Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hofteleddet (Articulatio coxae) Hofteleddet er leddet mellom lårbeinet og bekkenet Leddhodet forbindes med lårbeinet gjennom lårhalsen Stabiliteten garanteres.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hofteleddet (Articulatio coxae) Hofteleddet er leddet mellom lårbeinet og bekkenet Leddhodet forbindes med lårbeinet gjennom lårhalsen Stabiliteten garanteres."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hofteleddet (Articulatio coxae) Hofteleddet er leddet mellom lårbeinet og bekkenet Leddhodet forbindes med lårbeinet gjennom lårhalsen Stabiliteten garanteres ved sterke ligamenter som torkveres og detorkveres ved fleksjon/ekstensjon

3 Sykdommer og skader i og omkring hofteleddet kan være mangeartede Utgangspunkt kan være skjelettet, leddbrusk, bindevev eller muskulatur rundt hofteleddet Hofteleddet (Articulatio coxae)

4 Anamnese Hofteleddet Familær belastning som dysplasi, artrose,leddgikt eller beslektede revmatologiske lidelser (Bekterew, Sjøgren etc). Tidligere sykdommer som bakteriell betennelse (coxitt) aseptisk nekrose, epifysiolyse eller traume Hilgenrein Røntgen av bekken med begge hofter hos nyfødt med familiær dysplasi opphopning viser lateralisasjon og høy acetabularindex (steilt acetabulum)

5 Risikopasienter må følges opp Behandlingstiltak satt i gang tidlig kan forebygge senskade Røntgen bekken med begge hofter etter 3 mndr. Benkjerner tilstede. Acetabularindex < 25 0. Benkjernene i mediale kvadrant Dysplasi Hofteleddet

6 Anamnese Hofteleddet Smertemønster : lokalisasjon-lyske- utstråling mot kne ? Døgnvariasjon Hvilesmerter? Gangstartsmerter? Smerter etter belastning? Nytte av antiflogistika (NSAID)/analgetica?

7 Smertedebut? Akutt- Traume? Subakutt? Kronisk- belastning? Konstante? Periodiske? Væravhengige? Anamnese Hofteleddet

8 Inspeksjon (inspeksjon av bevegelsesmønster, under avkledning etc.) Muskelkonfigurasjon, symmetri Palpasjon Testing av aktiv funksjon og kraft Asymmetri Undersøkelse Hofteleddet

9 Gangmønster-halting Trendelenburg (gluteus medius svikt) Hjelpemidler (stokk, krykker, rullator) Anisomeli: Bekkenskjevhet-utjevning med underbygging Kliniske funn Undersøkelse av hofteleddet

10 Fleksjon-ekstensjon Adduksjon-abduksjon Inad-utadrotasjon Kliniske funn: Bevegelse Hofteleddet

11 Fleksjon-ekstensjon Adduksjon-abduksjon Inad-utadrotasjon 0 0 benet strakt0 0 benet i kroppens lengdeakse 0 0 med 90 0 fleksjon i hoften Bevegelsesundersøkelse Kliniske funn i hofteleddet

12 Inad-utadrotasjon kan undersøkes i ryggleie med hoften flektert 90 0 Nøytral stilling er da leggen i kroppens lengdeakse I bukleie med strak hofte og 90 0 flektert kne kan bekken fikseres bedre og målingen blir nøyaktigere Bevegelsesundersøkelse Kliniske funn i hofteleddet

13 Symmetriske leddutslag innenfor normutslag? Kontrakturer ? Smerter i ytterstillingene? Kliniske funn: Bevegelse Hofteleddet

14 Lasegue’s prøve (elevasjon av det strake benet på liggende pasient gir smerter fra korsrygg ned i benet) Rygg-etiologi Knestatus (kne-etiologi) Differensialdiagnose:Rygg, Kne? Hofteleddet

15 Oversikt bekken med hofter gir opplysninger om symmetri-asymmetri. Generelle røntgen- forandringer kan lede tanken på forskjellige inflammatoriske sykdommer eller svulster/sykelige forandringer Brudd oppdages Røntgenfunn Hofteleddet

16 Calvé-Legg-Perthes (CLP) - Sykdom som debuterer i 6 til 8 års alderen. - 4 x hyppigere hos gutter enn hos jenter - Fragtmentering av epifysen, senere nyoppbygging av epifysen - Ofte utvikler det seg en artrose (sekundær) i hofteleddet som sentilstand - Smertene debuterer ofte ned mot innsiden av kneet- derfor: Undersøk hoftene og ta røntgen i denne aldersgruppen

17 Calvé Legg Perthes Avlastning i fragmenteringsfasen og i oppbygningsfasen Forsøke å hindre utglidning av caput fra acetabulum med tilpassing av skinne som holder hoften abdusert og lett flektert: Dette hindrer sekundær feilutvikling av hofteskålen Omstillingsosteotomi av proksimale femur kan vurderes (sentrere caput i hofteskålen) Behandling

