Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økonomi i økologisk korndyrking

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økonomi i økologisk korndyrking"— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomi i økologisk korndyrking
Anders Eggen Trøndelag landbruksrådgivning

2 Disposisjon Regelverk Litt faglig Status pr 2008 Offentlig satsing
Økonomiske virkemidler Kalkyler

3 Omlegging (Karenstid)
Karenstiden starter tidligst den dagen driften innmeldes i kontrollordningen. Dokumentasjon på at det ikke er brukt ikke-tillatte innsatsmidler de tre siste årene kan gi tidligere start. Karenstid for ett- og toårige vekster, herav korn: To år til såing/planting. Karenstid for eng- og beitevekster, herav engfrø: To år til høsting/beiting. 1. år: Karenstida kan starte umiddelbart etter våronna, det vil si en kan bruke mineralgjødsel og eventuelt kjemisk beisa såkorn dette året. 2. år: Mineralgjødsel og kjemiske plantevernmidler brukes ikke. 3. år: Arealet og produktene godkjennes som økologiske – selv om en evt. sår noen dager tidligere enn to år før. 

4 Parallelldyrking Parallelldyrking krever klar atskillelse av driftsformene. Økologiske og konvensjonelle produkter skal kunne identifiseres hver for seg ved atskilt dyrking, høsting, lagring og transport. Ulike sorter (ved dyrking av samme kornart) må benyttes på økologisk- og konvensjonelt/ karensareal. (Dispensasjon kan gis ved avl av frø og formeringsmateriale). Ved dyrking av økologiske matvekster skal det være en randsone på minst 3 meter med fôrvekster, fôrkorn, grønngjødsling eller lignende til konvensjonelt areal. En behøver ikke å legge om hele gården. Skiftevis omlegging over flere år kan være aktuelt.

5 Debio Debio utfører kontroll og godkjenning i forhold til den norske forskriften for økologisk produksjon Produsenter må delta i Debios kontrollordning for å: omsette produkter som økologiske (Ø-merket) motta offentlige tilskudd til økologisk drift motta økologisk merpris på kornet hos kornkjøper Kontrollordningen omfatter: tilknytning til Debio årlig inspeksjon og godkjenningsbehandling utstedelse av sertifikat (godkjenningsbevis)

6 Gjødsling Gjennom husdyrgjødsel kan en maksimalt tilføre 17 kg total-nitrogen per dekar og år i gjennomsnitt for hele det godkjente spredearealet. Av dette kan en tilføre inntil 8 kg total-nitrogen per dekar og år av ikke-økologisk organisk gjødsel/-husdyrgjødsel. Grønngjødsel og planterester fra egen økologisk drift, eks underkultur, kommer i tillegg. Gjødsel fra burhøns og pelsdyr er ikke tillatt. Avløpsslam og syntetisk framstilt N-gjødsel er ikke tillatt. Regelverket tillater samarbeid mellom økologiske planteprodusenter og konvensjonelle husdyrprodusenter. Vurder samarbeid med grovfôrgård om areal og/eller kjøp av husdyrgjødsel. Eks kortvarig eng.

7 Vekstskifte Vekstskifte med gras eller anna vekster er helt nødvendig i økologisk korndyrking. Gras og kløver står for næringsoppbygging, ugraskontroll og sanering av sjukdom. Eks. kortvarig eng for salg til husdyrprodusent, til eget bruk eller som grønngjødsling. Ettårig eng binder mindre areal enn eks. treårig eng, og gir dermed bedre vekstskifte med samme engareal hvert år. Gir godt vekstskifte og god økonomi på trass av noe ekstra frøkostnader. Erter til modning er en aktuell vekst. Krever ikke noe anna utstyr enn vanlig kornproduksjon, gir et bra vekstskifte og gir god økonomi.

8 Status økologisk korn

9 Status økologisk korn Tilnærmet stagnasjon i omlagt kornareal de siste årene, mens antallet økologiske husdyr øker Halvparten av det økologiske fôrkornet ble importert i 2008 Kraftfôrindustrien ønsker mer bygg i forhold til havre på landsbasis, men mer havre i forhold til bygg i Trøndelag Bakeindustrien ønsker først og fremst god og forutsigbar hvetekvalitet

10 Offentlig satsing Politisk målsetning om 15 % produksjon og forbruk av økologisk mat innen år 2015 For å nå dette målet må 7,5 % av arealet til korn (ca daa) være økologisk i 2015 2 % av kornarealet var omlagt ved utgangen av 2007 I Jordbruksavtalens sluttprotokoll av 16. mai 2008 heter det m.a.: ”…Partene legger vekt på videreføring og stabilitet i de tilskuddsordningene som er etablert. Det er nå en betydelig vekst i marked og økt etterspørsel etter økologiske produkter. Partene er enige om at det er nødvendig å prioritere økologisk kornproduksjon spesielt i årets avtale…”.

11 Økonomi Arealtilskudd i tillegg til ordinære AK-tilskudd:
Omleggingstilskudd: 250 kr per daa og år for karensareal Korn til modning/krossing: 300 kr per daa og år Grønngjødsel: 500 kr per daa og år, fra og med 2. karensår Ekstra tilskudd på ca 100 kr per dekar for økologisk korn i årene 2011 og 2012 Gebyr ved Debios kontrollordning: Første gangs tilknytning: 870 kr Årlig grunngebyr: 1100 kr I tillegg kommer variable kostnader etter størrelsen på økologisk areal (5 kr per daa og år). Tilleggsgebyr for økologisk og konvensjonell produksjon på samme gård: 450 kr per år

12 Økonomi Eksempel på merpris per kg i tillegg til basispriser:
Felleskjøpet Agri sesongen 2008/2009: Bygg: 0,85 kr Hvete, rug, havre, rughvete, erter, åkerbønner og oljefrø: 0,70 kr Frakttilskudd for frakt av økologisk korn fra produsent til nærmeste mottaksanlegg som kan ta imot den aktuelle varen.


Laste ned ppt "Økonomi i økologisk korndyrking"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google