvirkning i samhandlingsreformen og legge til rette for forslag på kandidater til helseområdets Brukerråd

9 HELSEFORETAKENES BRUKERUTVALG
SAMHANDLINGSREFORMEN Alternativ 2 Overordnet samarbeidsutvalg HF/kommunene 2 representanter fra BR Kommunesamarbeidet Helseforetak (HF) Kommune 1 Råd for m. Kommune 1 Eldreråd Brukerutvalget (BU) Administrasjon Helseområde Kommune 2 Råd for m. Kommune 2 Eldreråd Brukerråd (BR) Oppnevnt av overordnet samarbeidsutvalg etter innstilling fra Brukerutvalget HF Kommune 3 Råd for m. Kommune 3 Eldreråd Brukerutvalget (BU) ved Helseforetaket Ivaretar brukermedvirkningen både i spesialisthelsetjenesten og i primærhelsetjenesten BU sender forslag på kandidater til overordnet samarbeidsutvalg. Kompetanseheving gjennom MBO-kurs. Kommune 4 Råd for m. Kommune 4 Eldreråd Kommune 5 Råd for m. Kommune 5 Eldreråd Dialogmøte Invitasjon til alle kommunale råd i de aktuelle kommunene, inkl. politikerrepresentantene. Fokus: «Et sømløst pasientforløp» et heldagskurs - Modul 0 Formål: Skape forståelse for brukermedvirkning i samhandlingsreformen og invitere til kompetanseheving

10 FYLKESKOMMUNALE RÅD SAMHANDLINGSREFORMEN Alternativ 3 Dialogmøte
Overordnet samarbeidsutvalg HF/kommunene 2 representanter fra BR Kommunesamarbeidet Helseforetak Kommune 1 Råd for m. Kommune 1 Eldreråd Administrasjon Helseområde Brukerutvalg (BU) Kommune 2 Råd for m. Kommune 2 Eldreråd Brukerråd (BR) Oppnevnt av overordnet samarbeidsutvalg etter innstilling fra Fylkesrådene Kommune 3 Råd for m. Kommune 3 Eldreråd Kommune 4 Råd for m. Kommune 4 Eldreråd Fylkeskommunale råd Avklare kandidater fra Dialogmøtet og sende forslag på sammensetningen til overordnet samarbeidsutvalg. Kompetanseheving gjennom MBO Kommune 5 Råd for m. Kommune 5 Eldreråd Dialogmøte Invitasjon til Fylkeskommunale råd og alle Kommunale råd i de aktuelle kommunene, inkl. politikerrepresentantene. Fokus: «Et sømløst pasientforløp» et Modul 0 – heldagskurs Formål: Skape forståelse for brukermedvirkning i samhandlingsreformen og invitere til kompetanseheving

11 KOMMUNALE RÅD SAMHANDLINGSREFORMEN Alternativ 4 Dialogmøte
Overordnet samarbeidsutvalg HF/kommunene 2 representanter fra BR Kommune Helseforetak Kommune 1 Råd for m. Kommune 1 Eldreråd Administrasjon Helseområde Brukerutvalg (BU) Dialogmøte Invitasjon til de to kommunale råd i kommunen inkl. politikerrepresentantene. Fokus: «Et sømløst pasientforløp» et Modul 0 – heldagskurs Formål: Skape forståelse for brukermedvirkning i samhandlingsreformen og invitere til kompetanseheving


Laste ned ppt "Organisering av brukermedvirkning i Samhandlingsreformen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google