Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Omdømme Lillehammer: Er noe forandret siden 2008?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Omdømme Lillehammer: Er noe forandret siden 2008?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Omdømme Lillehammer: Er noe forandret siden 2008?
av Hans Holmengen Høgskolen i Lillehammer

2 Opplegg og gjennomføring
Basert på tilsvarende undersøkelse i (Aniara: Markedsføring for reiselivet) Formål: Hva forbinder befolkningen i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland med Lillehammer Metode: 1000 respondenter i hvert land. Undersøkelsen gjennomført av Norstat, Norge Landsrepresentativ mhp kjønn, alder og geografi

3 Modell for gjennomføring (Aniara 2008)
Lillehammers omdømme Hva vi blir oppfattet som Kan selv skape Lillehammers omdømme, eller la det være opp til andre Valgt posisjon Hva vi ønsker å Bli oppfattet som Lillehammers identitet Hva vi egentlig er

4 Denne undersøkelsen: Lillehammers omdømme

5 Noen begreper Image – omdømme. Hvilke felles trekk finnes i markedet med hensyn på kjennskapen til Lillehammer? Uhjulpet. Hva vet respondenten om Lillehammer uten at vedkommende får noen hint Hjulpet: Hva vet respondenten om konkrete forhold/attributter i Lillehammer?

6 Resultater Norge

7 Norge – Uhjulpet (Prosent)
Gjør rede for forskjellen i spørreform 2008 vs Endring i kategorier? Ol fortsatt størst. 2008: 90 prosent. Nummer 2: Maihaugen med 15% Nå ca 20% med 3 forsøk. Andre kjennetegn: Vinter (Nesten 30 mot 10% obs m/koding) Attraksjoner og festivaler/kultur utgjør til sammen ca 15% i 2008: 2% Annet er sammensatt: E6, militæret, jobb, nærhet, kunder, osthøvel, P4, jernbanestasjon m.m

8 Oppsummert uhjulpet OL best kjent blant 50+
Kjennskap til Maihaugen øker markert med alderen Vinterbyen like godt omdømme blant alle aldersgrupper «Lilyhammer» best kjent blant unge Ny kategorier dukker opp. Ungdoms OL Birkebeinerarrangementene Skole

9 Norge: Hjulpet. I hvor stor grad forbinder du Lillehammer med følgende?
Slått sammen Ingen grad og liten grad til Liten grad og stor grad og svært stor grad til stor grad Bare små forskjeller siden Litt større vet ikke gruppe for noen variable eks sommeraktiviteter

10 Sammenligner med 2008 OL fortsatt mest kjent
Maihaugen mer kjent nå enn i 2008 Lillehammer er bedre kjent som koselig småby i 2012 enn i 2008 Adrenalinaktivitetene bedre kjent i 2012

11 Resultater Danmark

12 Hvor godt, eller dårlig vil du si at du kjenner den norske byen Lillehammer?
Dårlig, men signifikant forbedring siden Gj.snitt 2008: 1, : 2.01

13 Danmark hjulpet Grunnlag for diskusjon: Vet ikke gruppen er vesentlig større for de fleste forhold. Hva kan dette skyldes?

14 Oppsummering Danmark Kjennskapen generelt noe bedre i 2012 mot (Gj.snitt 2008: 1, : 1,97) Gruppen «Vet ikke» vesentlig større i 2012 enn i 2008 Ol fortsatt faktoren som er mest kjent Som alpindestinasjon er Lillehammer bedre kjent i 2012 enn i 2008 Vi er blitt mindre kjent for våre store sportsarrangementer

15 Sverige

16 Hur väl skulle du säga att du känner till den norska staden Lillehammer?
Prosent Noe økt kunnskap generelt: 2008: 1, ,93 (sign)

17 Sverige hjulpet

18 Oppsummering Sverige Kjennskapen generelt noe bedre i 2012 mot (Gj.snitt 2008: 1, : 1,93) Gruppen «Vet ikke» vesentlig større i 2012 enn i 2008 Ol fortsatt faktoren som er mest kjent De store idrettsanleggene vesentlig mindre kjent i 2012 Som alpindestinasjon er vi litt mindre kjent Store sportsarrangement er litt mer kjent i 2012 (Kjent i stor grad)

19 Tyskland

20 Kjennskap til Norge

21 Tyskland hjulpet

22 Oppsummering Tyskland
Generelt sett er Lillehammer mer kjent i 2012 enn i 2008 OL også her mest kjent. Dog en liten tilbakegang Som alpindestinasjon: Større «vet ikke»-gruppe, men fler som har stor kjennskap Det samme gjelder Maihaugen Som i Sverige og Danmark. «Vet ikke»-gruppen er relativt sett større enn i 2008

23 Et par sammenligninger

24 Stor kjennskap – en sammenligning

25 «Vet ikke»: En sammenligning

26 Konklusjoner OL fortsatt mest kjent i alle land
«Vet ikke» vokst til dels sterkt i Danmark og Sverige Resultatene her bør sammenfattes med markedsføringsinnsatsen i de respektive land Kanskje på tide å endre kategorier? Kanskje på tide å endre analysemodell? Rapport følger før påske


Laste ned ppt "Omdømme Lillehammer: Er noe forandret siden 2008?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google