Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND 1 ÅRSMØTE 2014 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen! AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD26.02.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND 1 ÅRSMØTE 2014 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen! AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD26.02.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND 1 ÅRSMØTE 2014 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen! AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD26.02.2013

2 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Årsmøte NFF Aust Agder 2014 SAKSLISTE ÅRSMØTE 2014 SAK 14/01: Valg av ordstyrer, referent og 2 til å signere protokollen SAK 14/02: Godkjenning av innkalling og saksliste SAK 14/03: Årsberetninger 2013 SAK 14/04: Regnskap 2013 SAK14/05: Styregodtgjørelse SAK14/06: Mål for 2014 SAK 14/07: Budsjett 2014 SAK 14/08: Valg AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD26.02.2013

3 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND SAK 14/01 Valg av ordstyrer, referent og 2 til å signere protokollen. Forslag styret: – ordstyrer: – referent: – signere protokollen: AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD26.02.2013

4 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND SAK 14/02 Godkjenning av innkalling og saksliste. Forslag styret: Årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste. Vedtak:. AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD26.02.2013

5 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND SAK 14/03 Årsberetning 2013 Antall medlemmer pr 31.12.13: 165 (167 i 2012). 1. Styrets sammensetning – Leder: Bas van den Beld – Nestleder: Anne-Cathrine Timland – Sekretær: Ingrid Steen – Kasserer: Sigurd Nielsen – Styremedlem: Richard Fritzen – Styremedlem: Anne-Sofie Rønningen (kontakt TV og KPP) – Styremedlem: Hildegunn Adde (forhandlingskontakt) AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD26.02.2013

6 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND (14/03 - årsberetning forts.) 3. Styrets arbeid – Antall styremøter i 2013: 5 – Kurs og konferanser der styremedlemmer har deltatt: Avdelingslederforum (2) Representantskapsmøte (1) Ledermøte (1) (Leder er medlem av styringsgruppe Organisasjonsgjennomgang i LM-perioden frem til juni 2013) AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD26.02.2013

7 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND (14/03 - årsberetning forts.) 4. Medlemsmøter – Årsmøte, slyngekurs for barn m/Anne-Cathrine Timland (15 delt.), Medlemsmøte Hverdagsrehabilitering (30delt.), medlemsmøte forberedelse LM (7 delt.), sommerfest (avlyst) og julebord (ca 20 delt.) 5. Tillitsvalgtarbeid – Oppfølging av tillitsvalgte i forhold til kurs og lignende. – Svart på høringer ifm takstforhandlinger, finansieringsordning og tariff. 6. Kontakt med sentrale ledd i organisasjonen – Formelt i forbindelse med Landsmøte, ledermøte og representantskapsmøte, ellers løpende ved behov. Avdeling som første kontakt. – Kontaktperson Jan Kattenberg, Sentralstyret – Besøk av nestleder ifm Seminar Hverdagsrehabilitering. AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD26.02.2013

8 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND (14/03 - årsberetning forts.) 7. Kontakt med andre avdelinger – Skjer ved faste møter (avdelingslederforum, ledermøte, representantskapsmøte). Kommunikasjon utenom dette skjer fortløpende gjennom e-post, tel.møter, Forumet og egen FB-gruppe. 8. Diverse – Styret har brukt konsept handlingsplan. – Lokalt påvirkningsarbeid. – Oppdatere nettside. – Støtte og oppfølging av saker fra enkelt medlemmer – Støtte opp under lokale forhandlingene – Arendalsuka – Landsmøte 2013 AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD26.02.2013

9 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND (14/03 - årsberetning forts.) Mål for 2013 – Forbedring / utvidelse av kontakten mellom styret i avdelingen og medlemmene Ulike aktiviteter: både faglige, fagpolitiske og sosiale. – Tillitsvalgt og kontaktpersonsordningen med oppfølging og motivering av TV og KPP til å delta på kurs videreføres Støtte ved ulike KPP-saker Oppfølging TV – Høy faglig kompetanse i avdeling Aust-Agder Kurs slynge terapi for barn. Kurs med Gustav Bjørke. – Debattinnlegg, kronikker eller reportasjer i lokale media Ulike reportasjer om faglige aktiviteter (frisklivssentralen, hverdagsrehabilitering) – Høy kompetanse på foreningsarbeid blant styremedlemmene Deltakelse på alle kurs, seminar organisert i Aust-Agder. Ingen aktuelle NFF TV-kurs AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD26.02.2013

