Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte 08.01.2013 Charlottenlund vgs Orientering om søking til skole og læreplass 2013 - 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte 08.01.2013 Charlottenlund vgs Orientering om søking til skole og læreplass 2013 - 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte 08.01.2013 Charlottenlund vgs Orientering om søking til skole og læreplass 2013 - 2014

2 Søkeren må:  Søke  Svare  Møte

3 Søkeren bør: •Passe godt på brukeridentifikasjon og passord (MinID) •Legge inn forhåndssvar på www.vigo.nowww.vigo.no •Sjekke at det er lagt inn riktig mobilnummer og epostadresse på søknaden på vigo.no og MinID •Huske å ta med brukeridentifikasjon og passord for å kunne sjekke inntaket og svare hvis man er på ferie

4 Hvordan søke? •Det søkes og svares på vigo.novigo.no •Vigo.no er åpen for søking fra ca 8. januar 2013 •Logg inn med MinID •Brukeridentifikasjon og passord fra MinID kommer i posten

5 Søknadsfrister 1. februar: Søknadsfrist søkere med særskilte tilretteleggingsbehov 1. mars: Søknadsfrist øvrige søkere

6 Hovedprinsippene inntak Vg1 •Søkeren har rett til inntak på ett av tre ulike utdanningsprogram på Vg1 •Søkeren kan ønske inntil fire skoler på hvert utdanningsprogram. Inntil 2 i hver inntaksenhet •Standpunkt – og eksamenskarakterer er hovedgrunnlaget for inntak

7 Søkere med manglende tallkarakterer fra grunnskolen –Inntak skjer ut fra en skjønnsmessig plassering –Skolene skal levere en vurdering av elevenes faglige forutsetninger i de fagene hvor det ikke er gitt karakterer

8 Meldingselever -1.mars-søkere med behov mottakerskole bør vite om: - Merkes på www.vigo.nowww.vigo.no -Dokumentasjon sendes fra avgiverskole til mottakerskole etter 2. inntak (8. august)

9 Unntak fra nærskoleprinsippet •Ved søknad og dokumentasjon, kan søkere få unntakelse fra nærskoleprinsippet.

10 Søkergrupper 1. februar • Søkere med behov for spesialundervisning, opplæringslova §§ 5-1 og 4-2 (sakkyndig vurdering skjema 1A og 1B eller 1C)§§ 5-14-2 • Søkere til særskilt prioritert utdanningsprogram på Vg 1, opplæringslova § 3-1 og§ 3-1 forskrift § 6-18 til § 6-21 (sakkyndig vurdering skjema 2)6-18 til § 6-21 • Søkere med behov for utvidet opplæringstid, Opplæringslova § 3-1, femte ledd (sakkyndig vurdering skjema 3)§ 3-1 • Søkere til opplæring i tegnspråklig miljø og/eller med tolk, opplæringslova § 3-9 og§ 3-9 forskrift §§ 6-30 til 6-36 (sakkyndig vurdering skjema 4A)6-306-36 • Søkere til punktskriftopplæring m.m. for sterkt svaksynte og blinde, opplæringslova § 3-10 (sakkyndig vurdering skjema 5)§ 3-10 • Tilretteleggingsbehov for hørselshemmede uten tolk (skjema 4B)

11 1.februar: Inntak på bakgrunn av karakterer •På våren kjøres prøveinntak på grunnlag av 1.terminkarakterer. •Søkerne blir innkalt til en samtale på den skolen som har utdanningsprogrammet de har konkurrert seg inn på. •Dette opplæringstilbudet kan de takke ja til. •Dersom søkerne ikke takker ja, konkurrerer de på grunnlag av standpunktkarakter i de ordinære inntakene i juli og august. •Søkere som kommer inn på førsteønsket i prøveinntaket får samme tilbud i de ordinære inntakene.

12 Søkere med store spesialundervisningsbehov •Opplæringstilbud for søkere med store og vedvarende funksjonshemminger/store generelle lærevansker •Søkere med IOP og egne mål i alle fag etter Kunnskapsløftet/andre opplæringsmål bruker en egen søkerkode på vigo •Det understrekes at det kun er søkere som har dokumenterte store og vedvarende funksjonshemminger/store generelle lærevansker i grunnskolen som skal søke med denne koden. •Det anbefales at PPT for videregående opplæring inviteres inn i vurderingen før innsøking.

