Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisering av brukermedvirkning i Samhandlingsreformen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisering av brukermedvirkning i Samhandlingsreformen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisering av brukermedvirkning i Samhandlingsreformen

2 Funksjonshemming ikke alltid synonymt med å være syk.

3 www.regjeringen.no Helse- og omsorgs departementet.www.regjeringen.no Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien)Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien)

4 www.regjeringen.nowww.regjeringen.no Helse- og omsorgsdepartementet. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak

5 Samhandlingsreformen er viktig for mange med kroniske lidelser og funksjonsnedsettelser. Derfor er det nødvendig med en effektiv og representativ brukermedvirkning. Hvordan?

6 Kommunal organisering 20 000 Interkommunale samarbeidsformer Vertskommuneordning Interkommunalt selskap Kommunesammenslåing

7 Brukermedvirkning, hvordan? Interkommunale brukerråd? Helseforetakenes brukerutvalg? Fylkeskommunale råd? Kommunale råd?

8 Helseforetak (HF) Kommune 1 Råd for m. Kommune 1 Eldreråd Kommunesamarbeidet Overordnet samarbeidsutvalg HF/kommunene 2 representanter fra BR Brukerutvalget (BU) Brukerråd (BR) Oppnevnt av overordnet samarbeidsutvalg etter innstilling fra organisasjonene Kommune 2 Eldreråd Kommune 3 Eldreråd Kommune 4 Eldreråd Kommune 5 Eldreråd Kommune 2 Råd for m. Kommune 3 Råd for m. Kommune 4 Råd for m. Kommune 5 Råd for m. Dialogmøte Invitasjon til alle Kommunale råd i de aktuelle kommunene, inkl. politikerrepresentantene. Fokus: «Et sømløst pasientforløp» et Modul 0 – heldagskurs Formål: Skape forståelse for brukermedvirkning i samhandlingsreformen og legge til rette for forslag på kandidater til helseområdets Brukerråd Brukerorganisasjonene Avklare kandidater fra Dialogmøtet og sende forslag på BR-sammensetningen til overordnet samarbeidsutvalg Kompetanseheving gjennom MBO-kurs Administrasjon Helseområde INTERKOMMUNALT BRUKERRÅD SAMHANDLINGSREFORMEN Alternativ 1

9 Helseforetak (HF) Kommune 1 Råd for m. Kommune 1 Eldreråd Kommunesamarbeidet Overordnet samarbeidsutvalg HF/kommunene 2 representanter fra BR Brukerutvalget (BU) ved Helseforetaket Ivaretar brukermedvirkningen både i spesialisthelsetjenesten og i primærhelsetjenesten BU sender forslag på kandidater til overordnet samarbeidsutvalg. Kompetanseheving gjennom MBO-kurs. Kommune 2 Eldreråd Kommune 3 Eldreråd Kommune 4 Eldreråd Kommune 5 Eldreråd Kommune 2 Råd for m. Kommune 3 Råd for m. Kommune 4 Råd for m. Kommune 5 Råd for m. Dialogmøte Invitasjon til alle kommunale råd i de aktuelle kommunene, inkl. politikerrepresentantene. Fokus: «Et sømløst pasientforløp» et heldagskurs - Modul 0 Formål: Skape forståelse for brukermedvirkning i samhandlingsreformen og invitere til kompetanseheving Administrasjon Helseområde HELSEFORETAKENES BRUKERUTVALG SAMHANDLINGSREFORMEN Alternativ 2 Brukerutvalget (BU ) Brukerråd (BR) Oppnevnt av overordnet samarbeidsutvalg etter innstilling fra Brukerutvalget HF

10 Helseforetak Kommune 1 Råd for m. Kommune 1 Eldreråd Kommunesamarbeidet Overordnet samarbeidsutvalg HF/kommunene 2 representanter fra BR Brukerutvalg (BU) Kommune 2 Eldreråd Kommune 3 Eldreråd Kommune 4 Eldreråd Kommune 5 Eldreråd Kommune 2 Råd for m. Kommune 3 Råd for m. Kommune 4 Råd for m. Kommune 5 Råd for m. Dialogmøte Invitasjon til Fylkeskommunale råd og alle Kommunale råd i de aktuelle kommunene, inkl. politikerrepresentantene. Fokus: «Et sømløst pasientforløp» et Modul 0 – heldagskurs Formål: Skape forståelse for brukermedvirkning i samhandlingsreformen og invitere til kompetanseheving Fylkeskommunale råd Avklare kandidater fra Dialogmøtet og sende forslag på sammensetningen til overordnet samarbeidsutvalg. Kompetanseheving gjennom MBO Administrasjon Helseområde FYLKESKOMMUNALE RÅD SAMHANDLINGSREFORMEN Alternativ 3 Brukerråd (BR) Oppnevnt av overordnet samarbeidsutvalg etter innstilling fra Fylkesrådene

11 Helseforetak Kommune 1 Råd for m. Kommune 1 Eldreråd Kommune Overordnet samarbeidsutval g HF/kommunene 2 representanter fra BR Brukerutvalg (BU) Dialogmøte Invitasjon til de to kommunale råd i kommunen inkl. politikerrepresentantene. Fokus: «Et sømløst pasientforløp» et Modul 0 – heldagskurs Formål: Skape forståelse for brukermedvirkning i samhandlingsreformen og invitere til kompetanseheving Administrasjon Helseområde KOMMUNALE RÅD SAMHANDLINGSREFORMEN Alternativ 4


Laste ned ppt "Organisering av brukermedvirkning i Samhandlingsreformen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google