Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økonomisjefssamling Drammen 23. – 24. oktober 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økonomisjefssamling Drammen 23. – 24. oktober 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomisjefssamling Drammen 23. – 24. oktober 2008

2 2 AGENDA: Status Felles Administrative systemer – samarbeid i UNINETT FAS regi Erfaring fra pilotinstitusjonene  Bestillingssystem – Torill Erikson, HiO  Prosjektstyringssystem – Kjetil Hellang, UiA IT-strategi for de felles administrative systemene Videreutvikling av systemene Hva skjer neste år?

3 3 Status Felles Adm Systemer

4 4 Agresso

5 5 Status Felles Adm Systemer Status: -Oppgradering til ver 5.5 - Site-lisens som inkluderer Excellerator for alle - Enkel oppgradering - Kursing på 5.5 har er gjennomført - Konvertering til test er i gang, tilgang i løpet av denne uka - Produksjon slutten av november / begynnelsen av des. Agresso

6 6 Status Felles Adm Systemer Risiko: - 5.5 begynner å bli et modent produkt - Grensesnitt oppgraderes og testes - Spesielt mot PSV - Sette av nok tid internt til å gjøre seg kjent med 5.5 Status: -Oppgradering til ver 5.5 - Site-lisens som inkluderer Excellerator for alle - Enkel oppgradering - Kursing på 5.5 har er gjennomført - Konvertering til test er i gang, tilgang i løpet av denne uka - Produksjon slutten av november / begynnelsen av des. Agresso

7 7 Status Felles Adm Systemer Agresso Contempus

8 8 Status Felles Adm Systemer Agresso Status: - 4 nye institusjoner - Tar i bruk ny modul, matching, ved innføring av Proceedo - Kjøpt av BasWare - Contempus eget brukerforum 13. – 14. november Contempus

9 9 Status Felles Adm Systemer Agresso Risiko: - Kvalitet på matchinger mot bestillinger - Avstemming mot Proceedo - Hva skjer med Contempus etter oppkjøpet? Status: - 4 nye institusjoner - Tar i bruk ny modul, matching, ved innføring av Proceedo - Kjøpt av BasWare - Contempus eget brukerforum 13. – 14. november Contempus

10 10 Status Felles Adm Systemer Agresso Contempus Proceedo

11 11 Status Felles Adm Systemer Agresso Status: - Pilot godkjent etter sommeren - HiO og HiL i regulær drift - Utrullingspulje 1 og 2 har kommet i gang med arbeidet, oppstart i des 08 og jan 09 - 3 siste puljer i Q2 2009 - Opprettelse av prioriteringsråd, arbeidsgruppe og brukerforum - HiO vil dele sine erfaringer med dere etterpå Contempus Proceedo

12 12 Status Felles Adm Systemer Agresso Status: - Pilot godkjent etter sommeren - HiO og HiL i regulær drift - Utrullingspulje 1 og 2 har kommet i gang med arbeidet, oppstart i des 08 og jan 09 - 3 siste puljer i Q2 2009 - Opprettelse av prioriteringsråd, arbeidsgruppe og brukerforum - HiO vil dele sine erfaringer med dere etterpå Contempus Proceedo Risiko: - Implementering av FEIDE - Intern organiser: fullmaktsstruktur, bestillere, varemottak - Intern kapasitet og kompetanse - Videreutvikling – både på innkjøps- /bestillerområdet og for systemet - Prosessforståelse og prosess- forbedringer blir viktig

13 13 Status Felles Adm Systemer Agresso Contempus Proceedo SAP HR

14 14 Status Felles Adm Systemer Agresso Status: - Forbedringsprosjekt med KD som oppdragsgiver startet - Foreslå og gjennomføre tiltak for å bli bedre fornøyd med SSØ - 1) Opprette prioriteringsråd for SAP HR i sektoren, samlet, og krevende kunde - 2) Arbeides med endrings- og utviklingsprosess, koordineres med tilsvarende prosess hos SSØ for å sikre god samhandling med leverandøren - FEIDE på ESS er bestilt, målsetn er at pilot skal opp før nyttår (UiA) - Belastningsfullmakt fra KD til SSØ muliggjør utvikling og implementering av endringsønsker Contempus Proceedo SAP HR