13 Søkere med store spesialundervisningsbehov •For disse søkerne krysses det av for søkere med store og vedvarende funksjonshemminger/store generelle lærevansker på skjema ”Vedlegg til vigo-søknad”. •I feltet søknadskategori på www.vigo.no velges «spesialundervisning», ikke «særskilt prioritert utdanningsprogram»www.vigo.no •Søknadskoder: •STUSP1HT-1 Tilrettelagt opplæring i egen gruppe 1. år •STUSP1HT-2 Tilrettelagt opplæring i egen gruppe 2. år •STUSP1HT-3 Tilrettelagt opplæring i egen gruppe 3. år

14 Søkere med egne kompetansemål Særskilte opplæringstilbud ved Byåsen, Charlottenlund, Orkdal og Skjetlein vgs: •Søkere med manglende forutsetninger for å begynne på ordinære utdanningsprogram kan søke på følgende koder: •Byåsen vgsHSHSF1H--- RMRMF1H--- TPTIP1H--- •Skjetlein vgs:NANAB1H--- BABAT1H--- DHDHV1H--- •Orkdal vgs:HSHSF1H--- SSSS1H--- •Charlottenlund vgs:SSSSA1H--- BABAT1H--- TPTIP1H--- DHDHV1H---

15 Før innsøking – den enkelte elev •Søkerens behov avklares i samarbeid mellom elev/foresatte, skole, PPT for grunnskolen og PPT for videregående opplæring •Det avklares om søkeren fyller kriteriene for å søke 1.februar •Det forutsettes sakkyndig vurdering fra PPT for 5 av de 6 gruppene som kan søke 1.februar i STFK •Hørselshemmede uten tolk trenger ikke sakkyndig vurdering

16 Søke 1.februar •Søker som alle andre elektronisk på vigo •I tillegg sendes inn den dokumentasjonen som kreves for den søkergruppen man tilhører •Søkere fra grunnskolen sender dokumentasjonen til FVO •For søkere som er i videregående opplæring eller i OT oversender avgivende skole dokumentasjonen elektronisk til mottagende skole

17 Søknadsbehandling •Søknadene til VG1 mottas og sorteres ved Fagenhet for videregående opplæring (FVO) •Det fattes enkeltvedtak ved FVO på søknader om utvidet opplæringstid og særskilt prioritert utdanningsprogram. Disse vedtakene fattes så raskt som mulig •Søknadene med STUSP1HT-koder blir straks formidlet til PPT som skriver sakkyndig vurdering. Søkerne blir skjønnsmessig tildelt skoleplass •Søkere som ikke har grunnlag for å konkurrere på karakterer blir skjønnsmessig plassert

18 Vedtak om spesialundervisning •Skolene fatter vedtak om spesialundervisning •Disse vedtakene sendes ut i juli sammen med IOP samtidig som vedtak om inntak sendes ut fra FVO •Hvis vedtaket bygger på sakkyndig vurdering fra grunnskolens PPT, vil det fattes et midlertidig vedtak om spesialundervisning •Hvis vedtaket bygger på sakkyndig vurdering fra PPT for videregående, vil det fattes vedtak om spesialundervisning for gjeldende skoleår •Et midlertidig vedtak skal erstattes med et nytt innenfor rammen av det som regnes for forsvarlig saksbehandlingstid

19 Kontaktinformasjon 1.februarsøkere Bodil Grini 73 86 64 64 / 95 26 23 17 bodil.grini@stfk.no Marcelo Vidal 73 86 63 29 / 99 63 08 69 marcelo.vidal@stfk.no

20  Inntak på bakgrunn av: karakterer inntaksenhet nærskole  De som ikke konkurrerer seg inn på ønsket skole vil få plass på annen skole i inntaksenheten  Finnes ikke tilbudet i inntaksenheten din, konkurrerer du på lik linje med søkere i andre inntaksenheter.

21 Inntaksenheter •Trondheim: Alle fylkeskommunale skoler •Malvik vgs •Selbu vgs •Gauldal vgs/Melhus vgs •Røros vgs •Oppdal vgs •Meldal vgs/Orkdal vgs •Hemne vgs •Frøya vgs/Hitra vgs •Fosen vgs/Rissa vgs/Åfjord vgs

22 Nærskole •I Trondheim er nærskolen den skolen eller de skolene som ligger innenfor 6 km fra der søkeren bor i henhold til folkeregistrert bostedsadresse pr 1. mars. •Hvis folkeregistrert adresse er mer enn 6 km fra alle vgs, vil nærskole defineres ut fra den grunnskolen de tilhører. •Søkere som ikke kan få oppfylt ønsket idrett på nærskolen, kan søke om å få den skolen som har ønsket idrett som nærskole

