Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orientering om inntaket 2011-2012 Grunnreglene. Søkerens plikter og ansvar for å få oppfylt opplæringsretten i § 3-1 1.Søkeren skal levere en søknad Den.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orientering om inntaket 2011-2012 Grunnreglene. Søkerens plikter og ansvar for å få oppfylt opplæringsretten i § 3-1 1.Søkeren skal levere en søknad Den."— Utskrift av presentasjonen:

1 Orientering om inntaket 2011-2012 Grunnreglene

2 Søkerens plikter og ansvar for å få oppfylt opplæringsretten i § 3-1 1.Søkeren skal levere en søknad Den skal inneholde tre ulike utdanningsprogrammer. Den skal være levert på nettet senest. 01.02 kl 2359 – Søknad om inntak og spesialundervisning 01.03 kl 2359 – Søknad om inntak Alle vedlegg postlegges senest samme dag som søknadsfristen går ut. 2.Søkeren må svare Svar på etterlysninger av opplysninger som er nødvendig for å behandle søknaden. Svar på tilbud om plass og venteliste.

3 Søkerens plikter og ansvar for å få oppfylt opplæringsretten i § 3-1 3.Møte opp Til opptaksprøve på musikk, dans og drama. Det er skolen som kaller inn til opptaksprøven. Møte opp til intervju hos bedriften. Dette gjelder søkere som har søkt opplæring i bedrift rett etter fullført grunnskole. Møte opp første skoledag på det stedet og til det tidspunktet du har fått beskjed om. Du kan få beskjed om oppmøte fra både skolen og inntakskontoret. Det er du som søker som er ansvarlig for at dette blir gjort. Du må gjennomføre alle tre oppgavene for å bli elev.

4 Hovedprinsippene i inntaket Inntaksordningen for 2011 – 2012 er i hovedsak en videreføring av inntaksordningen for 2010 – 2011. 1.Konkurranseprinsippet for tildeling av utdanning Utdanning tildeles på bakgrunn av standpunkt – og eksamenskarakterer. 2.Nærskoleprinsippet Du tildeles normalt skole ut fra bosted. 3.Inntak til inntaksenheter og ikke skoler –Inntak til utdanning på nærliggende skoler ut fra karakterer og tildeling av skole ut fra nærskoleprinsippet 4.Automatisk videresøk på skole i inntaksenheten men ikke utenfor.

5 Hvorfor brukes inntaksenheter og videresøk ? 1.Det gjør det mulig å gi flere søkere ett høyere utdanningsønske. 2.Det gjør det mulig å gi tilbud til flere elever. 3.Det gir en bedre ressursutnytting - færre ledige plasser. 4.I kombinasjon med nærskoleprinsippet gir det lavere skyssutgifter for fylkeskommunen. For å vise hvordan dette fungerer har vi laget et forenklet regneeksempel. To skoler kalt A og B har samme tilbud med 100 plasser hver. Skole A har 150 søkere og skole B har 50 søkere.

6 Hvorfor brukes inntaksenheter og videresøk ? Skolevist inntak SkoleABSum Plasser100100200 Søkere15050200 Tatt inn10050 Uten plass50 Ledige plasser50

7 Hvorfor brukes inntaksenheter og videresøk ? Inntaksenheten A+ B SkoleA+B Plasser200 Søkere200 Tatt inn200 Uten plass0 Ledige plasser0

8 Hvilken skole er nærskolen ? I Trondheim er nærskolen den skolen eller de skolene som har utdanningen du søker og som ligger innenfor 6. km av ditt bosted i hht folkeregisteret. Du kan sjekke ut hva som er nærskolen på nettsiden http://www.gislink.no/skoleskyss/.http://www.gislink.no/skoleskyss/ Har ingen av skolene innenfor 6. km det utdanningsprogrammet du ønsker, blir alle skolene i Trondheim som har tilbudet dine nærskoler.

9 Utdanningsprogram med egne opptaksregler Vg1 Idrettsfag Huske å angi spesialidrett i søknaden og om du ønsker å få vurdert opptak på bakgrunn av attester og karakterer. Husk å send inn attestene til inntakskontoret og den skolen du ønsker opptak ved. NB!! Send alltid kopier av attestene. Vg1 Musikk, dans og drama Husk å angi hovedinstrument i søknaden og om du ønsker opptaksprøve. NB!! Sjekk at skolen du ønsker opptaksprøve ved har fordypningen du ønsker. Charlottenlund vgs har Drama, Heimdal vgs og Trondheim Katedralskole har musikk og Trondheim Katedralskole har dans.