15 15 Status Felles Adm Systemer Agresso Risiko: - Ikke fått prosjektplan for Feide på ESS fra SSØ, tidsplan mangler - Forbedringstiltak er ikke endelig akseptert hos SSØ - Blir vi enige om en sam- handlingsprosess med SSØ som vi tror på? - Prioriteringsråd etableres ikke før samhandlingsprosess er på plass - Større oppgradering av SAP HR hos SSØ i slutten av 2009, medfører restriktiv holdning til endringsutvikling. Status: - Forbedringsprosjekt med KD som oppdragsgiver startet - Foreslå og gjennomføre tiltak for å bli bedre fornøyd med SSØ - 1) Opprette prioriteringsråd for SAP HR i sektoren, samlet, og krevende kunde - 2) Arbeides med endrings- og utviklingsprosess, koordineres med tilsvarende prosess hos SSØ for å sikre god samhandling med leverandøren - FEIDE på ESS er bestilt, målsetn er at pilot skal opp før nyttår (UiA) - Belastningsfullmakt fra KD til SSØ muliggjør utvikling og implementering av endringsønsker Contempus Proceedo SAP HR

16 16 Status Felles Adm Systemer Agresso Contempus Proceedo SAP HR Artemis

17 17 Status Felles Adm Systemer Agresso Contempus Proceedo SAP HR Artemis Status: - Pilot ferdig før jul (HiB & UiA) - Utrulling etter nyttår, når institusjonene selv ønsker det - For de som ikke har meldt seg på, kan gjøre avrop fra 1.1.2009 - System med ulikt brukergr.snitt for enkle og avanserte brukere! - Aktivitet som frivillig dimensjon i økonomimodellen - UiA vil dele sine erfaringer med dere litt senere

18 18 Status Felles Adm Systemer Agresso Risiko: - Mulighet for kostnads- belastning på komb av prosjekt og aktivitet i forsystemer - Få påmeldte institusjoner til å dele felleskostnadene på - Intern organisering og modenhet for prosjektstyring Status: - Pilot ferdig før jul (HiB & UiA) - Utrulling etter nyttår, når institusjonene selv ønsker det - For de som ikke har meldt seg på, kan gjøre avrop fra 1.1.2009 - System med ulikt brukergr.snitt for enkle og avanserte brukere! - Aktivitet som frivillig dimensjon i økonomimodellen - UiA vil dele sine erfaringer med dere litt senere Contempus Proceedo SAP HR Artemis

19 19 Status Felles Adm Systemer Agresso Contempus Proceedo SAP HR Artemis ePhorte

20 20 Status Felles Adm Systemer Agresso Status: - Problemer med PDF-konvertering - Har vært avdekket sikkerhetshull, disse er nå tettet. Forbedringsprosess mot leverandøren er i gang. - Eget brukerforum for ePhorte i UH- sektoren - Forbedre oppgraderingsprosedyrene fra leverandørene - Mulig integrasjon mot EasyRecruiter Contempus Proceedo SAP HR Artemis ePhorte

21 21 Status Felles Adm Systemer Agresso Risiko: - Leverandørens holdning til sikkerhet i systemet - PDF-konvertering medfører at man ikke får lukket saker - Ressurssituasjonen hos underleverandøren USIT - Institusjonene har ikke vært på samme versjon av systemet - Styring av videreutvikling Status: - Problemer med PDF-konvertering - Har vært avdekket sikkerhetshull, disse er nå tettet. Forbedringsprosess mot leverandøren er i gang. - Eget brukerforum for ePhorte i UH- sektoren - Forbedre oppgraderingsprosedyrene fra leverandørene - Mulig integrasjon mot EasyRecruiter Contempus Proceedo SAP HR Artemis ePhorte

