Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bygg- og anleggsavfall Kontroll med nytt regelverk ved Geir-André Thorstensen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bygg- og anleggsavfall Kontroll med nytt regelverk ved Geir-André Thorstensen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bygg- og anleggsavfall Kontroll med nytt regelverk ved Geir-André Thorstensen

2 Vi ser på: Fordeler/ulemper med nytt regelverk Tilpasning til regelverket Kommunens tilsynsarbeid Tilsyn – når og hvordan Virkemiddel

3 Hva sier nytt regelverk Regelverket er ikke fastsatt. Forskrifter har kun vært ute på høring I all hovedsak er kap. 15 i avfallsforskriften videreført i teknisk forskrift Den største endringen er selvsagt at kommunen ikke lenger skal behandle og godkjenne avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelser Sluttrapporter skal heller ikke innsendes For Oslo kommune innebærer det nye regelverket en stor endring mhp. arbeidsmåte, ressursbruk og virkemiddel

4 Fordeler Avfallshåndtering omfattes av ansvars- og kontrollreglene i plan- og bygningsloven Forskriftsfestet krav til kommunalt tilsyn Mindre kommunal saksbehandling Forhåpentligvis mer tid til tilsyn på byggeplass

5 Ulemper Kommunen mister den kontrollfunksjonen den har hatt ved å skulle godkjenne avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelser Mindre fokus og kontroll med farlig avfall Mister kontroll ved sluttrapportering Mister statistikk grunnlag for faktisk håndtering av bygg- og anleggsavfall

6 Bransjens ”tilpasning” Avfallsplan??? Nei det trenger vi ikke lenger Vi brenner driten

7 Bransjens tilpasning Kapittel 15 videreføres i ny forskrift så det er ingen nye krav som innføres Bransjen kan føle at de nå ”slipper” å lage avfallsplan/miljøsaneringsbeskrivelse Plan/rapport skal fortsatt utarbeides Bruk avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelser som verktøy for planlegging, håndtering og god økonomi

8 Tilsyn på byggeplass

9 Kommunens tilsyn Tilsyn vil være kommunens verktøy for å kontrollere om regelverket følges Kommunen er pålagt å føre tilsyn med at regelverket overholdes Tilsyn med at planer for avfallshåndtering og miljøsanering er utarbeidet og følges skal prioriteres i 2 år fra ikrafttreden

10 Tilsyn - når Tilsyn kan utføres når som helst i prosjektet og faktisk inntil 5 år etter at ferdigattest er gitt Tilsyn er like viktig tidlig som sent i prosjektet Ved riving rehabilitering er det viktig å være tidlig ute hvis man vil føre tilsyn med miljøsaneringen Vil man føre tilsyn med sluttrapportering kan dette for eksempel gjøres ved anmodning om ferdigattest – man ber om sluttrapport (dokumenttilsyn)

11 Tilsyn - hvordan Hvordan tilsynet legges opp må være opp til hver enkelt kommune Tilsyn på byggeplass eller dokumenttilsyn Kommunikasjon og veiledning er viktig Vår erfaring er at tilsyn på byggeplass gir begge parter økt kunnskap og forståelse ”Stikkprøvekontroll” ved bruk av dokumenttilsyn kan være en rask og effektiv måte, men den må ikke bli enerådende

12 VIRKEMIDDEL

13 Virkemiddel Etter forurensningslovgivningen har tvangsmulkt vært eneste virkemiddel (kan også politianmelde) I plan- og bygningslovgivningen har vi flere virkemiddel For eksempel vurdere advarsel, stoppordre, tilbaketrekking av ansvarsrett, tilbaketrekking av bruks- eller ferdigattest og nytt i forskriften ett overtredelsesgebyr Plan- og bygningsloven har derfor flere og mer nyanserte reaksjonsmåter enn tidligere regelverk


Laste ned ppt "Bygg- og anleggsavfall Kontroll med nytt regelverk ved Geir-André Thorstensen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google