Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeidsutvalgets møte 9. juni 2011 Helse og omsorgsleder Håkon Kolstrøm 9. juni 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeidsutvalgets møte 9. juni 2011 Helse og omsorgsleder Håkon Kolstrøm 9. juni 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeidsutvalgets møte 9. juni 2011 Helse og omsorgsleder Håkon Kolstrøm 9. juni 2011

2 Hva har skjedd? Vi har utredet et mandat som har hatt som mål og finne den maksimalt beste modell for samarbeide (IN,MN,YN) for å innføre samhandlingsreformen Oppdragsgiveren var Indre Namdal Regionråd Rapport ble levert høsten 2010 Politisk utspill om LMS på sykehuset Namsos Rapport behandlet både faglig og politisk Behov for ytterligere utredninger Nytt mandat gitt i februar 2011 som det for tiden arbeides med Helse og omsorgsleder Håkon Kolstrøm 9. juni 2011

3 Nytt Mandat frist 27. juni 11 Nytt mandat: Utrede en LMS modell med forlenget opphold på sykehuset Namsos for utskrivningsklare pasienter som et alternativ til LMS. (overliggere) Hvor mange pasienter vil dette handle om? Samarbeide med MN ang LMS løsninger Utrede felles kommuneoverlege i IN Utrede felles arbeidsgiverkommune - ansvar for legetjenesten i IN for de som ønsker en slik løsning. Helse og omsorgsleder Håkon Kolstrøm 9. juni 2011

4 Nytt Mandat – frist 27. juni 11. Delta i SAMREG Namdal for å aktivt bidra til likeverdig partsamarbeide i forhandlingene med HF (Region Namdal sitt mandat) Finne løsninger som ikke svekker kompetansenivået i Indre Namdal og øker rekrutteringen til helsetjenester i IN. To prosjektarbeidere i 20 % stilling – økonomi ut juni i første omgang – mulighet for forlengelse Helse og omsorgsledernettverket i IN deltar aktivt Helse og omsorgsleder Håkon Kolstrøm 9. juni 2011

5 Tiltaksplanen etter forrige utredning Frisklivssentraler – prosjekt Strategigruppe for NR IKS – høring levert Planer for et lokalmedisinsk senter i tilknytning til sykehuset Namsos Ny modell for legetjeneste i IN Oppgavedeling mellom sykehus/komm Samarbeide i IN om forsterkede sykehjemsløsninger Helse og omsorgsleder Håkon Kolstrøm 9. juni 2011

6 Tiltaksplanen forts Kommuneoverlege – kombinasjon mellom kommuner og NR IKS Felles samhandlingskoordinator Standard sykehjem – hva er det? Rekruttering – omdømmebygging – samarbeide med helseforetak om hva som kan gi effekt. Nye avtaler mellom NR IKS og kommunene Helse og omsorgsleder Håkon Kolstrøm 9. juni 2011

7 Tiltaksplanen Informasjonstiltak til befolkningen om konsekvenser av samhandlingsreform Begrepet sykehjem – vurdere dette Helse og omsorgsleder Håkon Kolstrøm 9. juni 2011

8 Utfordringer Avtaler om oppgavedeling etter 1. jan. 2012 – et felles Namdal vil stå sammen i henhold til Region Namdal Kan vi be om hvilke oppgaver vi ønsker? Kan sykehuset bistå med å bygge opp kompetanse. Økonomiske uttellinger – gode kommunale tilbud gir gevinst Øyeblikkelig hjelp tilbudet Hva med de ”uavklarte” oppgavene – hvem kan bestemme hvor disse skal behandles. Helse og omsorgsleder Håkon Kolstrøm 9. juni 2011

9 Utfordringer internt i IN Lokaliseringsdiskusjonen Hvem blir med i et fellesskap – (Snåsa, Lierne) Kompetanse (rekruttere og bevare) Namdal Rehabilitering IKS – veien videre Felles legetjeneste med henblikk på øyeblikkelig hjelp tilbud – ved siden av legevakt? Kommunevalg – hva gjør det med omdømmet? Helse og omsorgsleder Håkon Kolstrøm 9. juni 2011

10 Hadde det vært så enkelt…. Helse og omsorgsleder Håkon Kolstrøm 9. juni 2011


Laste ned ppt "Samarbeidsutvalgets møte 9. juni 2011 Helse og omsorgsleder Håkon Kolstrøm 9. juni 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google