Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UNG I VESTFOLD Levekårsundersøkelse om ungdom Ungdata 2013 Marte Kvernland Folkehelserådgiver Tlf: 915 20 384.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UNG I VESTFOLD Levekårsundersøkelse om ungdom Ungdata 2013 Marte Kvernland Folkehelserådgiver Tlf: 915 20 384."— Utskrift av presentasjonen:

1 UNG I VESTFOLD Levekårsundersøkelse om ungdom Ungdata 2013 Marte Kvernland Folkehelserådgiver martek@vfk.no Tlf: 915 20 384

2 •Om prosjektet Ung i Vestfold •Resultater fra Horten vgs •Forskningsrapport med analyser av påvirkningsfaktorer •Oppfølging og veien videre Agenda

3 •Felles gjennomføring av levekårsundersøkelse om ungdom i 13 kommuner (Tønsberg gjennomført i 2012) •Omfang: ungdomsskolen og videregående VG1, Vestfold er 100 % dekket av Ungdata i 2013 •Felles forskningsrapport •Regional konferanse 25-26 november 2013 •Systematisk arbeid: Samarbeid og erfaringsdeling i kompetanse- og tverrfaglignettverk, spredning av resultater, prioritering, forankring i planer, implementering og evaluering •Ny undersøkelse om 3, eller 5 år? Prosjekt UNG I VESTFOLD 2013 Bakgrunn: Folkehelselovens krav til oversikt fra 2012

4 Temaområder i Ungdata

5 •Unikt omfang: 8700 elever har svart •Unikt kunnskapsgrunnlag: Telemarksforskings rapport http://www.vfk.no/Documents/vfk.no-dok/Folkehelse/Ungdata/Endelig%20- Ungdata%20Vestfold%20151113.pd f http://www.vfk.no/Documents/vfk.no-dok/Folkehelse/Ungdata/Endelig%20- Ungdata%20Vestfold%20151113.pd f •Unik mobilisering på konferanse http://www.vfk.no/Tema-og- tjenester/Folkehelse/Ung-i-Vestfold-konferansen http://www.vfk.no/Tema-og- tjenester/Folkehelse/Ung-i-Vestfold-konferansen •Mål om unik implementering og gjennomføring.. UNG I VESTFOLD 2013

6

7 Media

8 Tendenser –De fleste har en fortrolig venn og er fornøyd med foreldre, venner og nærmiljø (likt landssnittet) –Unge i Vestfold er noe mindre aktive i fritidsorganisasjoner, leser mindre bøker, men spiller dataspill, shopper og oppgir at de trener mer enn landssnittet –Færre er fornøyd med utseende, flere er plaget av ensomhet og høyere grad av nedstemthet. Det mobbes i liten grad mer i Vestfold enn på landsbasis –Unge i Vestfold bruker betydelig mindre tid på lekser og skulker mer, men de trives på skolen. –Litt flere unge i Vestfold tror de vil bli arbeidsledige, og litt flere tror de vil ta høyere utdanning –Unge i Vestfold nasker, sloss, røyker, snuser, drikker mindre, men flere oppgir at de kan skaffe hasj/marihuana. Nøkkeltall på VGS i Vestfold sammenlignet med Norge

9 Ungdata-undersøkelsen i Horten 2013 Standardrapport kjønn (videregående skole) FAKTA OM UNDERSØKELSEN: •Tidspunkt: Uke 17 – 23 •Klassetrinn: 8. – 10. klasse + VG1 •Antall: 799 (US) / 286 (VGS) •Svarprosent: 77 (US) / 63 (VGS)

10 SKOLE OG FRAMTID DEFINISJONER: •Trives på skolen: Andel som svarer «trives svært godt» eller «trives nokså godt» på spørsmålet: Trives du på skolen? •Lekser (minst 30 min.): Andel som svarer «1/2 – 1 time» eller mer på spørsmålet: Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og annet skolearbeid (utenom skoletiden)? •Skulking: Andel som svarer «minst én gang» på spørsmålet: Har du skulket skolen det siste året? •Tror de vil ta høyere utdanning: Andel som svarer «ja» på spørsmålet: Tror du at du vil komme til å ta utdanning på universitet eller høgskole? •Tror de vil bli arbeidsledig: Andel som svarer «ja» på spørsmålet: Tror du at du noen gang vil bli arbeidsledig?