18 Epifysiolyisis juvenilis coxae Glidning av epifysen i fyseskiven i frhold til metafysen

19 Epifysiolysis juvenilis coxae Hos barn i prepubertal alder Oppdages ofte i forbindelse med trauma Kan debuterer med halting uten sterke smerter i hoften men smerter ned mot medialsiden av kneet Avdekkes ved vanlig røntgen i to plan

20 Epifysiolysis juvenilis coxae Etilogi er ukjent Hormonelle årsaker ikke uvanlig Nesten to ganger vanligere hos jenter enn hos gutter Ikke uvanlig bilateralt (> 1:4)

21 Epifysiolysis juvenilis coxae Frontal projeksjon Side projeksjon

22 Epifysiolysis juvenilis coxae Behandling Fiksasjon av epifysen med pinner eller skruer for å hindre videre glidning Fiksasjon på andre siden vurderes da glidning også der er hyppig Sekundær artrose kan utvikle seg senere

23 Brudd i lårhalsen kan være like under caput = subcapitalt Bruddet kan ligge midt i lårhalsen og kalles da transcervicalt Bruddet kan også være lateralt i lårhalsen og er da lateralt. Disse laterale bruddene går over i det trokantære området. Lårhalsbrudd Røntgenfunn i hofteleddet

24 Brudd i pertrokanteriet kan vær enkle med god medial støtte. De er da stabile etter osteosyntese = operasjon og fiksasjon med plate og skruer eller nagle Eller bruddet er kominutt (i flere deler) og mangler medial støtte (ustabile brudd) (RTG= Pertrokantære brudd Røntgenfunn i hofteleddet

25 Det kan av og til være usikkerhet omkring kliniske funn og røntgenfunn. Da kan det være behov for tilleggsundersøkelser Planigrafi Computerisert tomografi Magnetresonans undersøkelse brudd Tilleggsundersøkelser Røntgenfunn i hofteleddet

26 Røntgen til venstre viser oppdrivning og cystiske forandringer av proximal femur med brudd = patologisk fraktur Diagnose: Fibrøs dysplasi Til høyre: Tilstand etter operasjon med bentransplantasjon Røntgenfunn Hofteleddet

27 Blodsenkningsreaksjon (BSR) C-reaktivt protein (CRP) Hvite blodlegemer (leukocyter) Revmafaktorer - AST - Waaler-Rose - Latex - HLAB 27 (Bekterew) Elektroforese? Tilleggsundersøkelser: Blodprøver? Hofteleddet

28 Leddkongruens? Leddbruskhøyde? Dekning av caput? Patologiske forandringer i benstrukturen, for eksempel brudd eller neoplasmer? Reaktive forandringer rundt leddet? AP-projeksjon Axial projeksjon Spørsmål vi må stille oss Røntgenfunn i hofteleddet

29 Røntgenfunn ved coxartrose (slitasjegikt i hofteleddet) Redusert bruskhøyde (ledspalten blir vekk) Randpåleiringer Subchondral sklerose Cystedannelse i acetabulum og på caput femoris Vandring av caput mot lateralt?

30 Coaxartose= slitasjegikt i hoften a) nedsatt bruskhøyde = smal leddspalte b) randpåleiringer c) subchondral sclerose d) cyster i acetabulum og caput Artritt: a og d overveier Brudd = diskontinuitet i benstrukturen med dislokasjon Avasculær nekrose (sklerose, cyster, inkongriuens, segmentalt sammenfall) Røntgenfunn Hofteleddet

31 Destruert brusk i acetabulum og på lårhodet. Randpåleiringer Røntgenfunn ved coxartrose (slitasjegikt i hofteleddet)

32 Følgestilstand etter tuberkulose i hofteleddet Opprykning Smerter Innskrenket beveglighet i hofteleddet

33 Traumatisk ? Degenerativ ? Inflammatorisk (bakteriell-ikke bakteriell)? Neoplasma? a) Benign? b) Malign? Spørsmål vi må stille oss Hofteleddet: Etiologi

34 Etiologi til coxartrose Sekundær til dysplasi Sekundær til bakteriell betennelse Sekundær til glidning i vokstskiven (epifysiolyse) Sekundær til vaskulære forandringer a) Calvé Legg Perthes (juvenil osteochondropathi) b) Medikamenter (cortison. Cellegift)/ etyl Sekundær til brudd Sekundær til ikke bakterielle betennelseforandringer (Bekterew etc). Ukjent (ideopatisk/primær)

35 Diagnose fører til behandling som skal gi helbredelse eller lindring Sluttbemerkning Hofteleddet


Laste ned ppt "Hofteleddet (Articulatio coxae) Hofteleddet er leddet mellom lårbeinet og bekkenet Leddhodet forbindes med lårbeinet gjennom lårhalsen Stabiliteten garanteres."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google