10 Utdanningsprogram med egne opptaksregler NB!! Inntil 50% av elevene på Vg1 idrettsfag tas inn på bakgrunn av kombinasjonen av karakterer og attester. NB!! Inntil 50% av elevene på Vg1 musikk, dans og drama tas inn på bakgrunn av kombinasjonen av karakterer og opptaksprøve. Må være første utdanningsønske for å få delta i opptaksprøve/vurdert opptak på bakgrunn av attester. Søker du opplæring i bedrift rett fra grunnskolen må du huske: Å føre opp skoleønsker Å ha kontakt med aktuelle bedrifter i forkant av søknaden Å ha kontakt med inntakskontoret for å få ”åpnet søknaden”. Det vil bli innhentet ekstra informasjon om søkere til: Vg1 og Vg2 naturbruk ved Skjetlein vgs Ønsket fordypning Vg1 Studiespesialisering ved Thora Storm videregående skole Ønske om å ta del i bruken av metoden entreprenørskap NB! Må være første ønsket

11 Spesialundervisning og inntak Grunnlaget for søknad om spesialundervisning er den sakkyndige vurderingen. Den har betydning for tilpasningen av opplæringen i skolen. Den har ingen betydning for hvilken skole og hvilken utdanning du tas inn til. Du må i tillegg fylle ut et vedleggsskjema. Dette finner du på www.vilbli.no eller du får det på skolen.www.vilbli.no Du kan søke om opptak til særskilt prioritert utdanningsprogram, dersom den sakkyndige vurderingen angir at du har behov for dette. Det stilles strenge krav til å få infridd særskilt prioritert utdanningsprogram. De fleste som søker får avslag.

12 Formaninger Legg inn forhåndssvar på nettet før 01.07. kl 2359 Sjekk at du har lagt inn riktig mobilnummer på søknaden. Du kan endre nummeret tom 01.07 kl 2359 Legg inn forhåndssvar på nettet før 01.07. kl 2359 Vær forberedt på å begynne på alle utdanningene du har søkt og skolene som har de.

13 Tidsplan for inntaket 1.Søknadsfrist 01.02. – se eget lysark 01.03 – se eget lysark 2.Opptaksprøver: Normalt i april/mai 3.Siste frist for ettersending av informasjon: 30.06 Flyttemeldinger 4.Første opptaket 8. juli 5.Svarfrist 15. juli 6.Andre opptaket ca 28. juli 7.Svarfrist 2. opptaket ca 4.august 8.Inntaket avsluttes også fra skolene: 30. august (Ventelistene opphører å gjelde)

14 Søknadsfrist – hvem omfattes! Søknadsfrist 1. februar 2011 gjelder for: –søkere med behov for spesialundervisning –søkere til særskilt prioritert utdanningsprogram –søkere med behov for utvidet opplæringstid –søkere til opplæring i tegnspråklig miljø/opplæring med tolk –tilretteleggingsbehov for hørselshemmede uten behov for tolk –søkere til punktskriftopplæring m.m. for sterkt svaksynte og blinde –søkere til fagopplæring med opplæringskontrakt (lærekandidater) –søkere til lærekontrakt med tilrettelegging i bedrift (gjelder kun i Nord-Trøndelag) Søknadsfrist 1. mars 2011 gjelder for: –søkere med tilrettelegging innenfor det ordinære tilbudet –søkere til fagopplæring med lærekontrakt (lærlinger) –minoritetsspråklige søkere (gjelder minoritetsspråklige søkere uten behov for spesialundervisning) –alle andre søkere

15 Mer informasjon http://www.stfk.no/no/Tjenester/Ungdom_og_utdanning/Slik_soker_du_p a_videregaende_opplaring/ -Her finner du oversikt over nærskoler og inntaksenheter utenfor Trondheim -Det er kun en endring som gjelder for Klæbu som ikke er ført opp. -Her har du skjema for flytting mellom far og mor (alternativ til flytting via folkeregisteret) -Ulike vedleggsskjema og veiledninger. -Testbruker (Ås Peder) -https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo?cmd=VgsRefnrLoginhttps://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo?cmd=VgsRefnrLogin -BrukerID:3350148 -Passord:ANTH8268 -Kontakt: 73 86 64 40 og e-post:inntak@stfk.no -www.vilbli.no


Laste ned ppt "Orientering om inntaket 2011-2012 Grunnreglene. Søkerens plikter og ansvar for å få oppfylt opplæringsretten i § 3-1 1.Søkeren skal levere en søknad Den."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google