10 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND (14/03 - årsberetning forts.) Grimstad 26.02.2014 Bas van den Beld Avdelingsleder Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar årsberetningen for NFF Aust Agder 2012 til etterretning. Vedtak:. AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD26.02.2013

11 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND SAK 14/04 DRIFTSINNTEKTER20132012 Medlemskontingent147.146,00142.365,00 Renteinntekter2.428,112.552,91 Kursinntekter45.500,009.500,00 Egenandeler, lokalleie, bevertning 27.614,254.725,00 SUM DRIFTSINNTEKTER 222.688,36159.142,91 DRIFTSINNTEKTER 2013 REGNSKAP 2013 AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD26.02.2013 Budsjett 2013 145.000 2.000 57.500 5.000 209.500

12 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND (REGNSKAP 13 FORTS.) DRIFTSUTGIFTER20132012Budsjett 2013 Lønn og honorarer128.285,2782.290,00 85000 Telefon –internett - fax 12.982,5012.077,90 8500 Porto- kontorrekvisita- gebyr 365,00306,00 500 Lokalleie –servering etc. 45.076,0031.050,00 40000 Diverse6.195,472.306,68 30000 Revisjon2.500,00 20000 Kursutgifter46.286,0033.414,50 14000 Honorar14000 SUM DRIFTSUTGIFTER 246.045,24177.945,08 198000 DRIFTSUTGIFTER 2013 AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD26.02.2013

13 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND (REGNSKAP 13 FORTS.) ÅR2013 2012 RESULTAT -23.356,88-18.802,17 RESULTAT 2013 AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD26.02.2013

14 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND (REGNSKAP 13 FORTS.) Balanse pr 31.12.12 2013201220132012 Bank forening 87.440,7660.638,98Egenkapital 1/1/13 192.165,00210.967,17 Overskudd 2012-18.802,17 Bank plassering 133.795,83131.526,02Overskudd 2013-23.356,88 utestående fordringer Gjeld til NFF52.428,47 Sum eiendeler221.236,59192.165,00Sum gjeld og egenkapital 221.236,59192.165,00 BALANSE PR 31.12.2013 AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD26.02.2013

15 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Signatur Sign: Bas van den Beld : Avdelingsleder Sigurd Nielsen: Kasserer ARENDAL 26.02.2014 AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD26.02.2013

16 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD26.02.2013 SAK 14/05 Styregodtgjørelse Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet stryker godtgjørelse (kr.4.000 per år) for styremedlemmer. Vedtak:.

17 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND SAK 14/06 Mål for 2014 – Bidra til optimalt overgang til regionsmodell – Tillitsvalgt og kontaktpersonsordningen med oppfølging og motivering av TV og KPP til å delta på temakurs videreføres – Informere medlemmene om Organisasjonsendringer Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner målsetningene for 2014. Vedtak:. AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD26.02.2013

18 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND SAK 14/07 BUDSJETT 2014/DRIFTSINNTEKTER InntekterBudsjett 2014Budsjett 2013Regnskap 2013 Medlemskontingent37500145000147146,00 Renter50020002.428,11 Kurs05750045.500,00 Øvrige aktiviteter0500027.614,25 SUM INNTEKTER38.000202000222.688,36 AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD26.02.2013

19 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND (BUDSJETT 2014 FORTS.) BUDSJETT 2014/DRIFTSUTGIFTER Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjettet 2014. Vedtak:. Utgifter Budsjett 2014Budsjett 2013Regnskap 2013 Lønn/honorar42.50085.000 152.295,09 Telefon, internett7.0008.500 12.982,50 Porto, kontorrekvisita, gebyr500 365,00 Lokalleie, servering20.00040.000 49.431 Kursutgifter030.000 46.286,00 Diverse, til styrets disposisjon4.00020.000 6.195,47 Honorar14.000 Revisjon2.500 2.500,00 SUM UTGIFTER 76.500198.000 270.055,06 AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD26.02.2013

20 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND SAK 11/08 VALG 2014 Avdelingsleder: Bas van den Beldikke på valg Nestleder:Anne-Cathrine Timlandpå valg Styremedlem:Sigurd Nielsenikke på valg Styremedlem:Ingrid Steenpå valg Styremedlem:Anne-Sofie Rønningenikke på valg Styremedlem:Hildegunn Addeikke på valg Styremedlem:ingen suppleringsvalg Valgkomite: ????????/ ev. ingen? AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD26.02.2013 SAK 12/08


Laste ned ppt "NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND 1 ÅRSMØTE 2014 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen! AVDELINGSLEDER BAS VAN DEN BELD26.02.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google