Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økonomi i planteproduksjoner Om ymse tema for plantedyrkere Ved rådgiver Terje Haug Kursuka for landbruks- rådgivere i Østfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økonomi i planteproduksjoner Om ymse tema for plantedyrkere Ved rådgiver Terje Haug Kursuka for landbruks- rådgivere i Østfold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomi i planteproduksjoner Om ymse tema for plantedyrkere Ved rådgiver Terje Haug Kursuka for landbruks- rådgivere i Østfold

2 2 Foreleseren:  Tidligere gardbruker, lektor og rådgiver;  40% stilling i NILF  Bor i Skjåk  Tar oppdrag i hele landet 2

3 3 Grunnlag for kalkyler 1  Inntekter:  Priser på produkter: Gardens regnskap – eller en realistisk vurdering  Netto eller brutto?  hva gir (eller var) tillegg?  hva blir (eller ble) trukket?  Etterbetalinger og bonus?  Salgbare mengder? Frasortert – biprodukter?

4 4 Grunnlag for kalkyler 2  Kostnader – variable:  Såfrø – settere - planter: eget eller innkjøpt?  Gjødsel og kalk (nabo med husdyr??)  Sprøytemidler: hva er vanlig behov?  Forbruksvarer: emballasje, plast, duk mm  Leid arbeid??  Leide maskiner?

5 5 Forskjellige kalkyler  Dekningsbidragskalkyle – uten og med tilskudd – eller justert (for leie av arbeid og maskiner)  Overskudd før avskrivninger  Alle bidragskalkyler: ganger opp feil i beregningen  Differansekalkyle:  Beregner virkningen av en endring i produksjonen  Noe forsvinner og noe kommer til

6 6 Dekningsbidrag uten tilskudd  Krever detaljert tilpasning til brukets forhold:  Avregningspriser tilpasset forventa kvalitet, sortering og leveringsperiode  Kostnader basert på brukets beliggenhet og innkjøpspraksis  Feil i inntekt: uventa trekk for feil – mindre salgbart  Feil kostnader: endring i priser – ekstra behov underveis  Uteglemte kostnader som leid arbeid og maskinleie

7 7 Dekningsbidrag med tilskudd + +  Som forrige kalkyle  Legg til arealtilskudd/kulturlandskap = Dekningsbidrag m/tilskudd  Trekk fra direkte kostnader som leid arbeid og maskinleie = Dekningsbidrag justert

8 8 Db med tilskudd – Overskudd x avsk  Gjelder bare innenfor tilskuddsomfanget med samme sats (arealgrenser)  Overskudd før avskrivninger:  Krever fordeling av faste kostnader  Fordelingen må være konsistent slik at ingen kostnader utelates ved totalplan

9 9 Differansekalkyle Inntekter: Nye Inntekterkr Reduserte inntekterkr DifferanseinntektKr Kostnader: Nye kostnaderkr Reduserte kostnaderkr Differansekostnadkr Endret overskuddkr

10 10 Om faste kostnader og fordeling 1  Maskinkostnader:  Vedlikehold + drivstoff + forsikringer + avskrivninger + maskinleie/leasing  Bruk med tilleggsnæringer kan ha omfattende bruk av maskiner utenfor jordbruket: krever fordeling mellom næringene  Jordbrukets nettodel: fordeles per dekar eller per time

11 11 Om faste kostnader og fordeling 2  Driftsbygg:  Vedlikehold + forsikring + avskrivninger  Evt. tillagt andel av fast leid hjelp  Kan deles i lagerdel (tørke – kjølelager), sortering/pakkedel, verksted/garasjedel osv etter antall m 2.  Del av bygg brukt til andre næringer trekkes ut  J-delen: fordeles per dekar, per tonn eller per m 2/3 lagerplass