22 22 Status Felles Adm Systemer Agresso Contempus Proceedo SAP HR Artemis ePhorte FS

23 23 Status Felles Adm Systemer Agresso Status: - Stort antall nye kunder forventes i 2009, overgang fra MStas Contempus Proceedo SAP HR Artemis ePhorte FS

24 24 Status Felles Adm Systemer Agresso Status: - Stort antall nye kunder forventes i 2009, overgang fra MStas Contempus Proceedo SAP HR Artemis ePhorte Risiko: - Kapasitet – krever koordinert overgang - Styringsstruktur etter at dette blir et system for alle i sektoren? FS

25 25 Status Felles Adm Systemer Agresso Contempus Proceedo SAP HR Artemis ePhorte FS KGV

26 26 Status Felles Adm Systemer Agresso Status: - UiS er i gang med elektronisk konkurranse - Utrullingspulje 1 og 2 har fått opplæring - Pulje 3 og 4 i løpet av året - Resten i jan og feb 09 - Man får tilgang etter man har vært på kurs - Ikke konsernløsning, pga kontraktsmodul Contempus Proceedo SAP HR Artemis ePhorte FS KGV

27 27 Status Felles Adm Systemer Agresso Risiko: - Systemet oppfattes som litt umodent - Maler må på plass og inn i systemet – mye arbeid - Innkjøpsfaglig kompetanse internt, OG kapasitet? - Tilleggskostnad for maler kjøpt av UiB, UiO og NTNU - Integrasjon mot ePhorte Status: - UiS er i gang med elektronisk konkurranse - Utrullingspulje 1 og 2 har fått opplæring - Pulje 3 og 4 i løpet av året - Resten i jan og feb 09 - Man får tilgang etter man har vært på kurs - Ikke konsernløsning, pga kontraktsmodul Contempus Proceedo SAP HR Artemis ePhorte FS KGV

28 28 Erfaring fra pilotene Bestillingssystem  Torill Erikson, HiO Prosjektstyringssystem  Kjetil Hellang, UiA

29 29 Integrasjoner Agresso Contempus Proceedo SAP HR Artemis ePhorte FS KGV

30 30 Integrasjoner vs arkitektur Agresso Contempus Proceedo SAP HR Artemis ePhorte FS KGV FAOS-rapportens Arkitekturprinsipper Tjenesteorientering Interoperabilitet Tilgjengelighet Sikkerhet Åpenhet Fleksibilitet Skalerbarhet Enhetlig Brukergr.snitt

31 31 Integrasjoner, arkitektur og STRATEGI Agresso Contempus Proceedo SAP HR Artemis ePhorte FS KGV

32 32 Styringsstruktur - videreutvikling Kontraktseier Prio.råd Arbeidsgr. Kompetanse- forum Brukerforum Leverandør Vurdere / Foreslå Prioriterte endringer Arrangere Forankre Bestille

33 33 Hva skjer neste år? Agresso ABM byttes ut med Agresso Planner Utnytte rapporteringsmuligheter i Excelerator Utrulling BSS, PSV og KGV Demo av PSV Kompetanseforum Prosjektstyring Anskaffelse av felles plagieringssystem Kompetansebygging og leveranser på integrasjon og arkitektur Studieadministrasjon – Alle over på FS?

34 34 Hva skjer neste år – Forts.? Videreutvikling av eksisterende systemer  SAP HR – Ny versjon & Forbedring av prosess med SSØ  BSS – Brukerforum, samskipnaden på ehandel?  PSV – Brukerforum, kompetanseforum  KGV – Erfaring med elektroniske anskaffelser  Contempus – eFaktura, forbedring av matching Prosesstilnærming – se bestilling og fakturahåndteringsområdet i sammenheng Følge arbeidet som UHR gjør innen strategi og organisering for de administrative systemene

35 35 Takk for meg! Spørsmål?


Laste ned ppt "Økonomisjefssamling Drammen 23. – 24. oktober 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google