Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Trening i svangerskapet Signe Nilssen Stafne. 2 I samarbeid med: Veiledere –Siv Mørkved –Kjell Åsmund Salvesen Medforfattere –Pål Romundstad, NTNU –Sven.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Trening i svangerskapet Signe Nilssen Stafne. 2 I samarbeid med: Veiledere –Siv Mørkved –Kjell Åsmund Salvesen Medforfattere –Pål Romundstad, NTNU –Sven."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Trening i svangerskapet Signe Nilssen Stafne

2 2 I samarbeid med: Veiledere –Siv Mørkved –Kjell Åsmund Salvesen Medforfattere –Pål Romundstad, NTNU –Sven Magnus Carlsen, NTNU –Torbjørn Moe Eggebø, Stavanger Universitetssykehus –Irene Hiim Torjusen, Stavanger Universitetssykehus –Britt Stuge, UiO –Sveinung Berntsen, NIH

3 3 BAKGRUNN METODER INTERVENSJON RESULTATER KONKLUSJON

4 4 Trening i svangerskap – retningslinjer fra ACOG 1985: Gravide ble anbefalt å redusere sitt fysiske aktivitetsnivå og inaktive ble frarådet å begynne med trening i svangerskapet 1994: Friske gravide ble oppfordret til å delta i moderat fysisk aktivitet for å opprettholde fysisk form gjennom svangerskapet og i barseltiden 2002: Friske gravide skal følge de samme anbefalingene for fysisk aktivitet som voksne forøvrig –Fysisk aktivitet 30 minutter eller mere på moderat intensitet de fleste dager i uken, helst alle

5 5 Dagens anbefalinger for voksne Kondisjonstrening: –minimum 30 min –moderat intensitet –5 dager per uke eller –minimum 20 min –høy intensitet –3 dager per uke Styrketrening: –Aktiviteter som vedlikeholder eller øker muskelstyrke –minimum 2 dager per uke (Physical activity and public health: updated recommendation for adults from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association, 2007)

6 6 Svangerskapet Risikoperiode for å utvikle: –Svangerskapsdiabetes –Rygg- bekkensmerter –Inkontinens

7 7 Svangerskapsdiabetes Definert som «diabetes som utvikles i løpet av svangerskapet» Risikofaktorer: høy alder, høy BMI, diabetes i familien Forekomst økende parallelt med forekomsten av overvekt og T2DM Risikofaktor (på kort og lang sikt) for mor og barn

8 8 Rygg- og bekkensmerter Stor andel gravide opplever smerter i svangerskapet Stor variasjon Hyppigste årsak til sykmeldinger blant gravide i Skandinavia Stort samfunnsproblem

9 9 Urininkontinens (UI) Definert som “ufrivillig lekkasje av urin” Svangerskap og fødsel er risikoperioder for å utvikle UI Bekkenbunnen er viktig for å opprettholde kontinens Intensiv bekkenbunnstrening kan forebygge og behandle UI

10 10 Analinkontinens (AI) Definert som «ukontrollert lekkasje av avføring og/eller luft» Svangerskap og fødsel risikoperioder for å utvikle AI Bekkenbunnen er viktig for å opprettholde kontinens Forebygging?

11 11 Forskningsspørsmål, I-III I.Kan regelmessig trening i andre halvdel av svangerskapet forebygge svangerskapsdiabetes? II.Påvirker deltagelsen i et regelmessig treningsprogram i andre halvdel av svangerskapet forekomsten av rygg- bekkensmerter? III.Kan et generelt treningsprogram, inkludert bekkenbunnstrening, i andre halvdel av svangerskapet forebygge og behandle urin- og analinkontinens?

12 12 Registrering av fysisk aktivitet Fysisk aktivitet karakteriseres av intensitet, varighet, frekvens og type aktivitet Ideelle er å måle alle aspekt Hvilemetabolismen og totalt energiforbruk er høyere hos gravide Aktivitetsmonitorer må valideres i den aktuelle populasjonen

13 13 Forskningsspørsmål, IV I.Kan regelmessig trening i andre halvdel av svangerskapet forebygge svangerskapsdiabetes? II.Påvirker deltagelsen i et regelmessig treningsprogram i andre halvdel av svangerskapet forekomsten av rygg- bekkensmerter? III.Kan et generelt treningsprogram, inkludert bekkenbunnstrening, i andre halvdel av svangerskapet forebygge og behandle urin- og analinkontinens? IV.Er energiforbruket målt med en fysisk aktivitetsmonitor, SenseWear TM Pro 2 Armband, forskjellig fra energiforbruket målt med indirekte kalorimetri?

