Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ICF som modell i praktisk arbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ICF som modell i praktisk arbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 ICF som modell i praktisk arbeid
Regional konferanse Helse Midt-Norge, nov. Stjørdal Ebba Langum Bredland, HIST

2 Modell Modulus = mål, målestokk (fra latin) Ideal, forbilde, mønster
Skjematisering De viktigste trekk i det en ønsker å si noe om. Alltid en forenkling. Fra Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon Hjelp til bedre å forstå det en holder på med Mål ved å bruke modell er å forstå bedre hverdagen (ikke å bruke modellen riktig) For oss: å utvikle praksis Å bli bedre fagutøvere

3 Eksempler på ICF som modell
Sortering/rydding Informasjon om bruker/pasient Diskusjon Evaluering Kunnskapsområder, spesialist Ansvarsavklaringer Innen nivå For brukere Fagroller osv. osv. Være kreativ Mange muligheter til bruk Her er noen forslag

4 Sortere/rydde: Informasjon
Kartlegge Problemer Ressurser Vurdere, muligheter - utfordringer Sette mål Tiltak Evaluere Rehabiliteringsarbeid, ulike fagpersoner tenker ulikt Faggruppene sorterer hver for seg i tverrfaglig samarbeid Ser raskt at tyngden i de ulike fagpersoner ligger på ulike dimensjoner

5 Har pasienten/brukeren blitt bedre?
Diskusjon: Evaluere Har pasienten/brukeren blitt bedre? Hvem har rett? I forhold til hva Bruk et begrep- enten brukeren eller pasient. Uenighet i praksis Nyttig å avklare hvilken dimensjon det er snakk om

6 Diskusjon: Kunnskapsområder
Spesialist på hva? Hvem kan hva? Spesialist helsetjenesten sier vi. Nyttig å diskutere hva man da er spesialist på! Skjema om dimensjonene Kanskje kommunene har større muligheter til å være spesialist på aktivitet og deltakelse.

7 Diskusjon: Ansvarsavklaringer
Spesialisthelsetjenesten – Kommunale tjeneste Hvem kan hva? Hvem bør kunne hva? Forklare overfor bruker – pårørende Skjematisk fremstilling

8 Faglig kompetanse, hva er det? Fagrollen forandrer seg?
Diskusjon: Fagrollen Faglig kompetanse, hva er det? Fagrollen forandrer seg? Ulike dimensjoner krever ulike egenskaper? Faglig bevissthet Sosiale roller, rollesamspill En mer aktiv bruker, brukermedvirkning I studentarbeid: fagrollens ulike ansikter. Bruker-rollens ulike ansikter


Laste ned ppt "ICF som modell i praktisk arbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google