12 12 Om faste kostnader og fordeling 3  Jord, veier, grøfter og vassanlegg  Vedlikehold + avskrivninger  Skille mellom egne arealer og leide??  Fordeles per dekar.  Leid arbeid (rest fast andel):  Arbeid brukt i andre næringer trekkes ut  Fordeling etter timetall eller %-vis

13 13 Om faste kostnader og fordeling 4  Elektrisk kraft: fordeles etter forbrukssteder: timetall x gjennomsnittlig kw-behov  Har andre næringer enn jordbruk brukt strøm??  Administrasjon: skjønnsmessig %-vis, eller andre metoder (omsetning, areal eller lignende)  Hvilken del av adm, bør legges på Skog og Tilleggsnæringer?

14 14 Hva kan du betale for leiejord?  Hva er tilskuddsatsen for den nye jorda: hos eier og hos bruker??  Leien bør legges inn som en variabel kostnad i kalkylen  Jordas tilstand må påvirke prisen  Lang leieavtale kan påvirke prisen  Avstand til bruket bør påvirke prisen

15 15 Verdsetting av (egen) tid  Tarifflønn jordbruket:  Uten fagutdanning: kr 85 – 133 per time  Med fagutdanning: kr 123 – 141 per time  Alternativ lønnsinntekt?? 100 – 500 per time??  Hva med familien – barna ?  Ikke glem trivselen – husk skilsmissetallene!

16 16 Økologisk eller vanlig produksjon? 1  Hva blir merprisen for øko-produkter?  Hva blir avlingen for øko ?  Får du levert like mye øko som vanlig?  Lavere variable kostnader for øko  ingen fullgjødsel eller pvern  Høyere faste kostnader for øko  mer kjøring og mer arbeid

17 17 Økologisk eller vanlig produksjon? 2  Merpris for øko-produkter  Korn ca kr 0,70 – 0,85 pr kg  Andre priser hos oikos.no. Mathvete: vanlig øko Avling per dekar500 kg300 kg Db per dekarkr 589kr 420 Tilskudd/daakr 107kr 300

18 18 Kontrakter/avtaler med varekjøperne  Hensikten med avtaler: Redusere usikkerhet for både kjøper og selger  (Produsent – Grossist – Butikk) = integrasjon  Hva er det som bindes i avtalen??  Pris – mengde – leveringsperiode?  Fordeler ved avtaler:  Sikret levering !?  Kjent pris (om kvaliteten holder)  Ulemper: Force majeure vil stoppe avtalen

19 19 Hvordan investere i riktig produksjon 1  Hva er ressursene på bruket:  Jordkvalitet og type – kan det vannes?  Finnes det spesialmaskiner – kjølelager – andre driftsbygg?  Ledige arealer for vekstskifter? (=kortere leietid?)  Ledig arbeidskraft?  Hovedinteresse for brukeren?

20 20 Hvordan investere i riktig produksjon 2  Brukerens ønsker for framtida:  Økt overskudd ved økt produksjonsvolum?  Mindre arbeid og helst samme inntekt?  Vil brukeren være produsent eller arbeidsleder?  Hvordan er produsentmiljøet i bygda?  Maskinsamarbeid aktuelt?  Samarbeid om arbeidskraft?

21 21 Hvordan investere i riktig produksjon 3  Hva skjer på markedet?  Mindre volum av ”norske” varer pga mer eksotisk import?  Økt salg av ferdigmat og hurtigmat  Hvem er kjøperne engros?  Hva skjer i jordbruket?  Mer spesialisering – økte volumer  Mer maskinleie – mer leid arbeid

22 22 Hvordan investere i riktig produksjon 4  En investering krever et bindende kostnadsoverslag og grundig budsjettering  Hvis bygning: hva er alternativ utnytting?  Hva er verdien av investeringen om planene må endres??  Nødvendig med realisme i alle vurderinger


Laste ned ppt "Økonomi i planteproduksjoner Om ymse tema for plantedyrkere Ved rådgiver Terje Haug Kursuka for landbruks- rådgivere i Østfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google