14 14 BAKGRUNN METODE INTERVENSJON RESULTATER KONKLUSJON

15 15 Hovedstudien To-senter RCT –St.Olavs Hospital –Stavanger Universitetssykehus Rekruttert fra april 2007 til juni 2009 Inklusjonskriterier: –≥ 18 år –Et levende foster Eksklusjonskriterier: –Svangerskapskomplikasjoner –Høy risiko for tidlig fødsel –Sykdom som kan påvirke deltagelsen

16 16 INKLUSJON N=855 Treningsgruppen N=429 Kontrollgruppen N=426 Follow-up N=397 12 uker trening 1x/uke i gruppe 2x/uke egentrening Follow-up N=365 Follow-up Svangerskapsuke 18-22 3 mnd postpartum Svangerskapsuke 32-36

17 17 Delstudien Valideringsstudie SenseWear TM Pro 2 Armband vs. indirekte kalorimetri N=29 Rekruttert fra hovedstudien Ulike type aktiviteter

18 18 Hovedstudien – Utfallsvariabler Artikkel I: Svangerskapsdiabetes –Svangerskapsdiabetes (OGTT) –Insulinresistens (HOMA-IR) –Fastende glukose/insulin

19 19 Hovedstudien – Utfallsvariabler Artikkel I: Svangerskapsdiabetes –Svangerskapsdiabetes (OGTT) –Insulinresistens (HOMA-IR) –Fastende glukose/insulin Artikkel II: Rygg- bekkensmerter –Svangerskapsrelatert rygg- bekkensmerte –Disability Rating Index –Smerteintensitet –Sykmelding på grunn av rygg- bekkensmerte

20 20 Hovedstudien – Utfallsvariabler Artikkel I: Svangerskapsdiabetes –Svangerskapsdiabetes (OGTT) –Insulinresistens (HOMA-IR) –Fastende glukose/insulin Artikkel II: Rygg- bekkensmerter –Svangerskapsrelatert rygg- bekkensmerte –Disability Rating Index –Smerteintensitet –Sykmelding på grunn av rygg- bekkensmerte Artikkel III: Inkontinens –Ufrivillig lekkasje av urin Urininkontinens Stressinkontinens Urgeinkontinens –Ufrivillig lekkasje av avføring og luft

21 21 Delstudien – Utfallsvariabler Artikkel IV: Energiforbruk –SenseWear TM Pro 2 Armband vs. indirekte kalorimetri

22 22 BAKGRUNN METODE INTERVENSJON RESULTATER KONKLUSJON

23 23 Treningsgruppen 30-35 min utholdenhet 20-25 min spesifikk styrketrening  Armer / ben (sete, lår)  Ryggmuskulatur  Skrå og tverre magemuskler  Bekkenbunnsmuskler 10 min tøyning, kroppsbevissthet og avspenning

24 24 Bekkenbunnstrening (Bø, 1999) 3 set x 8-12 repetisjoner Nær max sammentrekning 3 dager / uke Hold kontraksjonen i 6-8 sekunder På slutten av holdetiden; 3 raske sammentrekninger Ulike utgangsstillinger

25 25 Kontrollgruppen Fulgte vanlig svangerskapsomsorg hos sin jordmor og/eller fastlege Begge gruppene fikk skriftlig informasjon om: –Svangerskapsrelatert rygg- bekkensmerte –Trening av bekkenbunnens muskler –Ernæring i svangerskapet

26 26 BAKGRUNN METODER INTERVENSJON RESULTATER KONKLUSJON

27 27 Bakgrunnsvariabler ved inklusjon Treningsgruppen N=429 Kontrollgruppen N=426 Alder 30.5 (4.4)30.4 (4.3) Paritet 0247 (58%)239 (56%) 1125 (29%)129 (30%) 2+57 (13%)58 (14%) BMI (kg/m 2 )24.7 (3.0)25.0 (3.4) Vekt (kg)70.4 (9.8)70.8 (10.3)

28 28 Treningsvariabler Trenings- gruppen Kontroll- gruppen P-verdi Inklusjon (svangerskapsuke 18-22) Trener regelmessig53%51% Ns. Trener regelmessig ≥3x/uke på mod./høy intensitet14%12% Ns.

29 29 Treningsvariabler Trenings- gruppen Kontroll- gruppen P-verdi Inklusjon (svangerskapsuke 18-22) Trener regelmessig53%51% Ns. Trener regelmessig ≥3x/uke på mod./høy intensitet14%12% Ns. Follow-up (svangerskapsuke 32-36) Trener regelmessig 72%30%<0.001 Trener regelmessig ≥3x/uke på mod./høy intensitet 55%10%<0.001

30 30 Artikkel I – Svangerskapsdiabetes Obstet Gynecol 2012;119:29-36

31 31 Svangerskapsdiabetes Trenings- Gruppe N=375 Kontroll- Gruppe N=327 Forskjell mellom gruppene Mean95% CIP-verdi Svangerskapsdiabetes25 (7%)18 (6%)--0.52

32 32 Svangerskapsdiabetes Trenings- Gruppe N=375 Kontroll- Gruppe N=327 Forskjell mellom gruppene Mean95% CIP-verdi Svangerskapsdiabetes25 (7 %)18 (6 %)--0.52 HOMA-IR2.632.78-0.15(-0.33, 0.03)0.10 Fastende insulin (Uiu/ml)13.614.6(-1.9, -0.1)0.03 OGTT glukose (mmol/L) 0 min4.304.31-0.01(-0.06, 0.04)0.65 120 min5.665.79-0.13(-0.28, 0.03)0.12

