Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Omdømme Lillehammer: Er noe forandret siden 2008? av Hans Holmengen Høgskolen i Lillehammer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Omdømme Lillehammer: Er noe forandret siden 2008? av Hans Holmengen Høgskolen i Lillehammer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Omdømme Lillehammer: Er noe forandret siden 2008? av Hans Holmengen Høgskolen i Lillehammer

2 Opplegg og gjennomføring • Basert på tilsvarende undersøkelse i 2008 (Aniara: Markedsføring for reiselivet) • Formål: Hva forbinder befolkningen i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland med Lillehammer • Metode: 1000 respondenter i hvert land. Undersøkelsen gjennomført av Norstat, Norge • Landsrepresentativ mhp kjønn, alder og geografi

3 Modell for gjennomføring (Aniara 2008) Lillehammers omdømme Lillehammers identitet Valgt posisjon Hva vi egentlig er Hva vi ønsker å Bli oppfattet som Hva vi blir oppfattet som Kan selv skape Lillehammers omdømme, eller la det være opp til andre

4 Denne undersøkelsen: Lillehammers omdømme 2008-2012

5 Noen begreper • Image – omdømme. Hvilke felles trekk finnes i markedet med hensyn på kjennskapen til Lillehammer? • Uhjulpet. Hva vet respondenten om Lillehammer uten at vedkommende får noen hint • Hjulpet: Hva vet respondenten om konkrete forhold/attributter i Lillehammer?

6 Resultater Norge

7 Norge – Uhjulpet (Prosent)

8 Oppsummert uhjulpet • OL best kjent blant 50+ • Kjennskap til Maihaugen øker markert med alderen • Vinterbyen like godt omdømme blant alle aldersgrupper • «Lilyhammer» best kjent blant unge • Ny kategorier dukker opp. o Ungdoms OL o Birkebeinerarrangementene o Skole

9 Norge: Hjulpet. I hvor stor grad forbinder du Lillehammer med følgende?

10 Sammenligner med 2008 • OL fortsatt mest kjent • Maihaugen mer kjent nå enn i 2008 • Lillehammer er bedre kjent som koselig småby i 2012 enn i 2008 • Adrenalinaktivitetene bedre kjent i 2012

11 Resultater Danmark

12 Hvor godt, eller dårlig vil du si at du kjenner den norske byen Lillehammer?

13 Danmark hjulpet

14 Oppsummering Danmark • Kjennskapen generelt noe bedre i 2012 mot 2008. (Gj.snitt 2008: 1,77. 2012: 1,97) • Gruppen «Vet ikke» vesentlig større i 2012 enn i 2008 • Ol fortsatt faktoren som er mest kjent • Som alpindestinasjon er Lillehammer bedre kjent i 2012 enn i 2008 • Vi er blitt mindre kjent for våre store sportsarrangementer

15 Sverige

16 Hur väl skulle du säga att du känner till den norska staden Lillehammer? Prosent

17 Sverige hjulpet

18 Oppsummering Sverige • Kjennskapen generelt noe bedre i 2012 mot 2008. (Gj.snitt 2008: 1,86. 2012: 1,93) • Gruppen «Vet ikke» vesentlig større i 2012 enn i 2008 • Ol fortsatt faktoren som er mest kjent • De store idrettsanleggene vesentlig mindre kjent i 2012 • Som alpindestinasjon er vi litt mindre kjent • Store sportsarrangement er litt mer kjent i 2012 (Kjent i stor grad)

19 Tyskland

20 Kjennskap til Norge

21 Tyskland hjulpet

22 Oppsummering Tyskland • Generelt sett er Lillehammer mer kjent i 2012 enn i 2008 • OL også her mest kjent. Dog en liten tilbakegang • Som alpindestinasjon: Større «vet ikke»-gruppe, men fler som har stor kjennskap • Det samme gjelder Maihaugen • Som i Sverige og Danmark. «Vet ikke»-gruppen er relativt sett større enn i 2008

23 Et par sammenligninger

24 Stor kjennskap – en sammenligning

25 «Vet ikke»: En sammenligning

26 Konklusjoner • OL fortsatt mest kjent i alle land • «Vet ikke» vokst til dels sterkt i Danmark og Sverige • Resultatene her bør sammenfattes med markedsføringsinnsatsen i de respektive land • Kanskje på tide å endre kategorier? • Kanskje på tide å endre analysemodell? • Rapport følger før påske


Laste ned ppt "Omdømme Lillehammer: Er noe forandret siden 2008? av Hans Holmengen Høgskolen i Lillehammer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google