Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hofteleddet (Articulatio coxae)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hofteleddet (Articulatio coxae)"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hofteleddet (Articulatio coxae)
Hofteleddet er leddet mellom lårbeinet og bekkenet Leddhodet forbindes med lårbeinet gjennom lårhalsen Stabiliteten garanteres ved sterke ligamenter som torkveres og detorkveres ved fleksjon/ekstensjon

3 Hofteleddet (Articulatio coxae)
Sykdommer og skader i og omkring hofteleddet kan være mangeartede Utgangspunkt kan være skjelettet, leddbrusk, bindevev eller muskulatur rundt hofteleddet

4 Anamnese Hofteleddet Familær belastning som dysplasi, artrose,leddgikt eller beslektede revmatologiske lidelser (Bekterew, Sjøgren etc). Tidligere sykdommer som bakteriell betennelse (coxitt) aseptisk nekrose, epifysiolyse eller traume Hilgenrein Røntgen av bekken med begge hofter hos nyfødt med familiær dysplasi opphopning viser lateralisasjon og høy acetabularindex (steilt acetabulum)

5 Dysplasi Hofteleddet Risikopasienter må følges opp
Behandlingstiltak satt i gang tidlig kan forebygge senskade Røntgen bekken med begge hofter etter 3 mndr. Benkjerner tilstede. Acetabularindex < 250. Benkjernene i mediale kvadrant

6 Anamnese Hofteleddet Smertemønster : lokalisasjon-lyske-utstråling mot kne ? Døgnvariasjon Hvilesmerter? Gangstartsmerter? Smerter etter belastning? Nytte av antiflogistika (NSAID)/analgetica?

7 Anamnese Hofteleddet Smertedebut? Akutt- Traume? Subakutt?
Kronisk- belastning? Konstante? Periodiske? Væravhengige?

8 Undersøkelse Hofteleddet
Inspeksjon (inspeksjon av bevegelsesmønster, under avkledning etc.) Muskelkonfigurasjon, symmetri Palpasjon Testing av aktiv funksjon og kraft Asymmetri

9 Kliniske funn Undersøkelse av hofteleddet
Gangmønster-halting Trendelenburg (gluteus medius svikt) Hjelpemidler (stokk, krykker, rullator) Anisomeli: Bekkenskjevhet-utjevning med underbygging

10 Kliniske funn: Bevegelse Hofteleddet
Fleksjon-ekstensjon Adduksjon-abduksjon Inad-utadrotasjon

11 Bevegelsesundersøkelse Kliniske funn i hofteleddet
Fleksjon-ekstensjon Adduksjon-abduksjon Inad-utadrotasjon 00 benet strakt 00 benet i kroppens lengdeakse 00 med 900 fleksjon i hoften

12 Bevegelsesundersøkelse Kliniske funn i hofteleddet
Inad-utadrotasjon kan undersøkes i ryggleie med hoften flektert 900 Nøytral stilling er da leggen i kroppens lengdeakse I bukleie med strak hofte og 900 flektert kne kan bekken fikseres bedre og målingen blir nøyaktigere

13 Kliniske funn: Bevegelse Hofteleddet
Symmetriske leddutslag innenfor normutslag? Kontrakturer ? Smerter i ytterstillingene?

14 Differensialdiagnose:Rygg, Kne? Hofteleddet
Lasegue’s prøve (elevasjon av det strake benet på liggende pasient gir smerter fra korsrygg ned i benet) Rygg-etiologi Knestatus (kne-etiologi)

15 Røntgenfunn Hofteleddet
Oversikt bekken med hofter gir opplysninger om symmetri-asymmetri. Generelle røntgen-forandringer kan lede tanken på forskjellige inflammatoriske sykdommer eller svulster/sykelige forandringer Brudd oppdages

16 Calvé-Legg-Perthes (CLP)
- Sykdom som debuterer i 6 til 8 års alderen. - 4 x hyppigere hos gutter enn hos jenter - Fragtmentering av epifysen, senere nyoppbygging av epifysen - Ofte utvikler det seg en artrose (sekundær) i hofteleddet som sentilstand - Smertene debuterer ofte ned mot innsiden av kneet- derfor: Undersøk hoftene og ta røntgen i denne aldersgruppen

17 Calvé Legg Perthes Behandling
Avlastning i fragmenteringsfasen og i oppbygningsfasen Forsøke å hindre utglidning av caput fra acetabulum med tilpassing av skinne som holder hoften abdusert og lett flektert: Dette hindrer sekundær feilutvikling av hofteskålen Omstillingsosteotomi av proksimale femur kan vurderes (sentrere caput i hofteskålen)