33 33 Artikkel II – Rygg- bekkensmerte Acta Obstet Gynecol Scand 2012;91:552-559

34 34 Rygg- bekkensmerter Trenings- Gruppe N=397 Kontroll- Gruppe N=365 Forskjell mellom gruppene OR95% CIP-verdi Rygg- bekkensmerte292 (74 %)272 (75 %)1.0(0.7, 1.5)0.86 Sykmeldt for rygg- bekkensmerte 89 (22 %)111 (31 %)0.7(0.5, 1.0)0.04

35 35 Rygg- bekkensmerter Trenings- Gruppe N=397 Kontroll- Gruppe N=365 Forskjell mellom gruppene Mean95% CIP-verdi DRI (mm)28 (±20)29 (±20)-0.4(-3.1, 2.3)0.79 Morgensmerte (mm)22 (±22)21 (±21)1.5(-2.1, 5.2)0.41 Kveldssmerte (mm)36 (±27) 1.0(-3.0, 5.0)0.62

36 36 Artikkel III – Inkontinens BJOG 2012 Sep;119(10):1270-1280

37 37 Urininkontinens Trenings- Gruppe N=397 Kontroll- Gruppe N=365 Forskjell mellom gruppene OR95% CIP-verdi UI 166 (42 %)192 (53 %)0.6(0.4, 0.9)0.004 UI ≥1x/uke 44 (11 %)68 (19 %)0.5(0.3, 0.8)0.006 SUI 102 (28 %)128 (37 %)0.7(0.5, 0.9)0.02 SUI ≥1x/uke 25 (7 %)45 (13 %)0.5(0.3, 0.9)0.03 UUI 11 (3 %)20 (6 %)0.4(0.2, 0.9)0.04 UUI ≥1x/uke 0 (0 %)3 (1 %)---

38 38 Analinkontinens Trenings- Gruppe N=397 Kontroll- Gruppe N=365 Forskjell mellom gruppene OR95% CIP-verdi Fekalinkontinens12 (3 %)18 (5 %)0.6(0.3, 1.4)0.24 Flatus136 (35 %)124 (35 %)0.9(0.7, 1.3)0.73

39 39 Informasjon fra fødsel Treningsgrup pe N=429 Kontrollgrup pe N=426 Odds Ratio (95% CI) P-verdi Gestasjonsalder ved fødsel (dager) 280 (±13)281 (±22)-0.22 Fødselsvekt (gram)3515 (±534)3523 (±546)-0.82 Fødselsvekt ≥ 4000 gram16.7%18.4%0.9 (0.7, 1.2)0.52 Svangerskaps hypertensjon2.9%3.2%0.9 (0.4, 2.0)0.77 Preeclampsia3.8% 1.0 (0.5, 2.0)>0.99 Vaginal operativ forløsning14.6%11.8%1.2 (0.9, 1.8)0.23 Keisersnitt10.6%11.8%0.9 (0.6, 1.3)0.58 Apgar <7 etter 5 minutter0.7%1.0%0.7 (0.2, 3.3)0.69 Overflyttet nyfødt intensiv3.3%4.3%0.8 (0.4, 1.5)0.45

40 40 Artikkel IV – Aktivitetsmonitor Acta Obstet Gynecol Scand 2011;90:903-7

41 41 Valideringsstudien Gjennomsnittlig forskjell mellom SenseWear TM Pro 2 Armband og indirekte kalorimetri: -136 ± 343 kJ Armband underestimerer energiforbruket med 9 %

42 42 BAKGRUNN METODER INTERVENSJON RESULTATER KONKLUSJON

43 43 Konklusjon I.Regelmessig trening i andre halvdel av svangerskapet hos friske gravide med normal BMI reduserer ikke forekomsten av svangerskapsdiabetes II.Kvinner som trener regelmessig i andre halvdel av svangerskapet rapporterer ikke mer smerter fra rygg og/eller bekken, men er mindre sykmeldt pga tilstanden III.Intensiv bekkenbunnstrening implementert i et generelt treningsprogram for gravide forebygger og behandler urininkontinens IV.SenseWear TM Pro 2 Armband viste seg å være en god fysisk aktivitetsmonitor for å registrere totalt energiforbruk hos gravide

44 44 Denne studien understøtter de generelle anbefalingene om at kvinner bør trene i svangerskapet, og at intensiv bekkenbunnstrening og korrekt instruksjon i bekkenbunnsøvelser bør inkluderes i generelle treningsprogram for gravide.

45 45 Takk til Finansieringskildene –Fond til etter og videreutdanning av fysioterapeuter –Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU Medarbeidere –Elin Ørndahl Holthe –Marit Lindland Ree –Wilma van der Veen –Karen Schei –Marte Sundby –Heidi Larsen –Irene Hiim Torjusen –Henriette Tokvam Larsen De 855 kvinnene som deltok i studien


Laste ned ppt "1 Trening i svangerskapet Signe Nilssen Stafne. 2 I samarbeid med: Veiledere –Siv Mørkved –Kjell Åsmund Salvesen Medforfattere –Pål Romundstad, NTNU –Sven."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google