Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Powerpoint, noen kreative tips v/ Terje Høiland april 2007

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Powerpoint, noen kreative tips v/ Terje Høiland april 2007"— Utskrift av presentasjonen:

1 Powerpoint, noen kreative tips v/ Terje Høiland april 2007
Pekere til… Internett Lydfiler (mp3) Andre lysbilder i visningen (synlige) Pekere til skjulte lysbilder i visningen Interne pekere kan peke til skjulte lysbilder… Du skjuler et lysbilde ved å H-klikke på det og velge Skjult. For å lage pekere markerer du teksten/ bildet og velger ikonet for Hyperkobling. Se mer i tilhørende word-dokument. Klikk musa for å gå videre…

2 Om hønsehauken Bildene er først hentet fra nettet, i dette tilfellet fra for så å bli satt inn i presentasjonen. Deretter søker vi opp relevant informasjon på nettet, og kopierer tekst inn i presentasjonen (se under): Tekst fra Internett: Bakgrunn: Hønsehauken er en art med svært negativ bestandsutvikling. Selv etter fredningen i 1971 har denne negative trenden fortsatt. I flere deler av landet er arten blitt en truet fugleart og står også på den norske rødlista. Den enkeltfaktoren som nok har betydd mest for tilbakegangen for hønsehauken er de moderne driftsformer i skogbruket. Hvis det finnes hønsehauken i skogen så er det et sunnhetstegn for skogen, det indikerer at det er godt med annet vilt, derfor blir hønsehauken brukt som en såkalt indikatorart for skogens mangfold. Selv om bestanden stadig blir mindre finnes det fortsatt krefter innen jegerorganisasjonene som vil ha jakt på denne arten.

3 Bakgrunn: Hønsehauken er en art med svært negativ bestandsutvikling
Bakgrunn: Hønsehauken er en art med svært negativ bestandsutvikling. Selv etter fredningen i 1971 har denne negative trenden fortsatt. I flere deler av landet er arten blitt en truet fugleart og står også på den norske rødlista. Men i stedet for å kopiere masse tekst fra nettet, er det bedre å legge en peker ut til dette stedet på nettet… Les mer på Internett

4 Du er nå på lysbilde 4. Du kan herfra velge to veier videre:
Lysbilde 5 og 6 ligger på fila, men de er skjult. Hvis du vil, kan du vise lysbilde 5, om innmaten til fuglene og/eller lysbilde 6 om skjellettet. Dette kalles interne pekere, i motsetning til eksterne peker som peker til Internett. Hvis du derimot herfra går videre med museklikk / Entertrykk, kommer du direkte til lysbilde 7, og lysbilde 5 og 6 vises ikke.

5 Lysbilde 6 er skjult, men vises når man ønsker det.
Tilbake

6 Lysbilde 7 er skjult, men vises når man ønsker det.
Tilbake

7 Omstart av visningen (gå til lysbilde 1)
Se et annet eksempel (trær) av en tidligere student, der skjulte lysbilder og menyer er brukt. Eller fortsett videre..

8 Tabeller som utgangspunkt har mange muligheter

9 Blåveis Tekst.. Tilbake

10 Løvetann Tekst.. Tilbake

11 Om lyd Wav-filer fungerer best, da de blir innebygget i ppt-fila Husk å sette tillatt filstørrelse (verktøy-alternativer-generelt) Mp3-filer kan linkes til, og mp3-filer må følge ppt-fila ved kopiering Mp3-filer er kanskje kun 10% av tilsvarende wav-fil For wav-filer, et eksempel: Starte lyd: H-klikk på tekst eller bilde som skal starte lyden. Velg Handlingsinnstillinger, Ved peker over objekt - spill av lyd - annen lyd, og finn fram til ønsket wav-fil. Stoppe lyd: H-klikk på tekst eller ikon som skal stoppe lyden. Velg Handlingsinnstillinger, Ved peker over objekt - spill av lyd – stopp forrige lyd. Eks: neste lysbilde

12 Dette er ei wav-fil. For større lydfiler bør mp3-format vurderes
Dette er ei wav-fil. For større lydfiler bør mp3-format vurderes. Husk da at du må bruke andre teknikker, for eksempel legge link til fila, og at mp3-fila må følge ppt-file (samme mappe). Stopp lyd

13 Elever samarbeider om et prosjekt
Elever / elevgrupper kan få ulike deloppdrag i gruppearbeidet. Viktig å lage en overordnet plan over visningen, m.a. hvordan bruke menyer og skjulte lysbilder. De ulike delproduktene settes sammen: Sett inn – lysbilder fra filer. Sjekk hvor elegant Powerpoint oppdaterer linker til interne sider, men test grundig ut. Ett nytt start-lysbilde kan nå settes inn, med en hovedmeny som binder hele arbeidet sammen.


Laste ned ppt "Powerpoint, noen kreative tips v/ Terje Høiland april 2007"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google