Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LARS KROGVOLD, 2011 Svangerskapsdiabetes. Disposisjon  Definisjon av svangerskapsdiabetes  Forekomst  Behandling  Konsekvenser for barnet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LARS KROGVOLD, 2011 Svangerskapsdiabetes. Disposisjon  Definisjon av svangerskapsdiabetes  Forekomst  Behandling  Konsekvenser for barnet."— Utskrift av presentasjonen:

1 LARS KROGVOLD, 2011 Svangerskapsdiabetes

2 Disposisjon  Definisjon av svangerskapsdiabetes  Forekomst  Behandling  Konsekvenser for barnet

3 Spørsmål som fortsatt stilles om svangerskapsdiabetes  Når og hvordan diagnostisere; universell testing, type test, tolking?  Risk av SVD; hvor stor er faren knyttet til SVD og kan intervensjon rettferdiggjøres?  Hvor effektiv er intervensjon; reduseres belastningen av sykdommen signifikant?  Er intensiv behandling farligere enn selve SVD?  Hva er den rette kosten; energi, vitaminer/mineraler, karbohydrater?  Hva er det mest ønskelige blodsukkernivå ved SVD; ekstremt streng kontroll eller mindre streng kontroll?  Når blir insulinbehandling ønskelig; (profylaktisk insulin ved grenseverdier etc) ?  Motstridende resultater fra tidligere studier; hva er forekomsten?  Behandlingsopplegg for å hindre DM2 hos mor etter fødsel?

4 WHO-definisjon  Svangerskapsdiabetes: Diabetes som oppstår eller først påvist i svangerskap  Fastende: ≥ 7,0 mmolL eller  2 timers verdi v/glukosebelastn.: ≥7,8  (ikke forskjell på DM og NGT)

5 Årsaker til diabetes i svangerskapet  Pregestasjonell  Type 1-diabetes  Type 2-diabetes  Svangerskapsdiabetes  Skyldes nesten alltid liten reservekapasitet for insulinproduksjon og/eller økt insulinresistens før svangerskapet (overvekt)  I svangerskapet er den en fysiologisk insulinresistens  Dermed kommer diabetes til syne

6 HAPO studien  23 216 deltakere,  15 sentre, 9 ulike land  75 gr. glukose, 24-32 uk  Resultat blindet hvis:  Fastende blodsukker ≤ 5,8 mmol/l  2 timers verdi ≤ 11,1 mmol/l Hapo cooperative research group, NEJM 2008;358: 1991-2002

7 Blodglukosekategorier-HAPO KategoriFastende1 time2 timer 1< 4,2< 5,8≤ 5,0 24,2-4,45,9-7,35,1-6,0 34,5-4,77,4-8,66,1-6,9 44,8-4,98,7-9,57,0-7,7 55,0-5,29,6-10,77,8-8,7 65,3-5,510,8-11,78,8-9,8 7≥ 5,6≥ 11,8≥ 9,9

8 Hapo cooperative research group, NEJM 2008;358: 1991-2002 HAPO studien

9 Hva er svangerskapsdiabetes?  Glukose intoleranse – oppstår eller påvises i svangerskapet  WHO (WHO; 1999)  Fastende ≥ 7,0 mmol/l eller 2 timers ≥7,8 mmol/l  IADPSG (Diabetes Care 2010; 33:676.)  Fastende ≥ 5,1 mmol/l, 2 timers ≥ 8,5 mmol/l

10 Registrert svangerskapsdiabetes i Norge (MFR) Telemark – 4/1000 Hordaland – 21/1000 20081967 Oslo – 13/1000 1,3% totalforekomst i 2009

11 Helsedirektoratet anbefaling 2009, IS 1674  Diagnosekrit = Lik WHO  skreening:  > 38 år  DM ½ 1º slekt  KMI > 27 kg/m2  Tidligere SVD  Innvandrer fra høy- endemisk område  Behand:  Kostråd  Egenmåling av blods.  Bls. < 7, 2 t e. måltid  Ny glukosebel e. 4 uker  Spesialpoliklin. v/bls > 8 mmol/l, uansett tidspunkt  2 t. bls. > 9,0 → spesialavd.

12 Risikofaktorer for svangerskapsdiabetes

13 Glukosebelastning, indikasjoner

14 Behandling, svangerskapsdiabetes  Avhengig av 2-timers prøven  Men, viktig å huske at en belastning kan varierer fra gang til gang, og en blodsukkerprofil, men måling før og to timer etter måltid 1-2 døgn, gir et bedre bilde

15 Behandling i forhold til 2-timers prøven  < 7,8 mmol/l  Ingen spes tiltak, men generelle kost og aktivitetsråd  Gjenta prøven etter 4-6 uker  7,8-9 mmol/l  Grundig kost og mosjonsråd  Gjenta prøven  > 9 mmol/l  Henvises spesialavdeling  Opplæring i blodsukkermåling  Grundig kost/mosjon  Fasteblodsukker < 6, 2-timers < 7  Ved verdier over dette vurderes insulin

16 Komplikasjoner til svangerskapsdiabetes  Økt risiko for:  Preeklampsi (x 2-4)  Føtal makrosomi  Langvarig fødsel  Skulderdystoci  Keisersnitt  Misdannelser  Neonatal hypoglykemi  Gulsott

17

18 Komplikasjoner til pregestasjonell diabetes  Misdannelser, 4-5%, høyere ved dårlig regulert diabetes, med HbA1c over 8-9%  Preeklampsi, 5-15%  Mortalitet økt, x 2-10  Veldig viktig at alle med diabetes er GODT regulerte før de blir gravide, med HbA1c < 7,0

19 1000 SVD randomisert, fast blodglukose < 7,8; 2 t. verdi 7,8-11,1  490 intervensjon  Egenmålinger av blodsukker  fast 3,5-5,5 mmol/l  Post-prand < 7,0  100 insulinbeh  Vektøkning = 8,1  S-uker = 39,0  Fødselsvekt = 3335 gr  LGA = 68  510 controll  Ikke informert om resultat av skreening  Vanlig svangerskapsomsorg  17 insulinbehandlet  Vektøkning 9,8 kg  S-uker = 39,3  Fødselsvekt = 3482 gr  LGA 115 Crowther NEJM 2005, 352, 2477 Er det lurt å behandle mild svangerskapsdiabetes ?

20 Resultater  Intervensjon  Perinat mort = 0  Skulder dystoni = 7  Perinat kompl = 7*  Indusert fødsel = 189*  Nyfødt avd = 357*  Konvensjonell  Perinatal mort = 5  Skulder dystoni = 16  Perinat kompl = 23*  Indusert fødsel = 150*  Nyfødt avd = 321* Crowther NEJM 2005, 352, 2477 Konklusjon: Behandling av GDM reduserer alvorlig perinatal morbiditet og muligens øker kvinnens livskvalitet

21 Prognose for mors diabetes etter svangerskapet  Hos et mindretall forsvinner ikke diabetesen etter svangerskapet. Disse kvinnene har dermed utviklet type 2 diabetes  Det er mulig å få type 1 diabetes under graviditeten!  De fleste blir friske igjen, men…  40-60% utvikler type 2 diabetes senere i livet (5-20 år)


Laste ned ppt "LARS KROGVOLD, 2011 Svangerskapsdiabetes. Disposisjon  Definisjon av svangerskapsdiabetes  Forekomst  Behandling  Konsekvenser for barnet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google