Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sist gang snakket vi om……

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sist gang snakket vi om……"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Sist gang snakket vi om……
Utdanningsavdelingen-fagopplæringsseksjonen Sist gang snakket vi om…… Kunnskapsløftet – Ny utdanningsreform Opplæringslova Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven hvor er de i dag?! Forskrift til opplæringslova Fokus på endringer som er relevante for prøvenemnda, spesielt §§ 3.48 – 3.68 Læreplan for opplæring i bedrift - Kompetansemål

3 Ny vurderingsforskrift
Utdanningsavdelingen-fagopplæringsseksjonen Ny vurderingsforskrift §§ 3-48 ”…prøva skal gjennomførast i den bedrifta lærlingen har hatt hovuddelen av opplæringa…” §§ 3-56 ”…prøvenemnda skal ha minst to medlemmer som har formell fagleg kompetanse innanfor fagområdet”… ”…Fylkeskommunen skal sikre at det blir tilfredsstillande vurderingsfagleg kompetanse i PN…”

4 Ny vurderingsforskrift
Utdanningsavdelingen-fagopplæringsseksjonen Ny vurderingsforskrift §§ 3-57 ”…oppgåva skal prøve kandidaten i Planlegging av arbeidet og grunngiving for valde løysingar Gjennomføring av eit fagleg arbeid Vurdering av eige prøvearbeid Dokumentasjon av eige prøvearbeid ”…innanfor tidsramma som er fastsett…” ”…kan i ein oppsummerande samtale til slutt stille spørsmål til fagleg avklaring..”

5 Ny vurderingsforskrift
Utdanningsavdelingen-fagopplæringsseksjonen Ny vurderingsforskrift §§ 3-57 ”…I tillegg til oppgåva, skal prøvenemnda samstundes utarbeide eit grunnlag for vurdering av kandidaten sitt arbeid med fag- eller svenneprøva…” ”…Hovedpunkta skal gjerast klare for kandidaten…”

6 Utdanningsavdelingen-fagopplæringsseksjonen
Den gode fagprøven Hvordan ser denne ut, hvilke rammer må oppfylles for at fagprøven skal oppleves som god av både prøvenemnd og kandidaten Forskriften sine rammer må oppfylles Dokumentasjon underveis Klare vurderingskriterier Klare avtaler om tidsbruk og tillatte hjelpemidler Kjennskap til håndtering av fusk - når kan en kandidat vises bort ?

7 Utdanningsavdelingen-fagopplæringsseksjonen
Den gode fagprøven §§ 3-17 Sluttvurdering i fag ”…sluttvurderingar i videregående opplæring er standpunktkarakterar, eksamenskarakterar og karakterar til fag- /sveineprøve og kompetanseprøve…” Brevet fra utdanningsdirektoratet (Udir) av Tar for seg fylkeskommunens behandling av klager på ikke bestått fag- og svenneprøver

8 Utdanningsavdelingen-fagopplæringsseksjonen
Den gode fagprøven Hvordan er kommunikasjonen mellom prøvenemnd og kandidaten – skapes det trygghet Hvordan er kommunikasjonen mellom prøvenemnd og bedriften – habilitet Har kandidaten gjennom prøven fått anledning til å vise frem den kompetansen som ligger i betegnelsen ”den gode fagarbeideren”

9 Utdanningsavdelingen-fagopplæringsseksjonen
FAGARBEIDEREN En som kan faget sitt En som arbeider effektivt En som har evne til å planlegge En som viser evne til å ta ansvar En som kan jobbe selvstendig En som har ordenssans En som har evne til å samarbeide

10 Utdanningsavdelingen-fagopplæringsseksjonen
FAGARBEIDEREN En som har økonomisk sans En som har vurderingsevne En som har økologisk forståelse En som er medmenneskelig En som er ærlig og rettferdig En som har evne til omstilling En som har ønske om å utvikle seg

11 Utdanningsavdelingen-fagopplæringsseksjonen
YTE SERVICE I SALGS SITUASJIONER Kompetanse nivå Lav Middels Høy - Betjene en kasse - Lite produktkunnskap - Ikke høflig - Viser kundene hvor produkter er lokalisert i butikken - Delvis produktkunnskap - Høflig og hjelpsom - Gode produktkunnskaper - Legger til rette for mersalg - Kan identifisere kundens kjøpsbehov


Laste ned ppt "Sist gang snakket vi om……"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google