Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brudd i distale femur En retrospektiv undersøkelse av 34 pasienter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brudd i distale femur En retrospektiv undersøkelse av 34 pasienter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Brudd i distale femur En retrospektiv undersøkelse av 34 pasienter
Sebastian Sarvari, Andreas Hahn, Knut Strømsøe Ortopedisk avdeling, Aker Universitetssykehus, Oslo

2 Innledning Brudd i distale femur forekommer både hos yngre og eldre. Bruddårsaken hos yngre er oftest et høyenergi traume.

3 Innledning Hos eldre er det oftest et lav energi traume.

4 Innledning Hos yngre pasienter er gjenopprettelse av anatomi og funksjonsstabil osteosyntese av betydning for langtidsresultatet.

5 Innledning Hos eldre pasienter gjør osteoporose ofte en belastningsstabil osteosyntese vanskelig og utviklingen av senfølger pga. leddinkongruens og anatomiske avvik er av mindre betydning.

6 Innledning Rask mobilisering av denne pasient gruppen er viktig for å unngå komplikasjoner forbundet med immobilisasjon: - Tromboemboliske komplikasjoner - Liggesår - Lungebetennelse

7 Materiale I en 2 års periode ( ) behandlet man 34 pasienter med til sammen 35 brudd i distale femur. 32 kvinner og 2 menn. Gjenomsnittsalderen var 79 (42-94) år.

8 Materiale

9

10 Metode Valg av behandling var basert på:
Bruddets type Grad av dislokasjon Pasientens allmenntilstand Antatt bein kvalitet

11 Metode Behandling Konservativt med gipsfiksasjon
Konservativt funksjonelt med ortose Operativt med blodig reposisjon med skruer/ vinkelplate /cerclager/margnagling

12 Resultater

13 Resultater

14 Kasuistikk 93 årig kvinne med osteosyntesesvikt etter primær nagling med en distal femurnagle pga en distal ekstraartikulær femurfraktur utført ved en annen institusjon.

15 93 årig kvinne med osteosyntesesvikt etter primær nagling med en distal femurnagle pga en distal ekstraartikulær femurfraktur utført ved en annen institusjon.

16 Kasuistikk:93 årig kvinne….
3.dager postoperativt

17 Kasuistikk. 93 kvinne Pasienten ble reoperert hos oss med fjerning av naglen og osteosyntesematerial i proksimale femur og craniocaudal margnagling med cerclage.

18 Resultater

19 Resultater

20 Resultater

21 Resultater Ved avslutning av undersøkelsen var 5 pasienter døde (1-9 måneder etter skaden) av årsaker ikke direkte relatert til bruddet. Alle pasienter som døde var blitt behandlet konservativt.

22 Konklusjon 1 Brudd i distale femur er ofte relatert til osteoporose. Til tross for en betydlig osteoporose, tilhelte alle bruddene som ble operert uten osteosyntesesvikt Osteoporose bør ikke tillegges avgjørende betydning når man velger behandling

23 Konklusjon 2 Uavhengig av behandling fører brudd i distale femur hos eldre pasienter generelt til behov for økt omsorg i forhold til før skaden.

24 Konklusjon 3 Pasienter som ble konservativt behandlet hadde en høyere mortalitet i forløpet i forhold til de pasientene man opererte. Når man vurderer dette materialet med pasienter behandlet for brudd i distale femur synes operasjonsindikasjonen å være nokså absolutt selv om ASA ”scorén” i de to pasient gruppene er noe forskjellig.

25 Konklusjon 4 En aggressiv operativ behandling også av eldre pasienter med dislokerte brudd i distale femur er nå avdelingens behandlings politikk. Bruk av 950 AO-kondylplate, eventuelt kombinert med cerclage, er standard osteosyntesen for pasienter med denne type brudd der hvor craniocaudal margnagling ikke er mulig.

26 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Brudd i distale femur En retrospektiv undersøkelse av 34 pasienter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google