Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utdanningsavdelingen-fagopplæringsseksjonen Sist gang snakket vi om…… Kunnskapsløftet – Ny utdanningsreform Opplæringslova Retningslinjer for den praktiske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utdanningsavdelingen-fagopplæringsseksjonen Sist gang snakket vi om…… Kunnskapsløftet – Ny utdanningsreform Opplæringslova Retningslinjer for den praktiske."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Utdanningsavdelingen-fagopplæringsseksjonen Sist gang snakket vi om…… Kunnskapsløftet – Ny utdanningsreform Opplæringslova Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven  hvor er de i dag?! Forskrift til opplæringslova  Fokus på endringer som er relevante for prøvenemnda, spesielt §§ 3.48 – 3.68 Læreplan for opplæring i bedrift - Kompetansemål

3 Utdanningsavdelingen-fagopplæringsseksjonen Ny vurderingsforskrift §§ 3-48  ”…prøva skal gjennomførast i den bedrifta lærlingen har hatt hovuddelen av opplæringa…” §§ 3-56  ”…prøvenemnda skal ha minst to medlemmer som har formell fagleg kompetanse innanfor fagområdet”… ”…Fylkeskommunen skal sikre at det blir tilfredsstillande vurderingsfagleg kompetanse i PN…”

4 Utdanningsavdelingen-fagopplæringsseksjonen Ny vurderingsforskrift §§ 3-57  ”…oppgåva skal prøve kandidaten i a)Planlegging av arbeidet og grunngiving for valde løysingar b)Gjennomføring av eit fagleg arbeid c)Vurdering av eige prøvearbeid d)Dokumentasjon av eige prøvearbeid  ”…innanfor tidsramma som er fastsett…”  ”…kan i ein oppsummerande samtale til slutt stille spørsmål til fagleg avklaring..”

5 Utdanningsavdelingen-fagopplæringsseksjonen Ny vurderingsforskrift §§ 3-57  ”…I tillegg til oppgåva, skal prøvenemnda samstundes utarbeide eit grunnlag for vurdering av kandidaten sitt arbeid med fag- eller svenneprøva…”  ”…Hovedpunkta skal gjerast klare for kandidaten…”

6 Utdanningsavdelingen-fagopplæringsseksjonen Den gode fagprøven  Hvordan ser denne ut, hvilke rammer må oppfylles for at fagprøven skal oppleves som god av både prøvenemnd og kandidaten Forskriften sine rammer må oppfylles  Dokumentasjon underveis  Klare vurderingskriterier  Klare avtaler om tidsbruk og tillatte hjelpemidler  Kjennskap til håndtering av fusk - når kan en kandidat vises bort ?

7 Utdanningsavdelingen-fagopplæringsseksjonen Den gode fagprøven §§ 3-17 Sluttvurdering i fag ”…sluttvurderingar i videregående opplæring er standpunktkarakterar, eksamenskarakterar og karakterar til fag- /sveineprøve og kompetanseprøve…”  Brevet fra utdanningsdirektoratet (Udir) av 29.04.09  Tar for seg fylkeskommunens behandling av klager på ikke bestått fag- og svenneprøver

8 Utdanningsavdelingen-fagopplæringsseksjonen Den gode fagprøven  Hvordan er kommunikasjonen mellom prøvenemnd og kandidaten – skapes det trygghet  Hvordan er kommunikasjonen mellom prøvenemnd og bedriften – habilitet  Har kandidaten gjennom prøven fått anledning til å vise frem den kompetansen som ligger i betegnelsen ”den gode fagarbeideren”

9 Utdanningsavdelingen-fagopplæringsseksjonen  En som kan faget sitt  En som arbeider effektivt  En som har evne til å planlegge  En som viser evne til å ta ansvar  En som kan jobbe selvstendig  En som har ordenssans  En som har evne til å samarbeide FAGARBEIDEREN

10 Utdanningsavdelingen-fagopplæringsseksjonen  En som har økonomisk sans  En som har vurderingsevne  En som har økologisk forståelse  En som er medmenneskelig  En som er ærlig og rettferdig  En som har evne til omstilling  En som har ønske om å utvikle seg FAGARBEIDEREN

11 Utdanningsavdelingen-fagopplæringsseksjonen YTE SERVICE I SALGS SITUASJIONER Kompetanse nivå Lav Middels Høy - Betjene en kasse - Lite produktkunnskap - Ikke høflig - Viser kundene hvor produkter er lokalisert i butikken - Delvis produktkunnskap - Høflig og hjelpsom - Gode produktkunnskaper - Legger til rette for mersalg - Kan identifisere kundens kjøpsbehov


Laste ned ppt "Utdanningsavdelingen-fagopplæringsseksjonen Sist gang snakket vi om…… Kunnskapsløftet – Ny utdanningsreform Opplæringslova Retningslinjer for den praktiske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google