Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.nhh.no Velferdskonferansen, Oslo, 13.07.2014 Professor Guttorm Schjelderup Norges Handelshøyskole Verdens største bygning eller verdens største skattesvindel?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.nhh.no Velferdskonferansen, Oslo, 13.07.2014 Professor Guttorm Schjelderup Norges Handelshøyskole Verdens største bygning eller verdens største skattesvindel?"— Utskrift av presentasjonen:

1 www.nhh.no Velferdskonferansen, Oslo, 13.07.2014 Professor Guttorm Schjelderup Norges Handelshøyskole Verdens største bygning eller verdens største skattesvindel? Hvem trenger skatteparadisene?

2 …..about Ugland House, a small building in Cayman Islands, where 19.000 companies are registered and supposedly conduct their business (among them Coca Cola and Intel Corp.) 2 Either this is the largest building in the world or the largest tax scam” (US President Barack Obama, Jan. 5, 2008, debate in Manchester, N.H)

3 Illegale pengestrømmer ut fra utviklingslandene – Er større enn de legale brutto kapitalstrømmene inn til utviklingslandene – Slike pengestrømmer er ti ganger så store som bistanden De rikeste skjuler et beløp tilsvarende USAs BNP i skatteparadis –Studier og ligningssaker: De rike oppgir ikke bankinnskudd i skatteparadis –Og makteliten i fattige land er storbrukere av skatteparadis Side/Page313.07.2014 Illegale kapitalstrømmer

4 Todelt skattesystem: – ett sett med regler for lokal virksomhet og fastboende –Ett sett med gunstige regler (nullskatt) for utlendinger (“foreign investors) –Forretningskonseptet er å tjene penger på administrasjonsgebyrer Ofte slik at utenlandske brukere : Ikke kan nytte lokal valuta Ikke ha lokalt ansatte utenom det som trengs for å opprette og vedlikeholde en bedriftsregistrering Ikke kan være bosatt eller ta bosted i jurisdiksjonen Ingen effektiv informasjonsutveksling med andre land, ingen regnskapsplikt (eller reell revisjon/oppbevaringsplikt) –Trenger ikke regnskapene for de skattlegger ikke kapitalinntekter 4 Skatteparadisene kjennetegnes ved

5 1.Dyp inngripen i andre lands selvråderett –Har regler som gjelder andre lands skattefundamenter 2.Svekker det internasjonale finansmarkedets virkemåte –Skjule gjeld i skatteparadis; gir økt risiko og høyere renter 3.Svekker skattesystemet og øker kostnadene ved skattlegging –Gjør det vanskeligere og dyrere å finansiere velferdsstaten 4.Fører til mindre effektiv ressursallokering –Skattemotiverte investeringer/ressurser brukes på unndragelse 5.Gjør det mer lønnsomt med økonomisk kriminalitet –Skatteparadisene senker risikoen for å bli tatt 6.Skader institusjonell kvalitet og økonomisk vekst –La oss se på noen eksempler 5 Skatteparadis og økonomisk utvikling: Skadevirkninger

6 Empirisk forskning: Gode statsinstitusjoner svært viktig for vekst –Tredobling av kvalitet kan syvdoble nasjonalinntekten Skatteparadisene gjør at makteliten i et utviklingsland kan ha egeninteresse av å svekke eget lands institusjoner Kombinasjonen skatteparadis og svake statlige kontrollmekanismer frister makteliten til å tilrane seg fellesskapsverdier 613.07.2014 Skader institusjonell kvalitet (rettsvesen, offentlig byråkrati, demokratiske prosesser )

7 Mobutu Sese Seko, president i Congo, president 1965 til 1997 – Stjal 15-20% av statsbudsjettet årlig på 70 tallet –Skjulte pengene i skatteparadis –Inntekten per innbygger i 1992 var halvparten av hva den var i 1960 Sani Abacha (tidl. President i Nigeria); minst 3 milliarder USD Suharto-familien (Indonesia); 15-35 mrd. USD (Transparency Int.) Side/Page713.07.2014 Eksempel 1 på institusjonsnedriving: Tyveri av skattepenger som kunne bygd institusjoner

8 Filippinene, Indonesia og Malaysia; rike forekomster av regnskog Forskning har vist at politikerne bevisst svekket statlige institusjoner for lettere å kunne putte pengene i egen lomme i skatteparadis (dokumentert i Ross 2001). Side/Page813.07.2014 Eksempel 2 på institusjonsnedriving: Nedriving av kontrollinstitusjoner

9 Det er 27 afrikanske land sør for Sahara Ved uavhengighet hadde 5 av disse presidentstyre resten var parlamentariske demokratier I 2009 hadde alle 27 land unntatt tre (Mauritius, Sør-Afrika og Botswana) presidentstyre Mange av de ”nye” presidentene er tiltalt, dømt, eller under etterforskning for tyveri av fellesskapsressurser Side/Page9 Eksempel 3 på institusjonsnedriving Endring av styresett for å konsentrere makt

10 Eksportverdi av naturressurser/BNP Vekst Det er variasjon i datagrunnlaget Rikdommens Paradoks: I gjennomsnitt leder ressursrikdom til lavere vekst Nedriving av institusjoner (iv): Noen land gjør det bra Hva skiller landene?

11 Land med dårlige institusjoner Er påvirket av ressursforbannelsen Land med gode institusjoner er ikke påvikret av ressurs- forbannelsen Tearing down institutions (iv): Alle landene med gode institusjoner er land med parlamentarisme Forskere forklarer dette med at i fattige land som blir presidentstyrt, samles makten på få hender med svake ‘balances and checks’ (all makt til presidenten og hans menn) Nedriving av institusjoner (iv):

12 Hva bør vi gjøre OECD mener det er nok med informasjonsutvekslingsavtaler Men slike avtaler eliminerer ikke lovreglene i skatteparadisene –Og avdekker minimalt av straffbare forhold fordi man må vite noe på forhånd før man får innsyn Kapitalfluktutvalget (NOU 2009:19): –Norge bør bidra til en internasjonal konvensjon som hindrer land i å etablere skadelige lovstrukturer rettet mot andre land Regjeringen sitter på gjerdet! Side/Page12


Laste ned ppt "Www.nhh.no Velferdskonferansen, Oslo, 13.07.2014 Professor Guttorm Schjelderup Norges Handelshøyskole Verdens største bygning eller verdens største skattesvindel?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google