18 Epifysiolyisis juvenilis coxae
Glidning av epifysen i fyseskiven i frhold til metafysen

19 Epifysiolysis juvenilis coxae
Hos barn i prepubertal alder Oppdages ofte i forbindelse med trauma Kan debuterer med halting uten sterke smerter i hoften men smerter ned mot medialsiden av kneet Avdekkes ved vanlig røntgen i to plan

20 Epifysiolysis juvenilis coxae
Etilogi er ukjent Hormonelle årsaker ikke uvanlig Nesten to ganger vanligere hos jenter enn hos gutter Ikke uvanlig bilateralt (> 1:4)

21 Epifysiolysis juvenilis coxae
Frontal projeksjon Side projeksjon

22 Epifysiolysis juvenilis coxae Behandling
Fiksasjon av epifysen med pinner eller skruer for å hindre videre glidning Fiksasjon på andre siden vurderes da glidning også der er hyppig Sekundær artrose kan utvikle seg senere

23 Lårhalsbrudd Røntgenfunn i hofteleddet
Brudd i lårhalsen kan være like under caput = subcapitalt Bruddet kan ligge midt i lårhalsen og kalles da transcervicalt Bruddet kan også være lateralt i lårhalsen og er da lateralt. Disse laterale bruddene går over i det trokantære området.

24 Pertrokantære brudd Røntgenfunn i hofteleddet
Brudd i pertrokanteriet kan vær enkle med god medial støtte. De er da stabile etter osteosyntese = operasjon og fiksasjon med plate og skruer eller nagle Eller bruddet er kominutt (i flere deler) og mangler medial støtte (ustabile brudd) (RTG=

25 Tilleggsundersøkelser Røntgenfunn i hofteleddet
Det kan av og til være usikkerhet omkring kliniske funn og røntgenfunn. Da kan det være behov for tilleggsundersøkelser Planigrafi Computerisert tomografi Magnetresonans undersøkelse brudd

26 Røntgenfunn Hofteleddet
Røntgen til venstre viser oppdrivning og cystiske forandringer av proximal femur med brudd = patologisk fraktur Diagnose: Fibrøs dysplasi Til høyre: Tilstand etter operasjon med bentransplantasjon

27 Tilleggsundersøkelser: Blodprøver? Hofteleddet
Blodsenkningsreaksjon (BSR) C-reaktivt protein (CRP) Hvite blodlegemer (leukocyter) Revmafaktorer - AST - Waaler-Rose - Latex - HLAB 27 (Bekterew) Elektroforese?

28 Spørsmål vi må stille oss Røntgenfunn i hofteleddet
Leddkongruens? Leddbruskhøyde? Dekning av caput? Patologiske forandringer i benstrukturen, for eksempel brudd eller neoplasmer? Reaktive forandringer rundt leddet? AP-projeksjon Axial projeksjon

29 Røntgenfunn ved coxartrose (slitasjegikt i hofteleddet)
Redusert bruskhøyde (ledspalten blir vekk) Randpåleiringer Subchondral sklerose Cystedannelse i acetabulum og på caput femoris Vandring av caput mot lateralt?

30 Røntgenfunn Hofteleddet
Coaxartose= slitasjegikt i hoften a) nedsatt bruskhøyde = smal leddspalte b) randpåleiringer c) subchondral sclerose d) cyster i acetabulum og caput Artritt: a og d overveier Brudd = diskontinuitet i benstrukturen med dislokasjon Avasculær nekrose (sklerose, cyster, inkongriuens, segmentalt sammenfall)

31 Røntgenfunn ved coxartrose (slitasjegikt i hofteleddet)
Destruert brusk i acetabulum og på lårhodet. Randpåleiringer

32 Følgestilstand etter tuberkulose i hofteleddet
Opprykning Smerter Innskrenket beveglighet i hofteleddet

33 Spørsmål vi må stille oss Hofteleddet: Etiologi
Traumatisk ? Degenerativ ? Inflammatorisk (bakteriell-ikke bakteriell)? Neoplasma? a) Benign? b) Malign?

34 Etiologi til coxartrose
Sekundær til dysplasi Sekundær til bakteriell betennelse Sekundær til glidning i vokstskiven (epifysiolyse) Sekundær til vaskulære forandringer a) Calvé Legg Perthes (juvenil osteochondropathi) b) Medikamenter (cortison. Cellegift)/ etyl Sekundær til brudd Sekundær til ikke bakterielle betennelseforandringer (Bekterew etc). Ukjent (ideopatisk/primær)

35 Sluttbemerkning Hofteleddet
Diagnose fører til behandling som skal gi helbredelse eller lindring


Laste ned ppt "Hofteleddet (Articulatio coxae)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google