11 F.2.1 Læringsmiljø og akademisk selvbilde: Her kommer noen påstander om skolen og hvordan det er å gå på skolen. Hvordan stemmer disse utsagnene med hva du selv mener? (Andel ”stemmer svært/ganske godt”)

12 F.3 Foreldrenes involvering i skole og utdanning: Hvor godt stemmer disse utsagnene? (Andel ”stemmer svært godt/ganske godt”)

13 DEFINISJONER: •Fornøyd med helsa: Andel som svarer «svært» eller «litt fornøyd» på spørsmålet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med helsa di? •Fornøyd med utseendet: Andel som svarer «svært» eller «litt fornøyd» på spørsmålet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med utseendet ditt? •Trener ukentlig: Andel som minst ukentlig deltar i enten idrett og trening på skolen (utenom skoletida), trener eller konkurrer i et idrettslag, trener på treningsstudio eller helsestudio, trener eller trimmer på egen hånd, danser (som trening) eller er på kampsport eller selvforsvarstrening. •Plaget av ensomhet: Andel som svarer «ganske mye plaget» eller «veldig mye plaget» på spørsmålet: Har du vært plaget av ensomhet i løpet av sist uke? •Depressivt stemningsleie: Andel som har vært «ganske mye plaget» eller «veldig mye plaget» av følgende ting sist uke: Følt at alt er et slit, hatt søvnproblemer, følt deg ulykkelig, trist eller deprimert, følt håpløshet med tanke på framtida, følt deg stiv eller anspent og bekymret deg for mye om ting. •Mobbing: Andel som svarer «minst hver 14. dag» på spørsmålet: Blir du utsatt for plaging/trusler/ utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? HELSE OG TRIVSEL

14 Depressivt stemningsleie og ensomhet: Andel som har vært ganske eller veldig mye plaget av ulike situasjoner sist uke

15 DEFINISJONER: •Røyker: Andel som svarer at de røyker «minst ukentlig» på spørsmålet: Røyker du? •Snuser: Andel som svarer at de bruker snus «minst ukentlig» på spørsmålet: Snuser du? •Drukket seg beruset: Andel som svarer at de minst én gang siste 12 måneder har «drukket så mye at de har følt seg tydelig beruset». •Kan skaffe hasj: Andel som svarer «ja» på spørsmålet: Hvis du ønsket å få tak i marihuana eller hasj, tror du at du ville klare å skaffe deg stoffet i løpet av to til tre dager? •Brukt hasj/narkotika: Andel som svarer at de minst én gang siste 12 måneder har «brukt hasj eller marihuana» eller «brukt andre narkotiske stoffer». TOBAKK OG RUS

16 Jevnaldrende – status: Andel som mener ulike egenskaper eller handlinger ”øker statusen litt” eller ”øker statusen mye” i vennemiljøet.

17 Skulket skolen det siste året •Del 1: Deskriptiv

18 Kap 5. Helse, Depressivt stemningsleie •Del 1: Deskriptiv

19 Kap. 6: Risikoatferd og rus •Del 1: Deskriptiv

20 •Av alle variablene vi har testet er det læringsmiljøet på skolen som har størst betydning for ungdommenes psykiske helse. •Mobbing, familieøkonomi og tillitsforholdet til foreldre har også betydning, men i langt mindre grad enn læringsmiljø. (s.107) Hvilken faktor har størst betydning for psykisk helse? •Del 2: Analyse Læringsmiljø inkluderer spørsmålene: Hvor godt ungdommene trives på skolen, hvorvidt de gruer seg til å gå på skolen, opplevelse av uro i klasserommet, skryt og oppmuntring fra lærerne.

21 Del 3: Kommuneprofil

22 Ung i Vestfold 2013: Skikkelig, stressa ungdomskull •De aller fleste ungdommene i Vestfold trives i hverdagen sin, og lever aktive og sunne liv. •Det store flertallet av ungdommene har et godt forhold til foreldre og venner, de trives på skolen og i nærmiljøet sitt, og har stor tro på egen fremtid. •Kun et lite mindretall av ungdommene ruser seg, og svært få har erfaring med kriminalitet eller annen risikoatferd. •Mange ungdommer, særlig jenter, oppgir at de opplever hverdagen sin som stressende og at de bekymrer seg mye i det daglige. Resultatene antyder at mange unge opplever et sterkt press om å lykkes, både på skolen og i fritiden, og at dette går utover hvordan flere vurderer sin egen mentale helse. •Et interessant funn er at læringsmiljøet på skolen har stor betydning for hvordan ungdommene vurderer sin egen helse. Ungdommene som opplever læringsmiljøet på skolen som godt, er mindre plaget av både psykiske og fysiske helseplager enn ungdommene som opplever et dårlig læringsmiljø. Hovedkonklusjon Vestfold

23 NOEN TIPS TIL VEIEN VIDERE…


Laste ned ppt "UNG I VESTFOLD Levekårsundersøkelse om ungdom Ungdata 2013 Marte Kvernland Folkehelserådgiver Tlf: 915 20 384."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google