23 •Søkere fra Trondheim som bor innenfor 6 km fra Malvik vgs får også Malvik vgs som nærskole, hvis de har søkt Malvik vgs •Søkere som har opplæring i kinesisk på Sverresborg ungdomsskole kan etter søknad få Trondheim katedralskole som nærskole, dersom de skal ha opplæring i kinesisk •Du kan sjekke hva som er nærskolen i Trondheim på http://skoleskyss.stfk.no/ http://skoleskyss.stfk.no/ •Utenfor Trondheim er nærskole definert ut fra kommune og poststed

24 Utdanningsprogram med inntak på ferdigheter •Vg1 Idrettsfag –Husk å angi spesialidrett og om søkeren ønsker å få vurdert inntak på bakgrunn av attester og karakterer •Vg1 Musikk, dans og drama –Husk å angi hovedinstrument og om søkeren ønsker opptaksprøve. –Charlottenlund vgs: Drama –Heimdal vgs og Trondheim Katedralskole: Musikk –Trondheim Katedralskole: Dans –NB! Send kopi av attestene til FVO samtidig med søknaden

25 Søke læreplass •Det er mulig å starte opplæring i bedrift direkte fra grunnskolen •Forutsetter avtale med bedrift •Ta kontakt med Fagenhet for videregående opplæring for nærmere informasjon

26 Søkere til utdanningsprogram 2012-2013 UTDANNINGSPROGRAMPLASSERSØKEREOVERSØKING ANDEL AV TOT. ANT. SØKERE Studiespesialisering1 4011 410100,60 %33,50 % Studiespesialisering m/FO302583,30 %0,60 % Musikk, dans og drama112174155,40 %4,10 % Idrettsfag26022887,70 %5,40 % Bygg- og anleggsteknikk32027385,30 %6,50 % Design og håndverk13313097,70 %3,10 % Elektrofag279357128,00 %8,50 % Helse- og oppvekstfag46745898,10 %10,90 % Medier og kommunikasjon217327150,70 %7,80 % Naturbruk11210492,90 %2,50 % Restaurant og matfag15714290,40 %3,40 % Service og samferdsel226234103,50 %5,60 % Teknikk og industriell produksjon36334394,50 %8,20 % SUM4 0774 205103,10 %100,00 % Andel studieforberedende44,20 %43,70 % Andel yrkesfag55,80 %56,30 %

27 Svar på søknaden •Ca 10. juli Inntaket er klart. Gå inn på søknaden på vigo.no for å svare på tilbud om plass/ventelisteplass •Søkerne får en påminnelse på SMS når inntaket er klart Det er ikke mulig å svare på SMS

28 Svar på søknaden Hvis søkeren har fått tilbud om plass på sitt andre eller tredje ønske: 1)ønsker å ta imot tilbudet og vil ikke konkurrere på høyere ønske; svare ja til plass og nei til ventelisteplass 2)ønsker å stå på venteliste til høyere ønske; svare ja til plass og ja til ventelisteplass

29 HUSK: Svar alltid til plass!

30 Testbruker «Peder Ås» •https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo?cmd =VgsRefnrLoginhttps://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo?cmd =VgsRefnrLogin •Brukernavn:1650003 •Passord:CYQH2365

31 Husk! •Opplasting av filer på vigoskole: Avgangselever: høsten 2012 Halvårsvurdering: 25. januar Standpunkt/eksamen: 23. juni •Oppdatert kontaktregister på e-post •Ikke-søkere; gi FVO beskjed om disse.

32 Tidsplan for inntaket 1.Søknadsfrister •1. februar – søkere med særskilte tilretteleggingsbehov •1. mars – øvrige/alle andre 2.Opptaksprøver på Vg1 musikk, dans og drama er i april/mai 3.Siste frist for ettersending av informasjon 1. juni •Flyttemeldinger og annen dokumentasjon 4.Førsteinntaket 10. juli 5.Svarfrist 19. juli 6.Andreinntaket ca 7. august 7.Svarfrist andreinntaket ca 12. august 8.Inntaket avsluttes fra skolene ei uke etter skolestart

33 Nyttige lenker www.vilbli.no www.vigo.no www.udir.no www.stfk.no www.facebook.com www.facebook.com Søke videregående opplæring i Sør- Trøndelag www.minid.difi.no

34 Ved spørsmål Kontakt Fagenhet for videregående opplæring Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim inntak@stfk.no tlf 73 86 63 40


Laste ned ppt "Informasjonsmøte 08.01.2013 Charlottenlund vgs Orientering om søking til skole og læreplass 2013 - 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google